Jastków – gmina ludźmi bogata

  • 03.10.2017, 13:11 (aktualizacja 03.10.2017, 13:39)
  • PL
Jastków – gmina ludźmi bogata UG Jastków
Gmina Jastków, sąsiadująca bezpośrednio z Lublinem, od lat jest atrakcyjnym miejscem osiedlania się i liczy obecnie niemal 15 tys. mieszkańców. Bardzo korzystnie wpływa to na ogólny rozwój gminy, bo nowi mieszkańcy często lokują tutaj swoją działalność gospodarczą. Dzięki temu nie obserwujemy również niekorzystnego zjawiska wyludniania się oraz niżu demograficznego. Trzeba jednak pamiętać, że dla władz gminy sprostanie wszystkim potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców jest nie lada wyzwaniem.

Patrząc na potrzeby, jest jeszcze bardzo wiele do nadrobienia. Dotyczy to infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, a także poprawy estetyki i bezpieczeństwa na drogach. Wiele do życzenia pozostawia również stan techniczny obiektów, w których funkcjonują instytucje gminne. Myśląc jednak o harmonijnym rozwoju gminy należy brać pod uwagę możliwości i zaangażowanie wszystkich mieszkańców, tak, aby zarówno ci, którzy mieszkają tutaj „z dziada pradziada”, jak i ci niedawno osiedleni, czuli się związani z miejscem zamieszkania. Staramy się podejmować rozliczne działania, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać potencjał oraz walory kulturowe i przyrodnicze gminy. Żadna gmina nie jest w stanie samodzielnie, bez zaangażowania mieszkańców, zapewnić dobrej atmosfery i poczucia wspólnoty, ale możemy tworzyć warunki do aktywności społecznej i umiejętnie inspirować oddolne inicjatywy.

Niewątpliwe pomocne w tej dziedzinie jest tworzenie na terenie gminy miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, organizować imprezy czy miło spędzić czas. Bardzo dbamy o takie miejsca. Przez ostatnie lata wyremontowane zostały świetlice, remizy i urządzone place zabaw. W najbliższym czasie planowane są nowe. Zadbaliśmy również o stworzenie uwarunkowań prawnych zachęcających do aktywności, wspólnego działania czy rozwoju twórczości i talentów. Pełne zrozumienie i akceptacja radnych pozwoliły przyjąć ważne uchwały wspierające zaangażowanie i aktywność społeczną mieszkańców, wśród których warto wymienić:

  • gminny program rewitalizacji, pozwalający podjąć interwencję gospodarcza i społeczną w tzw. obszarach zdegradowanych,

  • gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego, w którym zabezpieczone jest finansowanie oddolnych inicjatyw,

  • program wspierania uzdolnionych sportowców,

  • stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów,

  • doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

  • fundusz sołecki, w ramach, którego mieszkańcy decydują, na jakie potrzeby i inicjatywy zostanie wydatkowany.

Od kilku lat zauważamy wyraźny wzrost zaangażowania społeczności lokalnej oraz organizacji i stowarzyszeń w życie gminy. Oprócz już na dobre zakorzenionych stowarzyszeń, takich jak „U źródeł Ciemięgi”, „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej” czy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych COGITO, zawiązały się nowe, jak „Aktywni Sąsiedzi” ze Smug, „Otwarci i Kreatywni” z Dąbrowicy czy Kółko Rolnicze w Mosznej. Niezwykle cieszy fakt, że organizacje te w swojej działalności nie skupiają się wyłącznie na przygotowaniu imprez i festynów dla mieszkańców. Skutecznie pozyskują fundusze zewnętrze i dzięki aktywnej współpracy z radami sołeckimi i lokalnymi liderami organizują szkolenia, aktywizują seniorów czy zapewniają zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Nie możemy nie odnotować działalności harcerzy z jastkowskiej drużyny „Beluarda” oraz działalności jastkowskiej Akademii Młodzieży Ambitnej. Organizacje te skupiają dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych, a w swoich zadaniach kładą nacisk na kształtowanie postaw i wychowanie poprzez wartości.

Przykładem zaangażowania nowych mieszkańców w życie społeczne i kulturalne gminy jest działający w Dąbrowicy chór „Benedictus”, który zyskuje coraz większy rozgłos poza granicami gminy.

Dbałość o lokalne tradycje i krzewienie kultury ludowej to pole aktywności znakomicie działających w naszej gminie kół gospodyń wiejskich. Niektóre z nich mogą się poszczycić niemalże 100-letnią działalnością i stanowią międzypokoleniowe forum zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, że w kole gospodyń będą udzielały się mieszkanki miasta czy ludzie młodzi. Obecnie w wielu przypadkach aktywność i pomysły tych osób stanowią inspirację i zachętę do działalności.

Naszym „produktem eksportowym” jest niewątpliwie działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowica. Założony w 1970 roku, już prawie pół wieku prezentuje tańce ludowe ze wszystkich regionów Polski. Wieloletnie doświadczenie oraz piękne stroje i wytrwała, grupowa praca owocują znakomitymi efektami. Niebagatelny udział w tych sukcesach ma Kapela zapewniająca profesjonalną oprawę muzyczną.

Nasze gminne instytucje kultury – GOKiS i Gminna Biblioteka Publiczna – skupiają się na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i są oparciem dla działalności społecznej mieszkańców. Inicjatywy podejmowane przez te instytucje są ukierunkowane na integrację społeczną, rozwój pasji i talentów oraz zapewnienie dostępu do literatury i przedsięwzięć kulturalnych. Służą temu zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, sportowe oraz rozwój czytelnictwa. Dla najmłodszych w naszej gminie od lat znakomicie funkcjonuje program alternatywnej edukacji przedszkolnej pn. „Akademia Kultury”.

Geograficznie gmina znajduje się w urodziwym zakątku Polski. Przez nasz teren przepływają dwie rzeki: Ciemięga oraz Czechówka. Są tu niezwykłe zakątki umożliwiające bliskie obcowanie z przyrodą i zabytkami. Te walory wykorzystują np. sportowcy. Od lat organizowany jest ogólnopolski wyścig kolarski – Wyścig Legionów, upamiętniający bitwę legionistów polskich pod Jastkowem w 1915 r., którego organizatorem jest Lubelskie Towarzystwo Cyklistów. Funkcjonują szlaki rowerowe i planowane jest wytyczenie nowych, dających możliwości rozwoju aktywności ruchowej i podziwiania piękna przyrody.

Mając na uwadze różnorakie potrzeby i zrównoważony rozwój gminy, w przyjętych dokumentach strategicznych obok inwestycji poprawiających warunki zamieszkania, jak odbudowa dróg, budowa chodników i oświetlenia, budowa kanalizacji, zaplanowaliśmy również takie, które poprawią jakość życia i wpłyną na rozwój lokalnych inicjatyw.

W roku bieżącym rozpoczęła się budowa Centrum Rozwoju Rodziny, obiektu, który dzięki przewidzianym w nim instytucjom – m.in. przedszkole, żłobek, biblioteka, sala doświadczania świata i sala widowiskowa – ma służyć rodzinom i zapewnić opiekę i pomoc w wychowaniu najmłodszych. W najbliższych latach planowana jest budowa nowych obiektów. W Marysinie będzie to Klub Aktywności Mieszkańców, a w Miłocinie Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego z salą szkoleniową. Przygotowaliśmy kompletne dokumentacje techniczne i staramy się o dofinansowanie ze środków unijnych.

W ramach gminnego programu rewitalizacji planowane jest utworzenie profesjonalnego zakładu komunalnego, który będzie mógł skutecznie zadbać o zabezpieczenie potrzeb gospodarczych mieszkańców oraz utrzymanie porządku i poprawę estetyki na terenie gminy. Program rewitalizacji zakłada również powstanie świetlicy środowiskowej, klubu dla seniorów, mieszkań socjalnych, lokali usługowych i gospodarczych. Obiekty te powstaną po rewitalizacji tzw, „agronomówki” i budynku po poczcie w Panieńszczyźnie. Program rewitalizacji zakłada również budowę zbiornika rekreacyjno-retencyjnego oraz renowację zabytkowego parku przy siedzibie gminy.

Wiele naszych działań dotyczy funkcjonowania szkół. Na bieżąco staramy się tworzyć dobre warunki pracy i nauki. W roku bieżącym rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej w Tomaszowicach, planujemy budowę boiska w Płouszowicach oraz modernizację szkoły w Snopkowie, która w wyniku wprowadzenia reformy edukacji nie jest w stanie pomieścić uczniów. Na salę gimnastyczną czeka również szkoła w Ożarowie.

Plany są bardzo ambitne, wymagające determinacji i zaangażowania władz i pracowników gminy, ale mając na uwadze potrzeby mieszkańców i rozwój kapitału ludzkiego naszej gminy – warto takie wyzwania podejmować.

 

tekst: Teresa Kot, Marcin Abramek
foto: archiwum Urzędu Gminy Jastków

PL
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe