W uroczystości jubileuszowej wzięło udział wielu znakomitych gości