Mimo trudności w gminie Izbica powstało szereg inwestycji

  • 25.09.2018, 13:38 (aktualizacja 09.10.2018, 10:20)
  • KJ
Mimo trudności w gminie Izbica powstało szereg inwestycji
Rozmowa z Jerzym Lewczukiem, wójtem gminy Izbica

Jakie osiągnięcia społeczno-gospodarcze w obecnej kadencji uważa Pan za najważniejsze?

Przede wszystkim istotne było niedopuszczenie do wprowadzenia programu naprawczego gminy. Po poprzednio urzędującej władzy odziedziczyłem kwotę długu 15 908 951,69 zł (kredytów długoterminowych) bez odsetek – na koniec roku 2014 z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec roku 2014 zobowiązania gminy Izbica, inne niż kredyty i odsetki od kredytów, wynosiły ponad 2,5 mln zł, wszystkie te zaległości zostały spłacone w roku 2015. Także w 2015 roku zapłacono wiele innych zobowiązań, które zaciągnięte były w poprzednich latach, a nie zaplanowano na nie środków w budżecie na rok 2015.

Ponadto w grudniu 2015 roku gmina Izbica dokonała konsolidacji kredytów długoterminowych – zaciągnięty został kredyt konsolidacyjny długoterminowy w kwocie 3 453 232 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań gminy z tytułu wcześniej zawartych umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Izbicy.

Gdyby nie zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w roku 2015, nie byłoby możliwe uchwalenie budżetu gminy Izbica na rok 2016 z powodu niespełnienia wskaźników ustawowych dotyczących obsługi zadłużenia gminy, co jednocześnie niosłoby ze sobą konieczność wprowadzenia w gminie programu naprawczego. Konsolidacja kredytów miała na celu restrukturyzację zadłużenia poprzez wydłużenie okresu spłaty rat kredytowych. Spłata kredytu konsolidacyjnego wraz z odsetkami ma nastąpić w latach 2019-2034. Okres spłaty zadłużenia uległ wydłużeniu do roku 2034, co korzystnie wpłynęło na poprawę wskaźników obciążenia budżetu – obsługę zadłużenia, poprzez dopasowanie rat kredytowych do możliwości finansowych gminy.

Na dzień 31 lipca 2018 r. zadłużenie gminy Izbica z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ok. 19,5 tys. zł z odsetkami. Od początku kadencji (1 grudnia 2014 do 20 sierpnia 2018 roku) dokonano spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji oraz spłaty odsetek od zadłużenia łącznie w kwocie 6 735 464,81 zł.

Podkreślić należy, że wszystkie kredyty zaciągane przez gminę Izbica od czasu trwania mojej kadencji przeznaczane były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2016 gmina Izbica nie zaciągnęła żadnych kredytów.

 

Czy mimo tej trudnej sytuacji udało się zrealizować inwestycje w gminie Izbica?

Oczywiście, udało się zrealizować szereg inwestycji, wśród których istotne były remonty i przebudowa dróg. Wykonana została: przebudowa drogi powiatowej od drogi krajowej E-17 w kierunku Stryjowa na odcinku 4 km 100 metrów, przebudowa nawierzchni na odcinku 850 m na drodze powiatowej relacji Orłów Drewniany (przez Orłów Murowany) – Kryniczki, przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, budowa drogi gminnej w miejscowości Topola na odcinku 4288 metrów, budowa drogi gminnej w miejscowości Kryniczki na odcinku 267 metrów, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Kol. Orłów Murowany – Bartoszów, remont mostu na rzece Wolicy (Topola), budowa drogi gminnej w miejscowości Wirkowice II – Bukowiec na odcinku 275 metrów, budowa drogi, tzw. Kościelnej Wirkowice I, na odcinku 695 metrów, budowa chodnika przy drodze powiatowej w Tarnogórze na odcinku ponad 1 km, budowa nowoczesnego przystanku PKP w Wólce Orłowskiej, budowa drogi gminnej w Kol. Orłów Drewniany, budowa dwóch dróg gminnych w m. Wólka Orłowska, remont ulicy Leśnej w Izbicy tzw. zimnym asfaltem, budowa ulicy Słoneczny Stok w Izbicy.

Spośród innych zrealizowanych inwestycji najważniejsze to: przebudowa szkoły w Stryjowie na mieszkania chronione, budowa skateparku w Izbicy przy ul. Kolejowej, budowa sieci sanitarnej w Izbicy IV etapu, remont strażnicy OSP w Topoli, zakup nowego wozu bojowego dla OSP Izbica, zakup łodzi ratunkowej dla OSP Izbica, przebudowa wodociągu na ulicy Chmielnej w Tarnogórze.

 

Czy udało się pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje w gminie?

Środki zewnętrzne przyznane i pozyskane do budżetu gminy, dla których podpisano umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, wojewodą, Ministerstwem Sportu, Banku Gospodarstwa Krajowego dla realizowanych projektów kadencji 2014-2018, to kwota ponad 10 milionów 306 tys. zł, w tym między innymi na: budowę drogi gminnej w miejscowości Topola (223 tys. zł), budowę skateparku, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do koszykówki i lodowiska (426 tys. zł), rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Izbicy (3 169 tys. zł), mieszkania chronione w Stryjowie (561 tys. zł), rozbudowę oraz zagospodarowanie Samorządowego Przedszkola w Izbicy (850 tys. zł), dostawę i montaż kolektorów słonecznych w ilości 478 instalacji w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Izbica (3 755 tys. zł), przebudowa boiska Klubu Sportowego „Ruch” w Izbicy (243 tys. zł), budowę trzech placów zabaw dla dzieci w m. Ostrzyca, Tarzymiechy, Orów Drewniany (47 tys. zł).

 

Dzięki Pana inicjatywie uruchomiono fundusz sołecki. Co udało się zrealizować w ramach tego funduszu?

Fundusz sołecki powstał z inicjatywy władz gminnych i są to wydzielone środki w budżecie gminy na każde sołectwo – to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu tych środków. Szczegółowy wykaz zadań i ich realizacja ze środków funduszu za rok: 2016, 2017 i częściowo za rok 2018 znajduje się na stronie internetowej gminy Izbica w zakładce „fundusz sołecki.

Należy podkreślić, iż nie udałoby się zrealizować wielu zadań, w tym z funduszu sołeckiego, gdyby gmina w latach 2015-2018 nie zakupiła podstawowego sprzętu drogowego w postaci: rozścielacza do kruszywa i asfaltu, skrapiarek do asfaltu, samochodu ciężarowego IVECO, koparki VOLVO, samochodów do 3 ton ładowności, walca drogowego, wyposażania w inny sprzęt, taczki, kosy spalinowe i kosiarek do trawy, pił spalinowych, zagęszczarek, łopat, taczek, itp. wyposażenia warsztatowego. A przede wszystkim, gdyby nie pracownicy Urzędu Gminy i pracownicy do robót gospodarczych, w tym zatrudniani w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy.

 

Jakie inwestycje są obecnie w trakcie realizacji?

Obecnie w trakcie realizacji jest nadbudowa, rozbudowa, remont oraz urządzenie terenu Przedszkola Samorządowego w Izbicy wraz z placem zabaw, parkingiem i drogą wewnętrzną w Izbicy przy ul. Klinkiernianej. Przewidywany termin oddania obiektu do użytku to grudzień 2018 r. Trwa montaż kolektorów słonecznych. Do końca 2018 r. wykonanych zostanie co najmniej 250 instalacji. Trwa budowa sieci wodociągowej w m. Kryniczki, Kol Orłów Murowany i Majdan Krynicki, remont drogi gminnej Wirkowice – Tapiniec Dolny, budowa jeszcze w tym roku trzech placów zabaw w m. Tarzymiechy, Orłów Drewniany i Ostrzyca, przebudowa drogi powiatowej od drogi krajowej E-17 z dwoma mostami relacji: Wał – Dworzyska – Latyczów – Krasnystaw II.

 

Jakie zadania zostaną do realizacji w kadencji 2018-2023?

Z braku możliwości wyłonienia wykonawcy w trybie zamówienia publicznego nie zdołano w tym roku przeprowadzić kapitalnego remontu nawierzchni stadionu „Ruch” w Izbicy, z budową boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i tenisa ziemnego oraz zakupić wyposażenia. Zadania do wykonania w 2019 roku: budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej w Izbicy, budowa sali gimnastycznej przy SP w Kol. Tarnogóra, remont, rozbudowa SP w Orłowie Drewnianym i Tarzymiechach, w tym budowa chodnika od zlewni mleka do szkoły, przeprowadzenie kapitalnego remontu SP w Wirkowicach ze wspólną kotłownią do ogrzewania Wiejskiego Domu Kultury, budowa wspólnie z Nadleśnictwem drogi gminnej dojazdowej do lasu Stryjów, tzw. Wygon, budowa drogi gminnej Kryniczki Kol. Wiszenki, budowa Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Kulturalnego w Izbicy z garażami dla OSP Izbica, przeprowadzenie remontu budynku OSP Kryniczki, przeprowadzenie remontu OSP w Romanowie wraz zagospodarowaniem terenu, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej (w tym przebudowa wodociągu w ciągu ul. Lubelskiej w Izbicy wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych), budowa sieci kanalizacyjnej V etap w Izbicy: ul. Skarpa i ul. Lubelska wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na przebudowę instalacji wodnej i budowę instalacji kanalizacyjnej w Tarnogórze, budowa bloku mieszkalnego socjalnego 12-rodzinnego w Izbicy przy ul. Klinkiernianej, opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej Wirkowice – Tapiniec górny, budowa drogi gminnej w m. Tarzymiechy III Koło Hydroforni, dokończenie budowy drogi gminnej Wirkowice – Bukowiec, budowa drogi dojazdowej do pól w Bobliwie, opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej Dworzyska – Kol. Widniówka, opracowanie dokumentacji na budowę VI etapu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Izbicy, przebudowa ulic wykonanych z klinkieru w Izbicy i Tarnogórze, budowa garażu przy budynku OSP w Orłowie Drewnianym, przebudowa Targowicy w Izbicy, budowa zbiornika wodnego na rzece Wolica – Wólka Orłowska – Topola.

 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

 

KJ
zdjęcia: UG Izbica

KJ

Zdjęcia (6)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe