Europejskie Dni Pracodawców w Lubelskiem - Podsumowanie

  • 21.10.2019, 11:15 (aktualizacja 21.10.2019, 11:20)
  • Redakcja PL
Europejskie Dni Pracodawców w Lubelskiem - Podsumowanie
W dniach 14 – 18 października 2019 r. Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) w Unii Europejskiej organizowały Europejskie Dni Pracodawców (EDP).

Wydarzenie to jest wyrazem polityki europejskich PSZ uznającej, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa obecnie kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy. 
Na poziomie europejskim, analogicznie jak w latach ubiegłych, wydarzenie zostanie włączone w odbywający się w tych dniach Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2019 będą jednym z jego komponentów. 

W Polsce Europejskie Dni Pracodawców odbędą się w dniach 14 – 25 października 2019r. Urzędy pracy organizują szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in: dni informacyjne, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, kampanie informacyjne w mediach, wizyty oraz spotkania z pracodawcami.  
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zainaugurował regionalne obchody EDP „Lunchem u Marszałka”, który odbył się 10 bm. w Centrum Spotkania Kultur. Spotkanie charakteryzowało się nową formułą nawiązywania relacji administracji publicznej z pracodawcami, którego sama nazwa wskazuje na mniej sformalizowany, roboczy charakter wydarzenia. 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Minister Krzysztof Michałkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Pruszkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Zdzisław Szwed - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Eżbieta Denejko - Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz licznie zgromadzeni pracodawcy, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, uczelni wyższych i branżowych organizacji pozarządowych. 
  
   
– Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców na bardzo dynamicznym regionalnym rynku pracy, chcemy precyzyjnie je zdiagnozować. Pozyskanie tej wiedzy jest kluczowe podczas konstruowania nowych instrumentów finansowych wspierających rynek pracy – powiedział Andrzej Pruszkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.  

W trakcie spotkania pracodawcy chętnie wymieniali się własnymi doświadczeniami wynikającymi z zatrudniania pracowników oraz zgłaszali merytoryczne sugestie w tym obszarze. Wydarzenie było również okazją do nawiązania osobistych relacji i ewentualnej biznesowej współpracy pomiędzy pracodawcami. 

Kolejnym etapem obchodów EDP były wydarzenia współorganizowane przez Filie WUP w Lublinie. I tak Filia w Chełmie, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie, 16 października 2019 r. zorganizowała konferencję pt. „Dualny system kształcenia zawodowego, czyli jak dopasować kwalifikacje pracownika do potrzeb pracodawcy”.

Spotkanie skierowane było do lokalnych pracodawców i przedsiębiorców, szkół zawodowych, instytucji samorządowych Miasta Chełm i powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Jego celem była promocja kształcenia dualnego oraz przedstawienie dobrych praktyk realizowanych w tym zakresie.   
 

Kształcenie dualne stanowi połączenie teoretycznej nauki z praktyką nabytą u pracodawcy. Dwutorowość systemu kształcenia prowadzi do niwelowania niedopasowań kwalifikacji zawodowych pracowników do potrzeb pracodawców oraz stwarza możliwość nabycia tak cenionego doświadczenia zawodowego.  

Zaletą kształcenia dualnego jest powiązanie szkolnictwa z rynkiem pracy. Uczniowie kształceni są zgodnie z potrzebami rynku pracy i wymaganiami pracodawców, przez co uzyskują oni stałe zatrudnienie jeszcze w trakcie kształcenia. W wielu krajach stosujących ten system kształcenia obserwuje się znaczący spadek bezrobocia wśród młodych ludzi. Pracownik wykształcony w systemie dualnym stanowi wartościową kadrę nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, u którego się szkolił, ale także całej branży. 
Na konferencji zaprezentowano kształcenie dualne w praktyce. Przedstawiona została współpraca Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie z pracodawcami Cemex Polska oraz Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. Przedstawiciele pracodawców omówili formy współpracy ze szkołą, w tym zasady w odbywania staży i praktyk oraz wyzwania związane z prowadzeniem kształcenia dualnego.  

W ramach wystąpień przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, przedstawiona została sytuacja na rynku pracy powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Ponadto zaprezentowano informacje na temat funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstw.  
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział około 70 pracodawców, którzy mogli również skorzystać z konsultacji indywidualnych na stoiskach informacyjnych.  

Również 16 bm. Filia w Białej Podlaskiej zorganizowała spotkanie informacyjno-promocyjne pt. „Idealny pracodawca”. Adresatami przedsięwzięcia byli partnerzy porozumienia lokalnego,  pracodawcy i przedsiębiorcy oraz samorządowcy. Celem konwencji było poszerzenie wiedzy w zakresie zasad zatrudniania pracowników, z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy oraz możliwości wsparcia finansowego i instytucjonalnego związanego z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.  

Spotkanie otworzyła Pani Aneta Wieprzowska – Wicedyrektor ds. Organizacji i Funduszy WUP w Lublinie, która w swoim wystąpieniu omówiła m.in. możliwości wsparcia pracodawców ze środków Unii Europejskiej oraz poinformowała o aktualnie ogłoszonym konkursie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - Aktywizacja zawodowa (Działanie 9.1 w ramach RPO WL 2014-2020).   

Sytuację na lokalnym rynku pracy, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w urzędach pracy omówiła Pani Renata Kowal – doradca zawodowy ds. poradnictwa zawodowego w WUP w Lublinie Filii w Białej Podlaskiej.  Pani Iwona Osmałek – specjalista ds. współpracy z administracją publiczną i Pani Małgorzata Żywicka  – specjalista ds. organizacyjnych - konsultankti Punktu Kontaktowego w Oddziale Lubelskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprezentowały moduł „Wypracowanie i upowszechnianie we współpracy z partnerami społecznymi modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy“. Z kolei Pan Sławomir Drzewiecki (PFRON) wystąpił z prezentacją „Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych“, omawiając krok po kroku procedurę ubiegania się przez pracodawców o wsparcie finansowe ze środków PFRON.  

Kolejnym tematem spotkania były zmiany w przepisach prawa pracy, przedstawione przez Panią Danutę Ślipczuk (PIP), która zwróciła szczególną uwagę na aspekty zatrudnieniowe osób z niepełnosprawnością. Na zakończenie spotkania Pani Olga Szymoniuk – specjalista ds. informacji o funduszach europejskich zaprezentowała ofertę Sieci Punktów Informacyjnych, wspominając przy tym o możliwościach wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.  

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, czego dowodem były ożywione dyskusje podczas całego wydarzenia. Stoiska informacyjno-promocyjne z materiałami wystawiły: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej, a także zaproszone instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Natomiast Filia w Zamościu w dniu 18 bm. zorganizowała konferencję pt. „W stronę rynku pracy”. Punktem przewodnim wydarzenia była próba zdiagnozowania oczekiwań pracodawców i pracowników w odniesieniu do kwalifikacji oraz metod pracy. Temu zagadnieniu poświęcony został panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Marian Hawrylak (PUP w Zamościu),  Danuta Łagożna (PUP w Biłgoraju)Sławomir Marciniuk (PUP w Hrubieszowie) oraz Stanisław Koper (PUP w Tomaszowie Lubelskim).   

Ponadto dokonano przeglądu aktualnych możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich oraz szczegółowo omówiono sytuację na lokalnym rynku pracy. Szczególny nacisk położono na problem osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale nieaktywnych na rynku pracy oraz osób młodych pozostających bez pracy. 
Dosyć istotnym i interesującym tematem z punktu widzenia pracodawców okazał się również problem legalności zatrudnienia i nowelizacja przepisów Kodeksy Pracy.    

– Bez wątpienia obchody EDP 2019 w naszym regionie słaniają do głębszej refleksji nad dynamicznie zmieniającą się strukturą lokalnego rynku pracy. W niektórych częściach regionu problemem nadal jest wysoki współczynnik bezrobocia, w innych znalezienie dobrze przygotowanego i wykwalifikowanego pracownika – powiedział Andrzej PRUSZKOWSKI, Dyrektor WUP w Lublinie. I dodał: – Działania PSZ na niełatwym lubelskim rynku pracy powinny w sposób elastyczny i adekwatny do potrzeb przygotowywać narzędzia pozwalające pogodzić interesy pracodawców, pracowników i bezrobotnych.  

Redakcja PL

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe