Słoneczna gmina Dzwola

  • 06.04.2018, 13:03
  • PL
Słoneczna gmina Dzwola UG Dzwola
Rozmowa ze Stanisławem Rożkiem, wójtem gminy Dzwola

Panie Wójcie, gdy w 2014 roku obejmował Pan swoje stanowisko, jednym z pierwszych Pana wniosków do Rady Gminy było... obniżenie pensji wójta. Jednocześnie samorząd nie oszczędza na potrzebach mieszkańców. Jakie ważne inwestycje udało się zrealizować w tej kadencji?


To prawda, wnioskowałem o obniżenie pensji wójta, ale nie widzę potrzeby, by się tym chwalić. Po prostu dotrzymałem danego słowa. Nie powróciłem po 15 latach do lokalnej polityki dla medialnego rozgłosu czy pieniędzy, ale po to, żeby pracować dla gminy i jej mieszkańców. Traktuję to jako pewnego rodzaju misję, przejaw odpowiedzialności za społeczność, z której się wywodzę, a wybór na stanowisko wójta to także ogromne wyróżnienie i to już jest dostateczna zapłata. Wyznaję zasadę, że każdego należy przyjąć z godnością i szacunkiem. Nie odwracam się od ludzi. Wprawdzie nie każdy mieszkaniec – interesant załatwi swój problem pozytywnie, ponieważ niekiedy jest to po prostu niemożliwe, ale z urzędu powinien wyjść zadowolony, w przekonaniu, że został potraktowany z poszanowaniem. Tego oczekuję także od moich pracowników.
 

Należy zauważyć, że w 2014 r. przejąłem gminę infrastrukturalnie trochę zaniedbaną, bo jak inaczej określić sytuację, w której prawie połowa mieszkańców nie miała możliwości korzystania ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a część (np. w miejscowości Flisy) nie posiadała w ogóle dostępu do wody pitnej? Dlatego priorytetem dla samorządu jest zabezpieczenie i dostarczenie mieszkańcom gminy wody. Jesienią 2015 roku oddaliśmy do użytku odcinek sieci wodociągowej z przyłączami, zapewniając wodę 255 odbiorcom w miejscowościach: Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka – Kolonia, Krzemień Pierwszy.
 

Korzystając z różnego rodzaju programów inwestujemy także w infrastrukturę drogową, tak powiatową jak i gminną. Na przestrzeni ostatnich trzech lat wyremontowaliśmy bądź udoskonaliliśmy ok. 5 km dróg, a także przebudowaliśmy dwa mosty i kilkanaście przepustów. Wszystkie te zadania wymagały poważnych nakładów finansowych, były jednak konieczne.

W listopadzie 2017 r. przekazaliśmy OSP w Dzwoli, jednostce funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO, który zastąpił wysłużonego, już blisko czterdziestoletniego Jelcza. Koszt zakupu wozu bojowego to 700 tys. zł. 400 tys. zł pochodziło ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast 300 tys. zł dołożył z własnego budżetu samorząd gminy.
 

Staramy się realizować również inne zadania, a przede wszystkim te, które pozwolą nam nadrobić nieco stracony okres. Istotnym i zarazem kosztownym zadaniem jest realizowana z własnych środków budowa siedziby Urzędu Gminy Dzwola. Kosztorysowa wartość tego przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 7 mln zł. Choć stan zaawansowania robót oceniamy na ok. 40 proc., nowy budynek już dziś prezentuje się okazale. Niestety, wykończenie pomieszczeń wymaga jeszcze ogromnych nakładów finansowych. Jest to jednak konieczna inwestycja, bo budynek, w którym aktualnie funkcjonuje urząd, wybudowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku (z zakładanym okresem funkcjonowania na osiem lat), praktycznie przestał spełniać jakiekolwiek standardy.
 

 

Jak wygląda sytuacja oświaty w gminie i jak poradzili sobie Państwo z reformą edukacji?


Bazę oświatową w gminie mamy dobrze rozwiniętą. Posiadamy cztery placówki – trzy zespoły szkół i szkołę podstawową – do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 543 uczniów. Obiekty te spełniają oczekiwania i wymogi niezbędne do realizacji programu nauczania, także po ostatniej reformie edukacyjnej. Trzy z czterech funkcjonujących w gminie placówek oświatowych posiada sale gimnastyczne z pełnym zapleczem. Dysponujemy dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Ostatnią reformę oświaty przebrnęliśmy płynnie, bez skutków ubocznych dla kadry nauczycielskiej, personelu obsługi szkół i, co najistotniejsze, także dla uczniów. Dobrym rozwiązaniem było utworzenie zespołów szkół, a nie oddzielnego gimnazjum. Pozwoliło nam to ewolucyjnie przejść reformę.
 

Jednak doświadczona kadra pedagogiczna oraz utrzymanie w należytym stanie szkół w gminie jest mocno odczuwalne w budżecie. Obecny system finansowania oświaty nie przystaje do rzeczywistości. Brakuje standardów określających liczbę uczniów w oddziale czy klasie, a rodzice w trosce o swoje pociechy oczekują, że klasy będą mało liczne. Ponadto ustawodawca nałożył na gminy wiele zadań – jak prowadzenie i finansowanie przedszkoli czy dowóz uczniów do szkół – których nie obejmuje subwencja oświatowa. W 2018 r. koszt utrzymania placówek oświatowych w naszej gminie kształtuje się na poziomie ponad 8 200 tys. zł, a subwencja oświatowa to niecałe 5 156 tys. zł. Pozostałe ponad 3 mln zł musi pokryć ze środków własnych gmina. Dołożenie takiej kwoty z budżetu do funkcjonowania oświaty przekłada się na realizację innych zadań inwestycyjnych czy remontowych.


 

Wiele inwestycji udaje się jednak przeprowadzić. Nie sposób nie zauważyć, że realizacja wielu z nich ma na celu ochronę środowiska, a Dzwola staje się coraz bardziej „słoneczną” gminą. Proszę powiedzieć kilka słów o planach inwestycyjnych samorządu na najbliższe lata.


Gmina Dzwola to teren bogaty turystycznie, o nieskażonym jeszcze środowisku. Mając na uwadze te walory, realizujemy program „Słoneczna – czysta ekologiczna gmina”. W latach 2014-2015 zamontowaliśmy mieszkańcom gminy 367 zestawów kolektorów słonecznych oraz wymieniliśmy kotły węglowe na nowe, zasilane biomasą w trzech placówkach oświatowych. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego etapu tego programu. Przewiduje on dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych kompletnych w ilości 429 zestawów oraz 81 kotłów na biomasę. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 5 700 tys. zł, a wsparcie z EFRR wynosi 4 306 tys. zł.
 

W perspektywie najbliższych lat planujemy również kontynuację zadań inwestycyjnych w szeroko pojęte zabezpieczenie mieszkańców gminy w wodę, zapewniające ciągłość jej dostaw. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy cz. II, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna”. Wartość przetargu opiewa na kwotę 4 631 618,81 zł. Zakres robót to wykonanie ponad 20 km sieci wodociągowej i prawie 7 km przyłączy wodociągowych. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o kredyt z WFOŚiGW, gdyż przyznane nam środki z Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej w kwocie 1 843 tys. zł okazały się wirtualnymi, a tylko w oczekiwaniu na nie przesunęliśmy realizację tak ważnego zadania o rok. Planujemy także inne zadania z tego zakresu: budowę sieci wodociągowej do przysiółka wsi Branew „Sapy” oraz połączenie go drogą z sołectwem i parafią, budowę drugiej studni głębinowej na ujęciu wody w Branewce, połączenie budowanej sieci wodociągowej w Krzemieniu Drugim z siecią wodociągową w Konstantowie (jako awaryjnego zabezpieczenia dostawy wody dla wschodniej części gminy), budowę zbiornika wody przy stacji ciśnieniowej w Kocudzy Drugiej oraz modernizację ujęcia wody w Kocudzy Pierwszej. Zamierzamy też wybudować zbiornik wodny małej retencji o powierzchni 13,5 ha w miejscowości Flisy. Zapewni to utrzymanie na bezpiecznym poziomie wód gruntowych w okolicach Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” i jednocześnie podniesie walory turystyczne gminy.
 

Ponadto planujemy dalsze inwestowanie w infrastrukturę drogową gminną oraz powiatową, wspólnie z Powiatem Janowskim. Na bazie obiektów Zespołu Szkół w Dzwoli planujemy także budowę „orlika lekkoatletycznego”, mając nadzieję na odbudowanie kiedyś prężnie działającej w tej placówce sekcji lekkoatletycznej.
 

 

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W jaki sposób przygotowują się na to święto władze i mieszkańcy gminy Dzwola?


Rok 2018 istotnie jest rokiem szczególnym. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest wpisana grubymi zgłoskami w tegorocznym gminnym kalendarzu imprez i uroczystości. Będziemy uczestniczyć w ponadgminnych uroczystościach listopadowych organizowanych przez władze powiatu, a także, tradycyjnie, zaplanowaliśmy szereg własnych imprez związanych z tą ważną datą. W obchody wpisują się także jubileusze: 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu oraz 50-lecia funkcjonowania Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień. W tym roku obchodzimy również 45. rocznicę utworzenia naszej gminy – ten jubileusz połączymy z ustanowieniem herbu, flagi, sztandaru i pieczęci oraz Odznaki Honorowej Gminy Dzwola. Z pewnością każde przedsięwzięcie organizowane w tym roku na terenie gminy będzie zawierać w swoim programie element patriotyczny.
 

We wszystkie uroczystości chcemy zaangażować jak najwięcej młodych ludzi. Poza szkołami, organizatorem wielu wydarzeń będzie Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. Nowym przedsięwzięciem jest Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej, którego pierwsza edycja odbędzie się 19 sierpnia 2018 r. w Kocudzy. Chcemy poprzez śpiew i muzykę przybliżyć młodemu pokoleniu historię Polski, a także popularyzować pieśni patriotyczne wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 

zdjęcia: UG Dzwola

PL

Zdjęcia (5)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe