Powiat parczewski – samorząd otwarty

  • 26.03.2018, 14:15
  • PL
Powiat parczewski – samorząd otwarty Starostwo Powiatowe w Parczewie
Wkrótce bez nieporównanie wygodniej, szybciej i bezpieczniej będzie można przejechać trasę między Parczewem a Siemieniem. Powiat Parczewski przystępuje do realizacji długo wyczekiwanej przez kierowców inwestycji w ramach unijnego megaprojektu drogowego. Ale w tegorocznym budżecie powiatu jest więcej takich ambitnych zadań.

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Parczew – Siemień ruszył. Inwestycja będzie realizowana w ramach finansowanego ze środków unijnych megaprojektu drogowego „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”, którego celem jest poprawa stanu dróg powiatowych i poprawa spójności komunikacyjnej na terenie województwa lubelskiego. W projekcie bierze udział 20 powiatów, liderem jest Powiat Lubelski. Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 200 milionów złotych (ponad połowa tej kwoty to dofinansowanie z RPO WL) – za te pieniądze na terenie województwa zostanie zbudowanych lub przebudowanych ponad 220 km dróg. W powiecie parczewskim – 9,8 km.

 

W powiecie przyspieszą?

W ramach megaprojektu zamierzamy gruntownie przebudować drogę 1250L od ronda przy starostwie, przez Brudno, Miłków i Siemień, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką 815. Przygotowania toczyły się w konsultacji z mieszkańcami, inwestycja powinna się rozpocząć w tym roku – precyzuje wicestarosta Adam Domański. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2020, a ich zakres istotnie jest szeroki. Przed położeniem nowej nawierzchni grunt zostanie wykorytowany i wyprofilowany; wzdłuż drogi zostanie też wybudowana ścieżka rowerowa, przystanki i zatoczki autobusowe oraz oznakowanie. Wszystko będzie kosztowało prawie 13 milionów złotych (łącznie z dofinansowaniem unijnym). Powiat w tegorocznym budżecie zarezerwował na ten cel 4,4 mln zł, do inwestycji dołożą się też Gmina Siemień (2,8 mln zł) i gmina Parczew (1,7 mln). – To niemały wydatek dla budżetu powiatu, ale należy wykorzystać dofinansowanie unijne, bo w przyszłości takie środki mogą być niedostępne – zaznacza starosta Jerzy Maśluch.

Porządne drogi to „artykuł pierwszej potrzeby” we wszystkich samorządach. Również zarząd powiatu parczewskiego w miarę możliwości stara się tym potrzebom sprostać. Korzystając z dofinansowania ze środków zewnętrznych, wiele inwestycji w tym zakresie wykonano także w ubiegłym roku i latach wcześniejszych. 3 376 tys. zł kosztowała na przykład przebudowa drogi powiatowej Kopina – Milanów. Połowa tej kwoty pochodziła z budżetu państwa, reszta – od powiatu i gminy Milanów. Przebudowane zostały również ulica i chodniki na alei Jana Pawła II w Parczewie – tu koszty (prawie milion zł) podzieliły między siebie powiat i miasto. Przebudowę ponad dwóch kilometrów drogi Sosnowica – Urszulin – Hańsk za 1,2 mln zł dofinansował PROW. Z pomocą środków z MSWiA odbudowano zniszczone przez wodę w 2014 roku odcinki dróg powiatowych wraz z przepustami w miejscowościach: Podedwórze, Zaliszcze, Zadębie (przypomnijmy, że wcześniej odbudowano również drogi z przepustami w Podedwórzu i Kaniukach). Na jezdniach w gminach: Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda, Milanów położono asfaltowe nakładki za ponad 900 tys. zł. Na kolejne nakładki na drogach powiatowych w tegorocznym budżecie przeznaczono 400 tys. zł.

Bo megaprojekt to nie jedyna inwestycja drogowa zaplanowana na 2018 rok. Powiat bierze również udział w wielkim transgranicznym projekcie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”, realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK 2014-2020. Jego całkowita wartość to 7 295 tys. zł. – 90 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Unii. Powiat w ramach projektu zamierza przebudować ponad kilometr drogi powiatowej w miejscowości Rusiły (gm. Podedwórze) za 782 tys. zł – zapowiada wicestarosta. Jest jeszcze jedna inwestycja, o której warto chociaż wspomnieć. – Od dawna z gminą Parczew planujemy przebudowę skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego. Zdecydowaliśmy, że powstanie tam rondo. Na dokumentację tej inwestycji zarezerwowaliśmy w tegorocznym budżecie 46 tys. zł – mówi starosta Jerzy Maśluch.

Tylko na największe inwestycje w budżecie powiatu na 2018 rok zarezerwowano ponad 12 milionów złotych. A drogi, choć kosztowne, nie stanowią w nim jedynej pozycji.

 

Po pierwsze mieszkańcy

Największym przedsięwzięciem, w jakim obecnie bierze udział powiat parczewski, jest partnerski projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, realizowany przez 20 powiatów. Jego całkowita wartość to 187,5 mln zł, a dofinansowanie w ramach RPO WL wynosi blisko 159,4 mln. Projekt zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 proc. powierzchni województwa. Pierwsze efekty – ortofotomapę wykonaną na podstawie zdjęć lotniczych – będzie można zobaczyć już wiosną. Wśród planowanych zadań jest również m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). – Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, bo korzystają z nich m.in. planiści i urbaniści, ale również właściciele nieruchomości i inwestorzy. Realizacja projektu ułatwi im wszystkim szybki dostęp i wykorzystanie tych zasobów – zauważa Adam Domański. Z kolei planowane uruchomienie e-usług zdecydowanie ułatwi formalności związane z obsługą interesantów. – Część spraw będzie mona załatwić przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu – podkreśla wicestarosta.

Kwoty, jakie powiat planuje zaangażować w kolejną planowaną inwestycję, nie są może tak imponujące, jak te z „cyfrowego” projektu, ale termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, bo o niej mowa, z pewnością przyniesie duże korzyści zarówno budżetowi, jak i środowisku. Przetarg na dokumentację techniczną przedsięwzięcia już się odbył. W budżecie na ten cel przeznaczono blisko 3 mln zł, a wśród budynków, które mają poddane zabiegom mającym na celu zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię, jest m.in. DPS w Kalince.

Warto wspomnieć również o wsparciu gminy Podedwórze w realizacji zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody Podedwórze ze stacją wodociągową w miejscowości Opole”. – Przede wszystkim mieliśmy na względzie dobro mieszkańców gminy, którzy dzięki realizacji tej inwestycji będą mieli zapewniony dostęp do dobrej jakości wody – uzasadniał decyzję powiatu starosta.

Powiat dba też o swoich młodych mieszkańców, m.in. zapewniając im jak najlepszy start w przyszłość poprzez podnoszenie poziomu kształcenia w swoich szkołach. Obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie realizowany jest projekt „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego. – W ramach projektu doposażone zostaną pracownie praktycznej nauki zawodów, a uczniowie technikum będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach, kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz odbyć staże zawodowe. W szkoleniach i kursach doskonalących będą mogli wziąć również nauczyciele – wylicza Adam Domański. Z takiej pomocy będzie mogło skorzystać 240 uczniów oraz 11 nauczycieli zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w technikach w ZSP. Wartość projektu to 1 926 tys. zł i jest on w całości dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WL. Uczniowie z terenu powiatu mogą też zapracować na stypendia naukowo-artystyczne, a ponadto – w ramach współpracy powiatu z Rejonem Lubomelskim na Ukrainie – wziąć udział w wyjazdach związanych z międzynarodową wymianą młodzieży.

W wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia i zawodu może pomóc również Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie. Misją prowadzonej przez powiat poradni jest bowiem udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, a także wspieranie rodziców i nauczycieli w ich wysiłkach związanych z wychowaniem i kształceniem następnych pokoleń. Dziś poradnia ma jeszcze jedną funkcję – na mocy porozumienia zawartego między powiatem a MEN jest również wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na terenie powiatu parczewskiego w ramach finansowanego z budżetu państwa programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Głównym zadaniem takiego ośrodka jest udzielanie wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Rodziny objęte taką opieką mogą liczyć przede wszystkim na specjalistyczną informację, pomoc specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz pomoc w uzyskaniu wiedzy i dostępu do wszelkich potrzebnych usług oferowanych im na terenie powiatu.

 

na zdjęciu głównym: korzystając ze środków zewnętrznych, powiat remontuje kolejne kilometry dróg; otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Kopina – Milanów; zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Parczewie

PL

Zdjęcia (6)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe