Mądre projekty generują rozwój powiatu janowskiego

  • 27.06.2018, 15:33 (aktualizacja 27.06.2018, 15:41)
  • PL
Mądre projekty generują rozwój powiatu janowskiego Powiat Janowski
Powiat Janowski to aktywny beneficjent środków krajowych i unijnych. I choć pod względem obszarowym i demograficznym jest niewielką jednostką samorządu, to pod kątem realizowanych inwestycji zajmuje drugie miejsce wśród 20 powiatów ziemskich w województwie lubelskim (dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych za rok 2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie; ujęcie procentowe).

Warto zauważyć, że w 2017 roku budżet powiatu janowskiego wyniósł ponad 59 mln zł, a w 2018 wyniesie około 60 mln zł. – To rekordowe proinwestycyjne budżety w historii powiatu janowskiego. Czekają nas duże i kosztowne inwestycje, które będą miały istotny wpływ na rozwój powiatu – zapowiada Grzegorz Pyrzyna, starosta janowski.

 

2017-2018. Rekordowe budżety powiatu

W tym roku Powiat Janowski planuje wydać na inwestycje około 21 mln zł. Warunkiem realizacji zadań jest montaż finansowy i analiza inwestycji pod kątem utrzymania, celowości i przydatności dla mieszkańców powiatu. Wszyscy wiemy, że nietrafione inwestycje to duży ciężar dla niektórych samorządów.

Powiat nie wyprzedaje nieruchomości, reguluje stany prawne, uzyskując tytuły własności. Pod kontrolą jest też oświata powiatowa i koszty utrzymania urzędu (mowa o oszczędnościach z tytułu zmniejszenia zatrudnienia). Oszczędności pojawiły się w wydatkach bieżących, m.in. z tytułu zakupu paliwa dla jednostek powiatowych, dla których pół roku temu wybudowano własną stację paliw. Nie bez znaczenia jest modernizacja zasobów geodezyjnych, która w latach 2018-19 pochłonie około 8,8 mln zł. Dużą wagę przywiązuje się też do aktywizacji osób bezrobotnych – chodzi o staże, szkolenia, roboty publiczne i prace interwencyjne oraz zakładanie działalności gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy i bony na zasiedlenie. W roku 2017 na aktywizację tysiąca bezrobotnych wydano ponad 10 mln zł, w tym roku – z racji spadku bezrobocia – za 8,1 mln zł
niżej: zostanie zaktywizowanych około 750 osób.

 

Rząd buduje autostrady, my modernizujemy drogi powiatowe

Zdaniem starosty mądre projekty generują rozwój powiatu, a to, co jeszcze kilka lat temu było nierealne, staje się możliwe, chociażby w zakresie infrastruktury drogowej. – Rząd buduje autostrady, my modernizujemy drogi powiatowe, a wszystko po to, żeby znaleźć się bliżej „świata” – tego gospodarczego również. Biorąc pod uwagę inwestycje drogowe w latach 2016-18 i w roku 2019 (niektóre zadania realizowane są w okresie dwuletnim), wierzę, że uda się nam zmodernizować – w sposób realny a nie hasłowy – 100 km dróg powiatowych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – informuje starosta.

Inwestycje drogowe obejmują także mosty, ścieżki rowerowe, ronda, zajezdnie autobusowe oraz chodniki i pobocza z kostki brukowej.

Zdaniem starosty czas realizacji inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków rządowych powinien zostać wydłużony z roku do dwóch lat. – Wówczas pojawiłyby się oszczędności (i to przy wyższej jakości realizowanych zadań), a samorząd nie działałby pod presją czasu w kwestii rozstrzygnięcia przetargu i odbioru inwestycji – uważa starosta.

Przy tego typu inwestycjach ważna jest dobra współpraca. – Działamy wspólnie i, jak widać, całkiem dobrze nam to wychodzi. Chcę tu podziękować za dobrą współpracę i pomoc władzom gmin naszego powiatu, radnym powiatowym i wojewódzkim, przedstawicielom Lasów Państwowych, wojewodzie lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi oraz posłowi Jerzemu Bieleckiemu.

 

Kluczową kwestią jest służba zdrowia

Chcemy zapewnić pacjentom szybki i dobry dostęp do opieki medycznej w szpitalu, a możemy to zrobić poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje dofinansowanie krajowe i unijne. Czekamy na rozstrzygnięcie trzech sztandarowych projektów na kwotę 23 mln zł (wnioski w ocenie merytorycznej) – zauważa starosta.

Mowa o aplikowaniu przez szpital o środki zewnętrzne na wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny (6,8 mln zł) i termomodernizację budynków szpitalnych (12,9 mln zł). Szpital ubiega się też o pieniądze na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, zakup sprzętu i rozbudowę sieci komputerowej (3,2 mln zł).

Szpital, wspólnie z zarządem powiatu, w ciągu ostatnich trzech lat przygotował i wprowadził plan naprawczy, na podstawie którego zamienił zobowiązania krótkoterminowe na długoterminowy kredyt bankowy (koszt obsługi zadłużenia zmniejszył się o 1/3, od roku nie ponosimy kosztów komorniczych). Na koniec 2017 roku zadłużenie szpitala spadło o 2,6 mln zł (w tym rozwiązano problem zobowiązań z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Szpital odnotował 1,5 mln zł zysku, a – co najważniejsze – zobowiązania wymagalne (kilkumilionowe w latach poprzednich) spadły do kwoty 127 tys. zł, a na koniec I kwartału 2018 wynosiły... 615 zł. Obecnie mamy „twardy grunt pod nogami”, zadłużenie spada, szpital odzyskał płynność finansową, a po kolejnych audytach i wprowadzeniu planu naprawczego sytuacja się ustabilizowała. I dlatego uważam, że państwo powinno partycypować w spłacie odsetek od kredytów bankowych przez te szpitale, które z żelazną dyscypliną realizują program restrukturyzacji, tak jak się to dzieje w naszym szpitalu. Należałoby również w sposób systemowy rozwiązać kwestię zadłużenia szpitali publicznych w tzw. „parabankach”, które jak rak drenują ich finanse – zaznacza starosta.

Dodajmy, że w ostatnim czasie w janowskim szpitalu pojawił się nowy sprzęt medyczny i dwie karetki pogotowia. Obecnie starosta prowadzi rozmowy z senatorem Józefem Zającem oraz władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie utworzenia Instytutu Medycznego w Janowie Lubelskim pod kątem kształcenia personelu pielęgniarskiego.

 

Przyspieszyły inwestycje w zakresie kształcenia zawodowego

Trzy mln zł na wyposażenie, kolejne trzy na termomodernizację budynków szkolnych – Powiat Janowski inwestuje w szkolnictwo zawodowe. – Z funduszy unijnych i budżetu powiatu zostaną przebudowane, unowocześnione, a przede wszystkim doposażone warsztaty szkolne w Zespole Szkół Technicznych i budynek dydaktyczny w Zespole Szkół „U Witosa”. W obydwu placówkach pojawią się nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu – informuje starosta.

Drugi projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji warsztatów szkolnych ZST i budynku dydaktycznego ZS. Prace rozpoczną się w wakacje. Do tego dochodzą milionowe projekty „miękkie”, realizowane z myślą o rozwoju ucznia i nauczyciela w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Janowski. Powiat aplikuje także o środki finansowe na budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Zespole Szkół „U Witosa”, której koszt oszacowano na kwotę 7,5 mln zł. Od stycznia br. finansuje też uczniom klas III i IV dodatkowe lekcje matematyki, chemii, angielskiego, itp. – Chodzi o to, aby podwyższyć wyniki zdawalności na maturze, a tym samym ułatwić start życiowy naszej młodzieży – tłumaczy starosta.

Nie bez znaczenia są też Stypendia Starosty Janowskiego (300 zł miesięcznie), przyznawane młodym ludziom od 2002 roku za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinie artystycznej. Do tej pory z funduszu stypendialnego skorzystało prawie 240 uczniów na łączną kwotę ponad 330 tys. zł (oczywiście, przez lata zmieniały się kwoty stypendium i liczba stypendystów).

I jeszcze jedna kwestia. Na skutek niżu demograficznego spada liczba uczniów w szkołach średnich, prowadzonych przez Powiat Janowski. I choć spadek liczby uczniów niejednokrotnie oznacza zwolnienia nauczycieli, to nie w tym przypadku. – Nie mamy zwolnień, choć ubyło nam blisko 100 uczniów w ciągu trzech lat. Jako organ prowadzący podeszliśmy z dużym zrozumieniem do sytuacji nauczycieli, wierząc, że podwójne pierwsze klasy oraz wydłużony o rok cykl kształcenia w roku szkolnym 2019/20 problem rozwiążą – informuje starosta.

 

Powstanie ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych po 25. roku życia

Dziesięć lat temu powiat janowski był ubogi pod względem instytucji pomocy społecznej. Na terenie powiatu funkcjonował jedynie Dom Pomocy Społecznej „Barka” i PCPR. Z czasem sytuacja zaczęła się poprawiać. Powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Zakład Aktywności Zawodowej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w ramach PCPR. – W ciągu dziesięciu lat w sektorze publicznym powstało ponad 100 miejsc pracy, również dla osób niepełnosprawnych – zauważa starosta.

I dobrze. Teraz powstanie kolejna tego typu placówka. Tym razem wzięto pod uwagę potrzeby osób dorosłych (po 25. roku życia) z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu. – W tej sprawie otrzymaliśmy pozytywną decyzję z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. To oznacza, że od września ruszą zajęcia w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy typu C, które odbywać się będą przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym – informuje Grzegorz Pyrzyna.

 

na zdjęciu głównym: podczas odbioru 9-kilometrowego odcinka drogi w Potoku Wielkim (od lewej): dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki, wójt gminy Potok Wielki Jerzy Pietrzyk, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, starosta janowski Grzegorz Pyrzyna, ks. kan. Stanisław Piasecki, wicestarosta janowski Antoni Kulpa, przewodniczący Rady Gminy Potok Wielki Dariusz Wojciechowski
niżej: Grzegorz Pyrzyna, starosta janowski
zdjęcia: Powiat Janowski

PL

Zdjęcia (2)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe