Obsza – tytoniowa gmina z bogatą historią

  • 04.07.2017, 10:26
  • Panorama Lubelska
Obsza – tytoniowa gmina z bogatą historią UG Obsza
Rozmowa z Andrzejem Plackiem, wójtem gminy Obsza

Gmina Obsza nieustannie rozwija się i inwestuje, korzystając ze wszelkich dostępnych środków, a pod względem wykorzystania funduszy unijnych jest najlepsza w Polsce. Panie Wójcie, które z ostatnich inwestycji uznałby Pan za najważniejsze?

 

Rzeczywiście w ostatniej, ubiegłorocznej edycji Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” zajęliśmy pierwsze miejsce wśród najlepiej wykorzystujących fundusze unijne gmin wiejskich w kraju. Staraliśmy się korzystać z każdej okazji, by pozyskać środki na kolejne inwestycje. Sięgaliśmy także po środki z innych dostępnych źródeł i własnego budżetu – po to, by mieszkańcom gminy mieszkało się tu coraz lepiej. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej gmina Obsza rozbudowała istniejącą sieć kanalizacyjną. Obecnie zrealizowano prawie 44 kilometry gminnej sieci oraz rozbudowano istniejącą oczyszczalnię. Realizacja tych zadań została wyceniona na ponad 10,5 mln zł. W celu skanalizowania całego obszaru gminy pozostało już tylko wykonanie ośmiu kilometrów kanalizacji z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice.

 

Dla mieszkańców bardzo ważne są inwestycje drogowe. Wśród nich do najważniejszych należy zaliczyć budowę drogi w gminie Obsza nr 109551L na odcinku Olchowiec – Zamch, której całkowity koszt wyniósł 2 889 480 zł oraz przebudowę prawie siedmiu km drogi powiatowej nr 2954L Obsza – Zamch. Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 3 mln 276 tys. zł.

 

Zainwestowaliśmy również w ekologię. W ostatnich latach największą inwestycją gminy jest montaż kolektorów słonecznych na 510 gospodarstwach indywidualnych i na 17 budynkach użyteczności publicznej wycenioną na prawie 7 mln zł. Planujemy już następne kroki w tym kierunku – złożyliśmy wnioski o dofinansowanie dwóch kolejnych projektów: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Obsza” oraz „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Obsza II etap”.

 

W 2016 roku przy budynkach Szkoły Podstawowej w Zamchu, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Obszy oraz przy budynku remizy OSP w Olchowcu zostały utwardzone drogi i place manewrowe. Przy Szkole Podstawowej w Zamchu wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1596,14 mkw. i 149,41 mkw. opaski z kostki brukowej betonowej oraz odwodnienie z rur PVC o średnicy 110 i 160 mm. Koszt tej inwestycji wyniósł prawie 98,5 tys. zł brutto. 1378 mkw. nawierzchni i 40,48 mkw. opaski z kostki brukowej betonowej oraz odwodnienie z rur PVC przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Obszy kosztowało 54 767 zł brutto, a inwestycje przy remizie OSP w Olchowcu – gdzie wykonano 409,71 mkw. nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ułożono nowe przepusty z rur betonowych o łącznej długości 31 mb – 40 823,50 zł brutto.

 

 

Samorząd gminy nie zapomina też o potrzebach kulturalnych i integracji lokalnego środowiska.

 

To również ważne aspekty życia naszych mieszkańców. Instytucją, która w głównej mierze realizuje zadania związane z wychowaniem, edukacją i upowszechnianiem kultury, jest Gminny Ośrodek Kultury w Obszy. W jego strukturach działa Gminna Biblioteka Publiczna, a współpraca ze szkołami przynosi dobre efekty upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży. Działania GOK nakierowane są na dbałość o kulturę ludową oraz rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Działają tu zespoły artystyczne: wokalne, muzyczne, teatralne, folklorystyczne i śpiewacze oraz koła zainteresowań: plastyczne, rękodzieła artystycznego i ludowego.

 

W 2006 roku w ramach GOKiO zaczęto organizować lekcje nauki gry na instrumentach dętych. Okazały się one takim sukcesem, że w tym samym roku powstała Gminna Strażacka Orkiestra Dęta z Obszy. Członkami orkiestry są głównie mieszkańcy naszej gminy. Obecnie liczy ona 23 osoby, z których większość stanowi młodzież.

 

Nieocenioną rolę w szerzeniu kultury, ze szczególnym naciskiem na zachowanie rdzennych tradycji i obrzędów, pełnią koła gospodyń wiejskich. Działają one w każdej miejscowości gminy Obsza: w Obszy mamy „Obszanki”, w Zamchu „Zamszanki”, w Woli Obszańskiej „Wolanki”; są też „Babiczanki” z Babic, „Dorbozianki” z Dorboz i „Olchowczanki” z Olchowca. Przy każdym z kół wyodrębniły się zespoły śpiewacze, które podczas różnego rodzaju uroczystości i spotkań z kulturą przypominają dawne teksty i melodie tradycyjnych piosenek i przyśpiewek.

 

 

A mają co przypominać, bo gmina Obsza może pochwalić się wielowiekową spuścizną historyczną i kulturową, po której pozostało wiele ciekawych śladów, nie tylko w piosenkach...

 

To prawda, bogata historia naszej gminy pozostawiła także wiele materialnych śladów. W aspekcie ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków szczególnie ważne są obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Są to głównie obiekty sakralne. Jednym z nich jest murowany kościół parafialny w Obszy powstały w latach 1858-1860, który początkowo służył jako cerkiew greko-katolicka. Obok niego wybudowano w 1860 roku murowaną dzwonnicę. Ponadto w skład obszańskich obiektów sakralnych wchodzi jeszcze dawny przykościelny cmentarz z drugiej połowy XIX wieku.

 

Podobna grupa zabytków znajduje się w Zamchu. Murowany kościół parafialny (dawniej cerkiew greko-katolicka) wybudowano w latach 1842- 1843. Wraz z nim powstała dzwonnica i cmentarz przykościelny, na którym zachowało się pięć zabytkowych, kamiennych pomników. Poza tym w Zamchu do rejestru zabytków wpisane jest tzw. „Zamczysko”, gdzie istniał kiedyś zameczek opisywany przez Jana Kochanowskiego.

 

Do historii nawiązuje również wiele innych atrakcji turystycznych, dzięki którym w naszej gminie można nie tylko wypocząć w pięknym, czystym otoczeniu, ale także aktywnie i pouczająco spędzić wolny czas. Bez wątpienia jedną z najważniejszych z nich jest Tanew. Przez naszą gminę przebiega powiatowy szlak rowerowy doliny Tanwi i Wirowej o długości 27 kilometrów. Jego trasa prowadzi od Obszy przez Zamch, Borowe Młyny, Borowiec, Olchowiec i Dorbozy ponownie do Obszy. Wzdłuż Tanwi przechodzi też tędy znakowany na czarno szlak pieszy Walk Partyzanckich, wiodący od Bidaczowa Starego do Tomaszowa Lubelskiego. Na terenie naszej gminy Tanew płynie wśród bujnej zieleni, tworząc malownicze zakola, dlatego często organizowane są na niej spływy kajakowe. Można tu również skorzystać z jazdy konnej.

 

 

W maju wziął Pan udział w seminarium stowarzyszenia „Citta del Tabacco”, podczas którego przedstawiciele Miasteczek i Wiosek Tytoniowych Unii Europejskiej próbowali zwrócić uwagę wyższych władz na swoje problemy. Bez wątpienia dotyczą one także gminy Obsza, która jest jednym z największych producentów tytoniu w naszym kraju. Co najbardziej przeszkadza producentom tytoniu?

 

Burmistrzowie i przedstawiciele Miasteczek i Wiosek Tytoniowych UE zwrócili m.in. uwagę na fakt, że na takich terenach uprawa tytoniu przekracza 50 proc., a czasami stanowi niemal 100 proc. lokalnej produkcji rolnej i nie ma dla niej znaczącej alternatywy. Oznacza to, że jeśli z powodu zaniedbań władz centralnych lub niekorzystnych rozwiązań prawnych przestaną one istnieć – w takich gminach jak nasza zwiększy się bezrobocie, a tym samym znacznie obniży jakość życia ich mieszkańców.

 

Tymczasem producenci tytoniu z terenu naszej gminy wciąż muszą borykać się z przeszkodami, jakie stawia niestabilny rynek, a ich sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że dwie firmy skupowe nie wywiązały się jeszcze ze zobowiązań finansowych sięgających lat ubiegłych. Plantatorzy i firmy tytoniowe nie mają także wystarczającego oparcia w państwie – szczególnie skarżą się na zbyt dużą ingerencję i nadmierny nadzór.

 

 

Co mogłoby pomóc plantatorom?

 

Państwo powinno znacznie bardziej zaangażować swoje struktury w rynek tytoniowy. Z pewnością potrzebnych jest więcej podmiotów skupowych. Producenci tytoniu chcieliby również otrzymywać dopłaty jakościowe – tak jak plantatorzy z innych krajów, jak Węgry czy Włochy.

 

Należy przypomnieć, że na produkcji tytoniu korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy. Roczne dochody do budżetu państwa z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych sięgają prawie 18 miliardów zł, zatem dobra kondycja rynku polskiego tytoniowego opłaci się nam wszystkim.

 

 

zdjęcia: UG Obsza

Panorama Lubelska

Zdjęcia (4)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe