Pracowity rok w powiecie ryckim

  • 12.02.2018, 12:15 (aktualizacja 12.02.2018, 13:32)
  • PL
Pracowity rok w powiecie ryckim Starostwo Powiatowe w Rykach
Rozmowa ze Stanisławem Jagiełło, starostą ryckim


Powiat rycki to najbardziej wysunięty na północny zachód region województwa lubelskiego. Tworzą go gminy: Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż oraz miasto Dęblin. Na tutejszych żyznych ziemiach dominuje rolnictwo – swoją siedzibę mają tu m.in.: znana ze znakomitych serów dojrzewających spółdzielnia mleczarska, największy w Polsce producent storczyka i anturium oraz jeden z największych na świecie plantatorów róż. Działa tu też wiele przedsiębiorstw z segmentu usług rynkowych, a wojskowe tradycje Dęblina sprawiają, że doskonałe warunki do rozwoju mają firmy z zakresu wsparcia militarnego i lotniczego. Kolejne inwestycje sprawiają, że powiat rycki to także atrakcyjne miejsce dla obecnych i przyszłych inwestorów, a przede wszystkim – coraz lepsze miejsce do życia.

 

Panie Starosto, dlaczego warto zamieszkać lub zainwestować w powiecie ryckim?

Zamieszkać – bo jest tu pięknie. Unikatowa przyroda objęta Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, malownicza Wisła i jej dopływy, meandrujący Wieprz, rozległe tereny leśne... Można tu znaleźć również ślady bogatego dziedzictwa kulturowego: zespoły pałacowo-parkowe, architekturę sakralną i militarną oraz tradycyjne budownictwo ludowe. Przez cały rok można brać udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez lokalne władze lub stowarzyszenia, np. te wskrzeszające dawne zwyczaje tutejszych wsi.

Powiat rycki jest również miejscem atrakcyjnym dla inwestorów, a to za sprawą obowiązującej strategii rozwoju oraz inwestycji w infrastrukturę. W ostatnich latach wybudowano i zmodernizowano kilkadziesiąt kilometrów dróg, zbudowano nowe magistrale wodno-kanalizacyjne, samorządy gminne pozyskują środki na dofinansowanie działań proekologicznych. Warto również podkreślić, że poszczególne gminy dysponują licznymi działkami przeznaczonymi dla potencjalnych inwestorów – są to m.in. tereny pod działalność komercyjną, usługową, handlową, a także typowo przemysłową, z rozwiniętym zapleczem technicznym.

 

Najbliższa przyszłość w powiecie zapowiada się bardzo pracowicie. A skoro mowa o przyszłości – jaką ofertę władze powiatu przygotowują dla tych, którzy będą ją tworzyć, czyli młodzieży?

Zacznijmy od oferty edukacyjnej. Powiat jest organem prowadzącym dla sześciu szkół ponadpodstawowych – liceów oraz techników i szkół branżowych. Funkcjonują tu także trzy tego typu placówki prowadzone przez inne organy. Jak wiadomo, po zmianie ustroju szkolnictwo zawodowe w naszym kraju mocno podupadło i dziś przedsiębiorcy borykają się z brakiem wykwalifikowanych rąk do pracy. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom. Nasze szkoły są nowoczesne, mają bardzo dobrą bazę dydaktyczną, sportową i rekreacyjną, świetną kadrę nauczycielską. Pozostaje tylko dostosować ofertę edukacyjną do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Służą temu dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego, których realizacja rozpoczęła się w tym roku. W ramach projektu pod nazwą „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” zaplanowano modernizację pracowni i warsztatów szkolnych oraz zakup wyposażenia dla czterech zespołów szkół w Rykach i Dęblinie. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wynosi prawie 3,6 mln zł, a kwota dofinansowania to prawie 3 mln zł. Jeszcze większy jest budżet drugiego projektu – „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”. Opiewa na blisko 8,3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 7 milionów. Projekt ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli z ośmiu szkół zawodowych w Rykach i Dęblinie oraz zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami.

Od lat dbamy także o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, dzięki czemu uczniowie większości szkół mogą korzystać np. z wielofunkcyjnych boisk. Jedną z ostatnich placówek, które nie posiadają takiego obiektu, jest ZSZ nr 1 w Dęblinie. Po odmowie dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu postanowiliśmy wybudować go ze środków własnych. Kosztem około 1,5 mln zł w Dęblinie powstaną m.in. boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, plażowej i kosza oraz bieżnia, skocznia, rzutnia do pchnięcia kulą.

 

A co z dziećmi i młodzieżą z rodzin borykających się z problemami opiekuńczymi i społecznymi, które potrzebują innego wsparcia? Dziś w powiecie nie ma placówki, która mogłaby im pomóc.

To prawda, ale taka placówka powstanie już w tym roku. Obecnie dzieci i młodzież wymagające wsparcia z powodu braku opieki rodzicielskiej lub niedostosowania społecznego trafiają do innych powiatów, a nawet województw. To bardzo źle wpływa na ich poziom bezpieczeństwa i znacznie utrudnia działania mające na celu eliminację dysfunkcji rodziny i zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Ponadto rosnąca liczba dzieci wymagających instytucjonalnej pieczy zastępczej wiąże się z coraz wyższymi kosztami ich pobytu w innych placówkach. Nie moglibyśmy jednak pozwolić sobie na taką inwestycję samodzielnie, dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać aż 1,6 mln zł dofinansowania unijnego na projekt „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” (wkład własny Powiatu wynosi niecałe 300 tys. zł). W nowej, bezpiecznej placówce będzie mogło przebywać 14 podopiecznych. Będą oni mieli do dyspozycji plac zabaw oraz teren rekreacyjny.

 

Do tej pory w działalności inwestycyjnej powiatu dominowały drogi, ale zdaje się, że i w najbliższym czasie szykuje się duża inwestycja w tej dziedzinie?

Zapewne ma Pani na myśli „megaprojekt” drogowy „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”, który we współpracy z innymi samorządami województwa lubelskiego zamierzamy zrealizować w latach 2018-2019. W jego ramach na terenie gminy Ryki zaplanowano m.in. remont około 1,5 km nawierzchni na odcinku ul. Słowackiego, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej na całej długości oraz przebudowę ronda na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Żytniej. Na terenie miasta Dęblin planujemy roboty nawierzchniowe na ponad dwukilometrowym odcinku ulic: Stawskiej, 1-go Maja i Tysiąclecia, budowę i przebudowę chodników oraz budowę ścieżki rowerowej o długości około 1,4 km. Przebudowane zostaną również ronda na skrzyżowaniu ul. Stawskiej i ul. Jagiellońskiej oraz przy ul. Lipowej i ul. Tysiąclecia. Również przy ul. Tysiącelecia przewidziano budowę dwóch zatok postojowych oraz parkingu.

Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to prawie 8,5 mln zł. Wydatki zostaną rozłożone na dwa lata. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 4 mln zł, a po ok. 1,5 mln zł wniosą samorządy Dęblina i Ryk oraz powiat rycki.

 

Powiat buduje drogi, ale troszczy się też o czyste powietrze. Czy to prawda, że w najbliższym czasie zamierzają Państwo przeznaczyć aż 25 milionów zł na termomodernizację swoich budynków?

Ściślej mówiąc: prawie 26 milionów, bo tyle wynosi całkowita wartość projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu ryckiego”. Jego realizacja zostanie rozłożona na lata 2018-2020. W tym czasie planujemy przeprowadzić termomodernizację (docieplenie oraz wymianę instalacji) piętnastu obiektów, m.in. budynków naszych szkół, Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach oraz Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie. Na trzech budynkach zostaną też zamontowane kolektory słoneczne.

Warto podkreślić, że to największy projekt, jaki uzyskał wsparcie w tej edycji konkursu w ramach RPO WL – i największe dofinansowanie. To także największy projekt termomodernizacyjny, jaki dotychczas przeprowadzono na terenie powiatu ryckiego. Jego całkowita wartość jak wspomniałem to blisko 26 mln zł, wysokość dofinansowania z UE wynosi 14,8 mln zł.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Rykach

 

Ponadto w 2017 roku w powiecie ryckim rozpoczęła się realizacja partnerskiego projektu powiatów województwa lubelskiego „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 187,5 mln złotych, z czego 85% to dofinansowanie z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020, zaś pozostałe 15% stanowią środki budżetu państwa oraz wkład własny partnerów. Wartość prac, które zostaną zrealizowane na terenie powiatu ryckiego, wynosi 6 204 186 zł, w tym wkład własny: 419 403 zł.

We wrześniu 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy, na mocy której Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych na użyczonej przez Powiat Rycki nieruchomości wraz z budynkiem Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie zrealizuje zadanie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”. Projekt otrzymał wysokie noty w ocenie formalnej wniosków. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WL zostanie ogłoszona w I kwartale 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. Leona Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki
tel.: 81 865 74 50, fax: 81 865 19 66
e-mail: [email protected]
www.ryki.powiat.pl

PL
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe