Powiat bialski skutecznie sięga po środki unijne

  • 29.03.2017, 15:17 (aktualizacja 29.03.2017, 15:48)
  • Tatiana Aleksandrowicz
Powiat bialski skutecznie sięga po środki unijne Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Rozmowa z Mariuszem Filipiukiem, starostą bialskim

Trwająca perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadań w wielu dziedzinach. Dzięki temu w powiecie stale poprawia się infrastruktura drogowa oraz sytuacja w takich obszarach jak zdrowie, oświata, pomoc społeczna czy kultura – mówi w rozmowie z Tatianą Aleksandrowicz starosta bialski Mariusz Filipiuk.

 

Panie Starosto, inwestycje drogowe są jedną z najbardziej znaczących pozycji w budżecie powiatu. Ale wiele dróg powstanie także przy udziale środków unijnych, prawda?

Dzięki uzyskanemu wsparciu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizujemy dwie inwestycje drogowe na odcinkach dróg powiatowych biegnących w obrębie gmin Międzyrzec Podlaski i Drelów. Projekty te przyczynią się do poprawy warunków życia, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, zwiększenia dostępności oraz komfortu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i gospodarstw rolnych. W wyniku ich realizacji zmodernizowanych zostanie łącznie ok. 12 km dróg powiatowych przy kwocie dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 2,1 mln zł.

W ramach pierwszego naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś– Ukraina 2014-2020 złożono koncepcję projektu „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”. Głównym efektem projektu będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz drogi Malorita – Miedno – Znamienka na odcinku 5,1 km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo. Realizacja projektu ułatwi komunikację społeczności polskiej i białoruskiej z powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego. Przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu służb ratunkowych i pozostałych pojazdów. Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg. Odbędą się wspólne szkolenia i konferencje. Powstanie wspólna platforma wymiany doświadczeń i know-how z zakresu zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej.

Szeroki wachlarz możliwości niesie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Powiat bialski, w porozumieniu z pozostałymi powiatami województwa lubelskiego, stara się o środki na dofinansowanie w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy strategicznego projektu drogowego „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”. Wartość planowanej inwestycji w powiecie bialskim wyniesie ponad 14,6 mln zł, a dzięki pozyskanym środkom w wysokości blisko 12,5 mln, wyremontowane zostaną drogi powiatowe: nr 1036L na odcinku Garbanów – Rokitno oraz droga nr 1051L na odcinku Zalesie – Piszczac o łącznej długości prawie 22 km. Powstanie też ścieżka rowerowa o długości 2,5 km.

 

Jakie jeszcze projekty realizują Państwo we współpracy z innymi samorządami naszego województwa?

Dwa takie przedsięwzięcia ubiegają się o dofinansowanie w ramach RPO WL (działania 2.1 Cyfrowe lubelskie). 7 samorządów zaangażowanych jest w projekt „Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice”. Projekt geodezyjny „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” realizowany jest przez blisko 20 powiatów. Na terenie naszego powiatu w jego ramach zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Łączna kwota środków zaangażowanych na ten cel przez powiat bialski wyniesie 16,5 mln zł.

 

Powiat dba także o szkolnictwo zawodowe...

W ramach RPO WL powiat bialski i jego jednostki starają się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu oświatowego „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Obecnie projekt jest na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji celem podpisania umowy o dofinansowanie. Złożą się na niego staże, kursy doskonalenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w trzech zawodowych szkołach powiatowych: ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, ZSP w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim.

Szkół zawodowych dotyczą także dwa inne wnioski, będące jeszcze w fazie weryfikacji. W odpowiedzi na nabór w ramach działania 13.6 – dotyczącego modernizacji infrastruktury szkolnej – złożyliśmy wniosek na projekt pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Dzięki projektowi „Zwiększenie efektywności energetycznej szkól zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” (wniosek w ramach działania 5.2) możliwa będzie poprawa jakości infrastruktury szkolnej poprzez wymianę okien, drzwi i pokryć dachowych. Wartość nakładów finansowych na obie inwestycje wyniesie blisko 7,2 mln zł, przy dofinansowaniu w granicach 6,2 mln zł, a ich realizacja w ogromnym stopniu przyczyni się do poprawy funkcjonowania powiatowych jednostek oświatowych.

 

W jaki sposób samorząd dba o tych mieszkańców, którzy potrzebują pomocy?

W zakresie pomocy społecznej złożono pięć wniosków: „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie – zminimalizowanie kosztów zużycia energii i emisji gazów do powietrza”, „Podniesienie standardu usług DPS w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury”, „Modernizacja i dostosowanie wraz z wyposażeniem w byłej Szkole Podstawowej w Maniach z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalnego wraz z mieszkaniami chronionymi oraz centrum administracyjnym”, „Rozbudowa i modernizacja domu rodzinnego Żabcach – poprawa jakości świadczonych usług”, „Wsparcie i upowszechnienie rodzinnej pieczy zastępczej”. Ich realizacja znacząco podniesie standard świadczonych usług społecznych, poprzez niezbędne prace modernizacyjne i wyposażenie, ale także dzięki uzyskanym środkom na wsparcie i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej. Łączna wartość planowanych projektów społecznych wyniesie ponad 7,5 mln zł, a środki na ten cel pochodzić będą z RPO WL oraz POWER.

 

Czy możemy pokusić się o wstępne szacunki efektów skutecznego korzystania z funduszy unijnych przez powiat bialski?

W odpowiedzi na potrzeby naszych mieszkańców, powiat bialski i jego jednostki organizacyjne złożyły dotychczas ponad 20 wniosków o dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji w najbliższym czasie przekroczyła już 60 mln zł.

 

Tatiana Aleksandrowicz
zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Tatiana Aleksandrowicz

Zdjęcia (4)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe