Sprawy Wojsławic są dla mnie najważniejsze

  • 20.09.2018, 13:39
  • PL
Sprawy Wojsławic są dla mnie najważniejsze UG Wojsławice
Rozmowa z Henrykiem Gołębiowskim, wójtem gminy Wojsławice

Nie sposób nie zacząć od gratulacji. W plebiscycie na Samorządowca Roku 2017, w konkursie adresowanym do wójtów, burmistrzów, radnych powiatu chełmskiego i radnych gmin, zajął Pan zaszczytne drugie miejsce. Tak komentował Pan to wydarzenie: „Bycie w ścisłej czołówce samorządowców powiatu chełmskiego to zaszczyt, ale i zobowiązanie do dalszych wysiłków służących rozwojowi gminy Wojsławice”. Co staje się dla Pana czynnikiem motywującym do pracy z ludźmi i dla nich?

Bardzo dziękuję za gratulacje. Czynnikiem motywującym do pacy jest chęć działania, którą wykazują się mieszkańcy naszej gminy. W tym miejscu chciałbym podziękować im za dobrą współpracę. Chcę wspólnie z nimi i dla nich kontynuować dalszy i ambitny program rozwoju gminy.

Dzięki oszczędnej i rozsądnej gospodarce, lepszej jakości zarządzania gminą, budżetem i jednostkami organizacyjnymi, mogę zapewnić o stabilnej sytuacji finansowej. Na koniec 2016 i 2017 roku gmina zanotowała nadwyżkę budżetową. Na realizację dotychczasowych zadań nie zaciągaliśmy żadnych kredytów i nie korzystaliśmy z kredytu w rachunku bieżącym. Spłaciliśmy ponad 2 500 000 zł kredytów zaciągniętych w poprzednich kadencjach i mimo to potrafiliśmy wygospodarować w budżecie środki finansowe na realizację wielu zadań oczekiwanych przez mieszkańców. Szeroki ich zakres był możliwy dzięki aktywnemu i skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej, ale także ze źródeł rządowych i samorządowych. Z większości tych instrumentów skorzystano dopiero w tej kadencji samorządu.

 

Wspomina Pan, iż w ostatnim czasie gmina otrzymała liczne dofinansowania i granty pochodzące z różnorodnych źródeł…

Mogę powiedzieć o dużym sukcesie w tym obszarze. Gmina Wojsławice pozyskała ze źródeł zewnętrznych kwotę 8 729 670 zł dotacji. Jest to kwota ponad czterokrotnie większa niż w całym poprzednim okresie programowania budżetu UE 2007-2013. Gros pozyskanych dotacji, bo aż 90 procent, pochodzi z różnych programów Unii Europejskiej. Ponadto warto podkreślić, że ponad 400 tys. zł dotacji pozyskały nasze stowarzyszenia, OSP i GCKSiT.

 

Jak więc prezentuje się realizacja podjętych inicjatyw i wykorzystanie przyznanych środków? Wiele z nich ku radości społeczności lokalnej udało się sfinalizować…

Mówiąc o inwestycjach drogowych należy stwierdzić, że dla poprawy warunków gospodarowania przez naszych rolników przeprowadzono w większości sołectw remonty dróg dojazdowych do pól, remonty i budowę przepustów, pogłębianie i oczyszczanie rowów przy drogach. O nowe nawierzchnie asfaltowe wzbogaciły się sołectwa: Witoldów, Kukawka, Trościanka, Stary Majdan, Rozięcin i Putnowice Wielkie-Kurytyny. Drogi z kamienia powstały w Ostrowie i Kukawce, a w Majdanie Ostrowskim przeprowadzono remont przepustów i drogi oraz poszerzono i wzmocniono jej skarpę. Przy ul. Uchańskiej wykonano jeden kilometr chodnika wraz z wjazdami na prywatne posesje. Powstały trzy nowe parkingi: jeden z kostki brukowej i dwa z kamienia drogowego. W Majdanie Kukawieckim wykonano odcinek drogi z płyt jumbo, a w Majdanie mieszkańcy sami utwardzili 350 m drogi trylinką przekazaną przez gminę. Wykonano także generalny remont budynku byłego przedszkola. Rewitalizacji poddano skwer Tadeusza Kościuszki. Natomiast teren rekreacyjny przy stawie w Wojsławicach wzbogacony został o plenerową siłownię i plac zabaw dla dzieci. Ponadto przeprowadzono poważny zakres prac remontowych w aż siedmiu remizo-świetlicach w: Putnowicach Kolonii, Turowcu, Hucie, Rozięcinie, Nowym Majdanie, Starym Majdanie i Wojsławicach. To niespotykana dotychczas skala i zakres remontów w tym obszarze. Była ona możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców i druhów z OSP.

W siedmiu miejscowościach wymieniono na nowe przystanki autobusowe, a w kilku innych wykonano ich remonty. W Wólce Putnowickiej i w Popławach wykonano oświetlenie uliczne, a w pozostałych miejscowościach zwiększono ilość lamp oświetleniowych o ponad 50 szt.

 

W sferze modernizacji i inwestycji podejmuje się również wyzwania, które z pewnością będą wspierać promocję produktów lokalnych.

Zgadza się. Niezwykle ważnym i priorytetowym zadaniem w tej kwestii jest przebudowa targowiska w Wojsławicach. Dofinansowanie na to zadanie pozyskaliśmy z PROW jako jedyna gmina w powiecie chełmskim. Będzie to targowisko z prawdziwego zdarzenia, nowoczesne i przestronne, w całości utwardzone, z zadaszonymi miejscami do handlu. Zakres prac jest bardzo zaawansowany, a ich zakończenie planowane jest na początek listopada br.

 

Gmina Wojsławice realizuje również projekt „Odnawialne źródła energii”.

Tak, realizujemy go w imieniu mieszkańców i dla nich. Z różnych jego form, tj.: kolektorów słonecznych, pomp ciepła i wymiany pieców na pelet, skorzysta ok. 170 gospodarstw domowych. Jesteśmy w trakcie aktualizacji list, podpisywania umów z mieszkańcami i przygotowujemy procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. W imieniu i dla mieszkańców realizowany był także projekt utylizacji eternitu z budynków prywatnych. Z tych programów w latach 2015-2018 skorzystało 97 gospodarstw. To wszystko bardzo nas cieszy.

 

Władze gminy Wojsławice zadbały także o realizację zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej.

W trakcie realizacji jest budowa 4 km sieci wodociągowej w Putnowicach Wielkich-Kurytyny i ul. Grabowieckiej. Trwają prace przy budowie 47 przydomowych oczyszczalni ścieków. Modernizowana jest gminna oczyszczalnia ścieków w Wojsławicach. Zakupiono także sprzęt do udrażniania kanalizacji oraz ciągnik wraz z beczką asenizacyjną do odbioru ścieków. Przeprowadzono remonty budynków ujęć wody w Hucie i Starym Majdanie.

 

Gmina z chęcią angażuje się w sferę spraw społecznych. Również na tym polu może być dumna z osiągniętych sukcesów. Co należałoby tu przywołać?

Dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach zakupiono nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z RPO WL tworzony jest „Klub Seniora – Aktywna Jesień”, który będzie spełniał rolę dziennego ośrodka wsparcia. Swoją opieką obejmie 25 podopiecznych, a kilka osób z terenu gminy otrzyma pracę.

Co ważne, wspólnie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Chełmskiej oraz osobami zainteresowanym podjęciem pracy podpisaliśmy list intencyjny o utworzeniu spółdzielni socjalnej. Trwa jeszcze rekrutacja uczestników, a na jesieni przeprowadzone zostanie ich szkolenie. Rozpoczęcie działalności spółdzielni planowane jest na wiosnę 2019 roku.

Staramy się również dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Aby poprawić jego jakość, zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Wojsławice i OSP Nowy Majdan. Dokonano również zakupu dodatkowego sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP. Zakupiono także dwa pługi i przystosowano pojazdy do odśnieżania dróg gminnych. Nabyliśmy również równiarkę do ciągnika w celu remontu dróg gruntowych.

 

Dzisiejszą rzeczywistość Wojsławic można określić jako wielopłaszczyznowy rozwój. Zapewne bazuje ona na osobliwej tradycji i historii. Trzy kultury: katolicka, prawosławna i żydowska od wieków kształtowały tę miejscowość. Krajobraz gminy daje również możliwość całorocznego odkrywania swojego piękna. Samorząd z powodzeniem sprzyja tym, którzy aktywnie na łonie natury pragną spędzać czas.

W zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego realizujemy projekt „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej”, w ramach którego remontujemy trzy budynki: zabytkowej synagogi oraz szkół w Majdanie Ostrowskim i Rozięcinie, z przeznaczeniem ich na cele kulturalne, powiązane z rozwojem turystyki.

W ostatnich tygodniach oddaliśmy do użytku dwie przyrodnicze ścieżki edukacyjne w Starym Majdanie i Majdanie Ostrowskim. Razem z już istniejącymi atrakcjami turystycznymi – krynicą i studnią w Rozięcinie, krynicą w Hucie, izbą ludową w Majdanie Ostrowskim oraz zabytkami trzech kultur: kościołem rzymskokatolickim, cerkwią prawosławną i synagogą żydowską – stanowią one olbrzymi potencjał turystyczny.

 

Plany na przyszłość?

Dzięki naszym działaniom oraz pozyskanym dotacjom możliwa była realizacja różnych projektów służących mieszkańcom o wartości ponad 14 mln zł. To niespotykany dotąd zakres i wartość realizowanych zadań.

Nie chcemy jednak „spocząć na laurach”. Jest co robić, ale co ważne, optymistycznie patrzymy w przyszłość. Ambitnych planów i zamierzeń jest wiele. Pragniemy je sukcesywnie realizować.

 

zdjęcia: UG Wojsławice

PL

Zdjęcia (4)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe