W Liceum Ogólnokształcącym w ZS im. W. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym dużym zainteresowaniem cieszą się klasy mundurowe