Gmina Jabłoń – inwestycja w przyszłość

  • 09.04.2018, 12:22
  • PL
Gmina Jabłoń – inwestycja w przyszłość UG Jabłoń
Gmina Jabłoń leży w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie parczewskim. Jest gminą typowo rolniczą o nieskażonym środowisku, malowniczo usytuowaną w dorzeczu rzeki Zielawa. Ostatnie lata to okres cywilizacyjnego skoku, podczas którego gmina doskonale wykorzystała nadarzające się okazje do pozyskania środków na wszechstronny rozwój.

Od 2006 roku dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym zrealizowano tu w sumie 130 projektów z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska, oświaty, sportu i kultury na łączną kwotę ok. 36 mln zł. Dziś gmina posiada 88,40 km sieci wodociągowej z 1036 przyłączami, 229 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 12,52 km. Zmodernizowano też oczyszczalnię ścieków w Jabłoniu. 353 budynki prywatne i użyteczności publicznej korzystają z instalacji solarnych. Dzięki środkom PROW powstały m.in. nowe parkingi i chodniki. Wybudowano zespoły boisk „Orlik 2012” w Jabłoniu i Gęsi oraz kompleksy sportowo-rekreacyjne w Dawidach i Kolanie. W świetlicach wiejskich przeprowadzono termomodernizację, a kompleksowo wyposażona nowa siedziba GBP i GOK w Jabłoniu spełnia wszelkie wymogi XXI wieku. Nowe możliwości inwestowania i pozyskiwania dotacji otworzył powstały w partnerstwie z sąsiadującymi gminami obszar turystyczny „Dolina Zielawy”.
 

W 2017 roku zakończyły się prace związane z remontem i rozbudową stacji uzdatniania wody w Jabłoniu, zrealizowane z udziałem środków unijnych w partnerskim projekcie w ramach RPO WL. Równie ambitnych projektów nie zabraknie także w kolejnych miesiącach.


 

Projekty dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy

Budowa drogi powiatowej; kilometraż – od km 28+053 do km 33+526.

Wartość dofinansowania: 1 837 964 zł.

Termin realizacji: 2017-2018 r.


 

Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń (7 szt.) i w miejscowości Gęś (4 szt.), a także przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 252,5 m w miejscowości Jabłoń.

Wartość dofinansowania: 122 596 zł.

Termin realizacji: 2018 r.


 

Projekty dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:


 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych o dł. ponad 19 km, z czego po stronie polskiej ok. 12,5 km. W gminie Jabłoń: to 2,99 km (drogi gminne w miejscowościach: Dawidy, Wantopol, Kolano-Kolonia, Gęś, Dawidy, Kolano).

Projekt realizowany w ramach partnerskiego programu transgranicznego Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020. Lider: Gmina Jabłoń. Gminy partnerskie ze strony polskiej: Milanów, Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Powiat Parczewski; białoruskie: Znamienka; ukraińskie: Zabrody.

Wartość dofinansowania dla Gminy Jabłoń 904 225,27 zł.

Termin realizacji w gminie Jabłoń: 2018-2019 rok.


 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w: Jabłoniu, Gęsi, Kolanie, Dawidach i Paszenkach oraz budynku Urzędu Gminy w Jabłoniu.

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Wartość dofinansowania: 2 169 455,65 zł.

Termin realizacji: 2018-2020 rok.


 

Poprawa funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jabłoń

Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jabłoniu udoskonali proces przyjmowania odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy oraz tymczasowego ich magazynowania do czasu zgromadzenia ilości zezwalającej na ekonomiczny transport.

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami.

Wartość dofinansowania: 171 812,11 zł.

Termin realizacji: 2018 rok.


 

Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin partnerskich. Na terenie gminy Jabłoń 446 opraw świetlnych zostanie zastąpionych nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami LED o mocy od 76 do 224 W.

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Wartość dofinansowania dla Gminy Jabłoń: 486 579, 90 zł.

Termin realizacji: 2018 rok.


 

Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego, serwera z macierzą dysków, urządzeń zabezpieczających siec LAN, oprogramowania realizującego funkcję elektronicznego obiegu dokumentów i e-należności „Portal interesanta”, oprogramowania do obsługi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego itp.

Projekt partnerski. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Wartość dofinansowania dla Gminy Jabłoń: 337 917,50 zł.

Termin realizacji w gminie Jabłoń: 2018 rok.


 

zdjęcia: UG Jabłoń

PL

Zdjęcia (4)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe