450 lat Unii Lubelskiej – „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

  • 15.10.2018, 12:28 (aktualizacja 15.10.2018, 12:37)
  • Redakcja PL
450 lat Unii Lubelskiej – „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” Rzecznik prasowy
Rok 2019 będzie kolejnym szczególnym momentem w historii naszego miasta. Po wielkich obchodach 700-lecia Miasta Lublin, 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, 1 lipca 2019 roku przypada kolejny ważny jubileusz – 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską.

Podkreślając tę ważną rocznicę rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. Przypominając słowa św. Jana Pawła II chcemy w Lublinie świętować ten rok pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, pokazując jak z dziedzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej czerpać i budować przyszłość Unii Europejskiej.

 

Przed nami wyjątkowy rok, w czasie którego Lublin będzie miał okazję przypomnieć
o swojej istotnej roli w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. To w Lublinie, już
w XVI wieku podkreślano wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej. W 2019 roku chcemy przypomnieć rolę Lublina w kontekście międzynarodowym i wzmocnić poczucie dumy z bycia częścią wspólnoty. –
mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

W 2015 roku Miasto Lublin oraz obiekty związane z zawarciem Unii Lubelskiej zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego – wyróżnieniem przyznawanym obiektom, zarówno materialnym jak i niematerialnym, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy. Unia polsko-litewska była ważnym wydarzeniem w dziejach nie tylko Lublina, Polski, ale całej Europy, m. in.
z uwagi na jej pokojowy, partnerski i kompromisowy charakter. Unia zawarta w 1569
roku gwarantowała wzajemną tolerancję narodowościową i wyznaniową oraz równe prawa stanowe w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jest dziedzictwem europejskim, stanowiąc archetyp Unii Europejskiej w budowaniu federacji państw i społeczeństw obywatelskich współczesnej Europy.

 

Główne obchody zostały zaplanowane na okres 1 maja – 1 lipca 2019 roku, obejmując zasięgiem dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz dzień zawarcia Unii Lubelskiej (1 lipca). W organizację wydarzeń aktywnie włączyły się miasta partnerskie i zaprzyjaźnione, lubelskie szkoły i uczelnie oraz wiele instytucji naukowych i kulturalnych w kraju i za granicą.

 

Wspólnie z III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej od początku 2019 roku zaplanowano działania edukacyjne skierowane do lubelskich dzieci i młodzieży,
m. in. konspekty lekcji przybliżające założenia i okoliczności zawarcia Unii Lubelskiej, konkursy historyczne w połączeniu z propozycją spaceru śladami Unii po Lublinie oraz wystawy. Zostanie również powołana Rada Naukowa 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej pełniąca merytoryczny nadzór nad programem obchodów, a także inicjująca programy, projekty i wydarzenia w obszarze naukowym.

 

Poza osią edukacyjną, w przestrzeni miasta będzie można uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych dedykowanych 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie Dzień Unii Lubelskiej przypadający 1 lipca. Tego dnia odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Lublin, w której udział wezmą liczne delegacje zagraniczne i zaproszeni goście. Obchody potrwają cały dzień, a wieczorem, przy Zamku Lubelskim, zostanie wystawione wielkie widowisko teatralno-muzyczne nawiązujące do historii zawarcia Unii Lubelskiej, ukazujące życie ówczesnego miasta, emocjonujące spory i negocjacje polityczne. W widowisku weźmie udział ponad 100 aktorów, muzyków i improwizatorów w rolach króla, dworu i szlachty. Całość wypełni wielka scenografia rodem z XVI wieku. Widzowie za sprawą interaktywnych akcji teatralnych oraz udostępnionych im kostiumów historycznych, będą mieli okazję aktywnego uczestnictwa w spektaklu tak, aby mogli poczuć się sygnatariuszami aktu Unii Lubelskiej.

 

Większość lubelskich instytucji kultury w 2019 roku, w związku z rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej, podejmie działania prezentacyjne, edukacyjne i zmierzające do zawierania współpracy z partnerami z Litwy oraz pozostałymi krajami leżącymi na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Specjalne elementy odnoszące się do wspólnego dziedzictwa Polski i Litwy znajdą się również podczas flagowych miejskich festiwali, takich jak Noc Kultury, Wschód Kultury Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Jarmark Jagielloński czy Europejski Festiwal Smaku.

 

Unia Lubelska stanie się również motywem przewodnim Sezonu Lublin (nabór ofert zostanie ogłoszony na początku listopada 2018 roku), Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, na który zostały zaproszone chóry z Litwy, Ukrainy i Białorusi, Festiwalu Legend Lubelskich, zamieniającym miasto w miejsce historycznych inscenizacji oraz podczas którego powstanie specjalna instalacja artystyczna nawiązująca do Unii Lubelskiej, Kongresu Ut unum sint międzynarodowego kongresu chórów dziecięcych m. in. z Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. I. Wachowiaka rozbudowanych o Festiwal Pieśni i Tańca Dwóch Narodów – spotkania zespołów folklorystycznych z Polski i Litwy.

 

Dodatkowo nie zabraknie spotkań, konferencji oraz kongresów naukowych badających znaczenie Unii Lubelskiej w historii Polski i Europy, w tym międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego organizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, które odbędzie się w ramach cyklicznie organizowanego „Święta Od Unii do Unii”, konferencja naukowa Wydziału Politologii UMCS oraz zostanie przygotowana specjalna oś programowa podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

 

Program obchodów ma charakter otwarty, zapraszamy do włączenia się
i współtworzenia tego wyjątkowego jubileuszu.
Do 31 października 2018 roku trwa nabór na stypendia Prezydenta Miasta Lublin z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia
a 31 grudnia 2019 roku. Na przełomie listopada i grudnia 2018 zostaną ogłoszone konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Unia Lubelska: kultura – pamięć – dialog”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdą się na stronie kultura.lublin.eu. Nabór ofert do programu Sezon Lublin rozpocznie się na początku listopada 2018 roku poprzez stronę sezon.lublin.eu.

 

Zachęcamy do zgłaszania własnych pomysłów na realizację inicjatyw zainspirowanych historią Unii Lubelskiej na adres mailowy: [email protected].

 

Pełny program jubileuszu zostanie przedstawiony 10 stycznia 2019 roku, w dniu 450. rocznicy rozpoczęcia sejmu koronnego w Lublinie z 1569 roku, podczas którego podpisano Unię Lubelską.

 

Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r.

1 lipca jest ustanowiony Dniem Sejmu Polskiego Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz Dniem Unii Lubelskiej zgodnie z Uchwałą nr 292/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r.

Redakcja PL

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Leszek Rodziewicz
Leszek Rodziewicz 15.01.2019, 19:42
Do tekstu na samym początku wkradł się błąd. Zamiast "450 rocznicy" zaistniało mylne "459"
Leszek Rodziewicz
Leszek Rodziewicz 15.01.2019, 15:25
Nie da się godnie uczcić 459 rocznicy Unii Lubelskiej bez ujawnienia Polakom prawdy o tym, że pamięć o niej zawarta jest w naszych barwach narodowych
Rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu historycznego znaczenia Unii Lubelskiej w nowożytnych dziejach Europy, w wyniku mojej petycji ustanawia rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.
1 lipca 1569 roku podczas obrad sejmu walnego w Lublinie zostało zawarte porozumienie między stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które zostało ratyfikowane przez króla Zygmunta II Augusta 4 lipca 1569 roku. W wyniku tego aktu prawa międzynarodowego dotychczasowa unia personalna między Królestwem Korony Polskiej a Wielkim Księstwem Litewskim – ukształtowana na fundamencie Unii w Krewie z 1385 roku oraz Unii w Horodle z 1413 roku – została przekształcona w unię realną. W jej wyniku zostało stworzone państwo federacyjne określane często mianem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

W czasie obrad sejmu walnego w 1569 roku król Zygmunt II August przeniósł dziedziczne prawa Jagiellonów do tronu litewskiego na Koronę. W wyniku postanowień Unii Lubelskiej wspólny monarcha został jednocześnie królem Polski oraz wielkim księciem litewskim. Wspólne były również herb, parlament, waluta, polityka zagraniczna i obronna, natomiast odrębne dla obu podmiotów pozostały urzędy i dostojeństwa, mające taki sam zakres kompetencji w obu krajach, jak również wojsko i sądownictwo.
Unia Lubelska stanowi wspaniałe świadectwo mądrości i dalekowzroczności ówczesnych elit tworzących wspólnie potężne państwo federacyjne. Powstało mocarstwo o wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej i wieloreligijnej strukturze społecznej, które – na tle realiów ówczesnej Europy – cechowała tolerancja i pokojowe współistnienie. Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem między zachodnią a wschodnią Europą. Unia Lubelska, ten pokojowy akt światłej woli politycznej oraz bardzo zaawansowanej myśli traktatowej i prawniczej, zawarty w duchu wzajemnego poszanowania narodów i kultur, dobrego sąsiedztwa i nieagresywnego współistnienia, jest wielkim naszym dziedzictwem i wkładem w historię nowożytnej Europy.

Wielka szkoda, że cytowana wyżej uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nie kończy się apelem skierowanym do instytucji państwowych statutowo odpowiedzialnych za upowszechnienie tej wiedzy, organizacji pozarządowych a także do wszystkich Polaków tak w kraju jak i za granicą o godne obchody tej rocznicy. Z przykrością stwierdzam, że w swoich programach działania na rok 2019 Narodowe Centrum Kultury, Biuro Edukacji Narodowej IPN, Instytut Dziedzictwa Narodowego nie ma tej problematyki.
Mam powody twierdzić , że te obchody mogą być sprowadzone do poziomu obchodów 600 rocznicy Unii Horodelskiej, które miały rangę niższą niż ogólnopolskie dożynki. Moja propozycja aby tegorocznej rocznicy nadać wymiar międzynarodowy nie zyskała akceptacji naszych władz. W zeszłym roku w wyniku wspólnej akcji Naczelnych Dyrekcji Archiwów Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy Akt Unii Lubelskiej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Proponowałem aby na spotkaniu w dniu 1 lipca 2019 roku Prezydentom tych państw wręczyć kopie tego aktu.
Inne moje propozycje także nie znalazły zrozumienia u władz, chociaż ich związek z 450 rocznicą Unii Lubelskiej jest niezaprzeczalny.
Tego państwa już dawno nie ma, ale wiedza o nim jest zawarta w naszych barwach narodowych o czym niestety nie wie prawie 99.9 % Polaków.
Przypomnę. Nasze biało-czerwone barwy narodowe zostały ustanowione uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego w dniu 7 lutego 1831 roku, która głosiła :
Kokardę narodowa stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest kolor biały z czerwonym.
Jest zatem związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy istnieniem I Rzeczypospolitej a naszymi barwami narodowymi.
Nie da się godnie uczcić 450 rocznicę Unii Lubelskiej bez ujawnienia prawdy o genezie i symbolice naszych barw narodowych.
Nie ma nikogo z „korporacji ludzi nauki’ i polityków różnych opcji , którzy by stwierdzili, iż nasze biało-czerwone barwy narodowe tym się różnią od takich samych barw Monaco, Austrii, Danii, Chorwacji, Anglii, Malty, Turcji, czy Japonii bo mają tylko polską symbolikę. Symbolizują one
Tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów
państwa, które powstało droga pokojową i przetrwało ponad 400 lat i wytworzyło nową jakość naszego państwa i narodu. To państwo nie było widownią trzydziestoletniej wojny religijnej która przeorała Europę w latach 1618-1648. Nie było widownią ludobójstwa w Wandei we Francji w okresie rewolucji burżuazyjnej, ani rzezi jaka zgotował Nowogrodowi Wielkiemu Iwan IV Groźny.
Od pięciu lat prowadzę na Wyspie Wolin akcję „ Bądź dumny-wywieś flagę” Aby stała się ona ogólnopolską musi odbyć się debata publiczna aby uzyskać pytanie dlaczego ta wiedza nie jest dana Polakom i kto jest temu winny. Ta debata ma dać impuls do pospolitego ruszenia w ubarwieniu naszych miast, wsi i miasteczek na biało-czerwono.
Moje obawy uzasadnia wielość osób i wydarzeń , które zostały uhonorowane Rokiem 2019. I tak Sejm uczcił ,Annę Walentynowicz, Powstania Śląskie, Gustawa Herling-Grudzińskiego, Stanisława Moniuszkę. Senat zaś uznał rok 2019, Rokiem matematyki, Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej, Rokiem Marii Szymanowskiej. Obie izby naszego parlamentu były zgodne w uznaniu roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej. W Sejmie była to inicjatywa posłów PiS. \Zadziwia brak wrażliwości patriotycznej posłów PO, PSL i pozostałych posłów.
Prezentowana poniżej mapa przedstawia państwa , które powstały na terenach dawnej rzeczypospolitej

Uważam, że nadanie międzynarodowej rangi obchodom 450 rocznicy Unii Lubelskiej przypomni nie tylko Polakom , ale także światu, że ponad 600 lat temu Polacy i Litwini utworzyli w Europie Środkowej państwo kierujące się podobnymi zasadami jak współczesna nam Unia Europejska, której jesteśmy członkiem wraz z Litwą już od 15 lat. Warto więc wykorzystać fakt wpisania Aktu Unii Lubelskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Pragnę dodać, że uzyskałem zgodę Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki na rewitalizacje zamku w Krewie miejsca w którym zapoczątkowano nasze wspólne dzieje.

Leszek Rodziewicz
Honorowy Prezes Rodowego
Stowarzyszenia Rodziewiczów

Międzywodzie dnia 1 stycznia 2019 roku

Pozostałe