ࡱ> [.bjbj;<ΐΐ }8@L&.]%_%_%_%_%_%_%$0')Z%9%%p]%]%V7ܠ! I%%0&-x,*,*,*%%&,* :Regulamin przyznawania Honorowego TytuBu Ambasador Wojewdztwa Lubelskiego 1.Honorowy tytuB Ambasador Wojewdztwa Lubelskiego przyznawany jest przez Samorzd Wojewdztwa Lubelskiego osobom, instytucjom, firmom, ktre wcigu minionego roku poprzez swoj dziaBalno[ wniosBy szczeglny wkBad w promocj Wojewdztwa Lubelskiego w kraju lub za granic: osignBy wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie dziaBalno[ci spoBecznej. 2.Prawo zgBaszania kandydatur do tytuBu Ambasador Wojewdztwa Lubelskiego maj jednostki samorzdw terytorialnych (rwnie| rady gmin, miast i powiatw), a tak|e organizacje i instytucje spoBeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. 3.Termin zgBoszeD laureatw jest okre[lony wogBoszeniach prasowych oraz na stronie internetowej Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Lubelskiego. 4.CzBonkowie KapituBy maj prawo zgBosi swoje kandydatury do tytuBu Ambasador Wojewdztwa Lubelskiego w formie pisemnej na dwa dni przed posiedzeniem KapituBy. 5.W skBad KapituBy wchodz: Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego, Zarzd Wojewdztwa Lubelskiego, ka|dy czBonek Zarzdu ma jeden gBos, Redaktor Naczelny Dziennika Wschodniego , Redaktor Naczelny Kuriera Lubelskiego , Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej w Lublinie, Dyrektor Lubelskiego OddziaBu Telewizji Polskiej S.A., Prezes Zarzdu Radia Lublin S.A., Dyrektor Radia eR Lublin, Redaktor Naczelny Nowego Tygodnia -CheBm Redaktor Naczelny SBowa Podlasia Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego 6.W posiedzeniu KapituBy uczestnicz czBonkowie KapituBy lub w zastpstwie wskazane przez nich osoby. 7.Posiedzenia KapituBy zwoBuje MarszaBek Wojewdztwa Lubelskiego przesyBajc pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia. 8.Wyboru nominowanych do honoRTX  D F R d f z ʶʃrʃʃʃaʔP hMzfhCJOJQJ^JaJ hMzfhXM&CJOJQJ^JaJ hMzfhKCJOJQJ^JaJ hMzfh!RCJOJQJ^JaJ hMzfh_CJOJQJ^JaJ hMzfhPy{CJOJQJ^JaJ&hMzfh z5CJOJQJ\^JaJ hMzfh zCJOJQJ^JaJhlCJOJQJ^JaJ,hMzfh z56CJOJQJ\]^JaJR ~ (hT$ & Fdh1$7$8$H$a$gdD:$dh1$7$8$H$a$gd5"$dh1$7$8$H$a$gd5" $dha$gd5"$dh^a$gd^ BNPR$&(Fͼͼͼͫޚމx޼jYYH hMzfhL8CJOJQJ^JaJ hMzfh/!CJOJQJ^JaJhD:CJOJQJ^JaJ hMzfhPy{CJOJQJ^JaJ hMzfhCJOJQJ^JaJ hMzfhKCJOJQJ^JaJ hMzfh_CJOJQJ^JaJ hMzfh'CJOJQJ^JaJ hMzfh|CJOJQJ^JaJ hMzfh zCJOJQJ^JaJ hMzfhx/CJOJQJ^JaJ&fxH&ͼͼͮͼͼͼ{jYKh3F{CJOJQJ^JaJ hMzfhCJOJQJ^JaJ hMzfhK`^CJOJQJ^JaJ hMzfh(CJOJQJ^JaJ hMzfhkqCJOJQJ^JaJ hMzfh#WWCJOJQJ^JaJhD:CJOJQJ^JaJ hMzfh zCJOJQJ^JaJ hMzfh/!CJOJQJ^JaJ hMzfhL8CJOJQJ^JaJ hMzfhCCJOJQJ^JaJ" "v""":#######±±~mkm~~~ZI~ hMzfhAGCJOJQJ^JaJ hMzfhCJOJQJ^JaJU hMzfhCJOJQJ^JaJ hMzfh:/CJOJQJ^JaJ hMzfh?zCJOJQJ^JaJ hMzfh_CJOJQJ^JaJ hMzfhPy{CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hMzfh\CJOJQJ^JaJ hMzfhD:CJOJQJ^JaJh:CJOJQJ^JaJ&% '0))+z,---------...$$dNa$gdIc$dh1$7$8$H$a$gd$dh1$7$8$H$a$gd5"$dh1$7$8$H$a$gd\rowego tytuBu Ambasador Wojewdztwa Lubelskiego dokonuje KapituBa, ktra w pierwszym etapie wyBoni 3 nominacje w ka|dej kategorii: osoba, instytucja, firma, wtajnym gBosowaniu zwykB wikszo[ci gBosw.Wdrugim etapie KapituBa przyzna spo[rd nominowanych, trzy rwnorzdne tytuBy "Ambasadora Wojewdztwa Lubelskiego": osobie, instytucji oraz firmie, wtajnym gBosowaniu zwykB wikszo[ci gBosw. 9.Na stronie internetowej Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Lubelskiego oraz wlokalnych mediach zostan zamieszczone informacje onominowanych przez KapituB wyBonionych w pierwszym etapie wka|dej z kategorii: osoba, instytucja, firma. 10.Wyr|nieni tytuBem "Ambasadora Wojewdztwa Lubelskiego" podczas Gali otrzymuj pamitkowe statuetki zwygrawerowanym napisem zawierajcym tytuB, imi inazwisko, nazw instytucji lub nazw firmy oraz rok, za ktry tytuB zostaB przyznany, atak|e okoliczno[ciowe dyplomy. 11.Gala odbywa si w pierwszym pBroczu nastpujcym po roku, za ktry przyznawany jest tytuB. 12.Wydarzenie powy|sze ma charakter uroczysto[ci, na ktr zapraszani s przedstawiciele r|nych [rodowisk Lubelszczyzny. W trakcie Gali maj miejsce oficjalne wystpienia wBadz samorzdowych i rzdowych, wrczenie statuetek i dyplomw, wystpy artystyczne. 13.Przedsiwzicie jest nagBa[niane w prasie, radio i telewizji. 14.Stron organizacyjn konkursu Ambasador Wojewdztwa Lubelskiego zajmuje si Departament Promocji iTurystyki Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Lubelskiego.   Regulamin przyznawania HonorowegoTytuBu Ambasador Wojewdztwa Lubelskiego NUMPAGES 2 ### $$$$$"%*%,%.&h&j&&' '''''(B(.)0)ͼͫwfUUUUD hMzfh zCJOJQJ^JaJ hMzfh:/CJOJQJ^JaJ hMzfh|CJOJQJ^JaJ hMzfhC}BCJOJQJ^JaJ#hMzfh5CJOJQJ^JaJ hMzfh_CJOJQJ^JaJ hMzfhCJOJQJ^JaJ hMzfh&CJOJQJ^JaJ hMzfh?zCJOJQJ^JaJ hMzfhKCJOJQJ^JaJ hMzfh_QCJOJQJ^JaJ0)2)4)6)8)@)B)j)n)p)~))))))))) ***:*J*R*d*f**+++++++++++,ͼxxͼggggxx͚ hMzfh|CJOJQJ^JaJ hMzfh/ZCJOJQJ^JaJ hMzfhKCJOJQJ^JaJ hMzfh zCJOJQJ^JaJ hMzfhCJOJQJ^JaJ hMzfhAGCJOJQJ^JaJ hMzfh_CJOJQJ^JaJ hMzfh:/CJOJQJ^JaJ hMzfhPy{CJOJQJ^JaJ',(,z,|,~,,,,,,F-J------------.r.ͼͫޚމxplplplpl[J[ h4h#CJOJQJ^JaJ h4hvCJOJQJ^JaJh%jh%U hMzfhsUCJOJQJ^JaJ hMzfhra:CJOJQJ^JaJ hMzfh#WWCJOJQJ^JaJ hMzfh_CJOJQJ^JaJ hMzfh:/CJOJQJ^JaJ hMzfh/ZCJOJQJ^JaJ hMzfh zCJOJQJ^JaJ hMzfh_QCJOJQJ^JaJr.v.x................̾ީzvrYGC?h%h?"h&CJOJQJ^JaJmHsH1jh&h&CJOJQJU^JaJmHsHhMh4h4hvCJaJ%hlCJOJQJ^JaJmHnHu h4h?M]CJOJQJ^JaJ)jh4h?M]CJOJQJU^JaJh4CJOJQJ^JaJ"hIcCJOJQJ^JaJmHsH h4hvCJOJQJ^JaJ h4h4CJOJQJ^JaJ.....$dh1$7$8$H$a$gd5"$a$gd`$a$gd&.. hMzfhsUCJOJQJ^JaJ9 0&P 1h:p. A!"#$% Dd0*OQ^ C :A"EFRR kolor_ok_x4RYXdG cGiD%FYXdG cGiJFIFExifMM*;Ji\$| >Grzegorz Jaworski nGrzegorz Jaworski jhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ Grzegorz Jaworski CC" `  !"189AVqw#346QTUXax$2Rrstuv5:%ef(7BEg ] !1AQaq"SU#2345BVderstu 7R$6CEFGbc ?1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c8_-M|qPʀM-uuR Pzk{xoȈ_<;ogoyBO^][vBH8vTPfkyfduӧz5rx<.4d3[B]+ёTVR72:x| S3J"NzH1FJK!:r 44A,," A[ֵ':5\yƜmfSɦPPa(1qcW0; /.P$* 8T7ӝ Mp1ߠ ׯ`vYpUAbƹCJI˾8yrhp:DG?0~=kP55#6T_@\`J싋޶dlǰrL- ko_Qayv#z"`Bkq[=0_k?Q%qOпH?lZks(хQj.{;s}B2Tfz/JVcZ@3PtHIUznWW=їF2m1cV١\S4W^dxᎊGyh/9Z|*A2 7ҁsx,mߗumXvΌ0Nr]l!jIC-i)R^YD:ĘEI粈*'#Tg8;=<-{sz4+RqdXBׯwtpE0CA$68 ; 8 .|ˋ ^8N\NÙ+zo~wueG# Cu)xnY*UK$ ij<ՎNɇ1օR'M LȪ@I֤Ȗ|,pJަmTC+ojɾr?$$&MS\6Dۭ{z[kWJ64rIE5UMM*㧂N:jXؘDƹQtlu]C'W>6GspŠ@0*_B-gnzr?J@9rĆ(5s1aDBP '=`S '`,!H'"4)P{q[BWQݺ0AF= VAyܼԟMRc/,1RwTv+&;S9~h1c ]\l2qo7\U}n GzwPWrSUo5=Qe6W͖Y+c)kHP%o)qRN⣈@i "oњ9twK_\ZnsZWL ΎJ9}L5F OMun~7~> _/DPrGMC&hAg?7&eP #==yq;՞l|zū%+RJfJu R'&+9Jʖ.y[\[{'-P Ye)qo'7;ZvǛD]0١,`<=!l{JBg%zbڌV$%yGs!jD3]nuV܊ꓷHYЃE;׮o[_#\ٵjVn+xc% z, $pS6mc, h)^BD`V/B4 -WE|bX]RF4[m>֎1\v1yZqO7aPjDRX:5VJ$'+aSMo-+A 4KN\޴L2唇5ֹ1)LcD1LcD1LcD1LNBhV8Q6&J-'fP'#C?w8kexE؜L};'-C9n0};'-Cj{t["_j{tڣbr?3ڣbr?1؜L.%؜L};'-C9n0};'-Cj{t["_j{tڣbr?3De˛~vlZޕӈtJZ}+Li%BlVe`7CE'vtyr"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&`Nd48ݶL2j˘{N[Am W#-*UhF#$M{@ybޅGb&eN VSTF٩/6',`X;Z9p6j]?}Sٮs+O$R09k\@U;lŊs.;ѥL2@#l)ᑎw]2q#쮌ɅdQS^mP*"8EWN9`sMsRXcLcD1LcD1LcD1LcD1LcD1LcD1LcD1LcDCo.v󬙶'a߀ľtJFFkoH\!nI)N0:w,m\oϗ:yi$lN,1y4rvnk)" HBb$/ooR{{zc+ľBcۜ_`yO5Y,:.*(9iZ@p^RYhf @DUͺj`K I:b%:(Zfxo7E[=ۿ_{Ƿ=K.c82y؈W(4 M!Zdj +K!ٕZ x> P!v׬BWmyIoAzvNL"qW,h[ HNLBw|MyϏ*PUL3qc5~HGYAe&<ŏp XQj&D(NqJ ;^.7p"6-əe/a"Z֯ bQ .gǶܙUYo'_̤_6VKu̒R1Z0_7vƞI|Wk?+US%07-L1% YHR ZBvPӈg I4!@؟A zylOЮ?sO+Br<( etޫXD!&Jfr"P6ޫJ>A1ңDxYL+NXU,ΌqP΢E^X&ld;$!2MfG2j")$i09R3W-Al!MVZŔ": Y fbtarTrn#fVmN)8HV iO8Ϥy޹v |0GМfèO7Zdmf;Y,( z}7WZ}U;w36S2KuIe%(e) 'l#΂{[ZĚlz!RiM [#ytRsM2'޴LFZ9JToz [@'kK  K0LPk&,xLQ!bI,10Žk3BCZCBZ~ֵ{ݬ'yRM Ur\gl3aM"5m7-o{K[#uvJb^ĖɑΜ+JcY=ΝS9ɰZ4a8]ը/`rue.+N4#TvnVY־/ڗ01}vId[=՚߹8:Ϝ,L#4ҁ S#D[ D!ڝQ!EfGO%<Ƽli+)Ԓ1RN) dqԍɞ$$Yaftq-ȯ#*x?#NvF*Bs2ĸ&7Ubr}@*zhWpG* VT~ʷ`PRքBYdOf4;<(@} ٭D[ͥY1tzÃJm{+bƕFL^q@|bR# F;y3KͰdhGdκFPOW&.PQM%alk{aΉ/ן=f"޳6UM ,ֻ|U87sk $(iD߭_%?$_Wlyh?篔Yk/oyw 2>1H;ٓ >Ooyw 2>1H;ٓ >Ooyw 2>1H;ٓ dk JqTYHdNG6:(JmcK-,uG0:/xkZir1-<,s 8'l2O <}oE̟ό~/+6d|e1}4,J ~+/+6d|c|wq_'(A}4,J ~+/+6d|c|wq_'(A}4,J ~.ªgw ^sL݀Z&4dOP !{8'%՚)/@+0fkƏqIT_F 諥}Mm3y\wtC͎>YvU])%a`,;''cF$1LcD1TQMگ%׻rb}Q{+A:0W?eZvp,K!' Ed+1=9U1x\E(F[a|WU%h׳G񨪸mL0O 1Aa9-Bv ͽ:(4HأȰȞr@:X%ѨjǗ {;q*puwvVJ)JЍRrL#< lBֲ(5gnO[I=;Z Eg:Y*ȑ8=8!\ H3 5NYƷPúb^٬z%S$uzAk}jn adpTIIMDGLY/FMT:*vRT =1˜JZβ&_mu][2k5` i{]¾ Fd hQ#_Z0Iv )xy4QށF>W&;H9#~m(BTwbMqȶ詺^oBkJfr8aJySW+Zץ>HLs~! ƨm!rpԩ) h=/DsqוzJ[ -zU{&Si%HLo"dz`%u_C[K-7{K}ECAFROq4YfuLC+cit/=?%DjeuuVZtT(3#ދK+Q:ֿ\k{ַt~_dXrZ+4ͶAUpGvCOWt02S#*1iE'Ɠ]訥V4ۜp=& Th|u7St|^|c啪;y7~Dm9R^oDU>( q sixг;!rgJ#jlS!?ğHRHZRt.{{mbd1Bd s #ߌU rRD|H@f HJp'gqmz } Md>umʨ j?-B2!uL(' !+GLc/_ҵ7 HĘ+z 0ִqʮ@l$m,nlQKR`kCsS9H~lC<^IOkU]&$H9 K+8VԸ2KK|{z;WԾ2/#y+֊۞FM zSwzBKP+bSXdtftK!@/IyAi߬$r8Dh.SLo$|آLӧvc=1Cht օ1)ڟI7¶IzPJK~|aqh!͙{ I.&!KMap_՘pij&ZRwMo'm'X˽[mDb%^sL#ɬ o2@+P$!*a nm1DCC{t/7]}ifcDsxr tnVƘ@hR':Lda*vR`)NqB$rC9d㗛eż:>]Wo囏VoHt4CFA6y~'#JoIb{Z[It V)P\Oj\o ~CzFԴN1w$@.*O> |V<N(Zh3ѳgۧԵ..iKõ=4[)!pAcs qrlP[Hf%İʛG2"R.Yn^@1ɴm=ޜ9/y>>V]֭X& @,$h> r3y % g$% 8s9"&WbǽEߤd^5J *> А+@BӢ\Dq/΀:O=3L>D JgEG!Y[DQ2!aiQ&ZytX&p7F`n􆹺oHWC-u (So?<2$jm|}Xw\!pk6[MG&Di&P2!Px+ OE^ TєP;Z΍n o۲$/pd(%L$/|zuu4\ٳ8\ג$1$4$ombq%qgOQ/ Z9] !s\G&D:R:5rd)1Aƫ\ti2o@zey:nz+]U{#x:ТAgO s| GU?R+PޙRcw }8㸻ϏnIzTXh$n2p.&{6\H7"n S+/DwUa+BndWueKN%g}\-k\\"Pi= X$zG[#~ mq'y'R^䓧skd@Ӛ/!IJЖ8+!\-㢸)>,Na^֥[F1rYnּIsX(2Y>‰Ok H4"J4)B21Gdc=?75`le\x/Ă\lMBX$.2J+rNnRJҀrɝM6l, EWԶl!kVz5+ #9S9ɝFkSL99Fԕ*V[ɟ7}(U+Oё)&fGPG27D? RW'?@bLry\y!n6\ьMnZ5z9Z q q7α 0K#|i>G5*xrxmAEfs cb2MLRe °eOEbZJ\{jd Lmy #^^YFYh *DMu!Lɀ$ t1t9i&ڶF3dc;ь*_yi+P.Xg oUΦDb̓psL)h5ZrxIW?VsmR" jHUJ*r5J;3v'gSѽDs7)I:] Q1c񘴭 tTݍl(\Ѳ<(r2Ǥl{HJS6`9ӸyN#ّX t, c/^:ԡKHTqLck&02c>eCmIj5>i=֨tVFHqG/NjMXb6F AFBDV~Q+c\Qb0bq~'VgO֌I{Z#3[S]MHYKoQq{$26IN)eos7ڝL6/&Co-lln^2xˋyC~MؿyT~O?r%_/qM|_3|H\qO'/t1aǦdf#Qk^ym+BKsBRIAրTSx]Z:/pVdV-XyIR%LEir* Ki ,؄-[y2hd eؒz.h6mZ:qO -'8 R:/N?1>WۚyחQH#`M9DLzSjpcn*d}).͋y1w׆!MsB= l6-=>06TX(q聽`9qN*ښWuE QUOjYDLS4fR~=$Mc䪌ׅ(>9Z5%Di H@Bo woUjIgcL4&iSATWi0U5%r9[0(N{/ǵ}۪QY$S8z6ITM'oFvvV QteRqW^koINwWw"Ngn̂18ʭ2vzX\箑pˢqUq6ë6zCRwWHxݚ FSk5n}g)EWT1M6LMO&0ivޮ0A )HaOiM"PYHp!FqRslFeSZʆf+y0ì4ht)}8i[vEݕ${!֤ҳPO>(+;w]}eopw|vpjnDt%LR!myk%+\KT@%#'W}mP*&mmPR8O嶢,(T59oNeKmFS&*״c b K"6Nmtj۝_(ڑZƗs~iRvƖݾ:86vd䝇h#9g= L~IêhGW.ˤ͗lͫ^3R5-spIⷲ;$ H#exx/9z@:߀yN0] NI&tQᏲYf2(bBF=ܧiO"7^HnĀ.TʶC h?0LQ5G'\dq|yg( qO#=UHr[F_7/6(6KI5o\k+\~By,cL)Mх^;Y~_r?Kҭ-Q-m;RIɑCX(ĵy)-#RjTA5[@p>lse=xG/ RrR!d8֏ЇT- 9)G%?)@+` G;ҢfanLQ`ݟϑN+S敫X0kKۺUձфm2L'DѹہV K<{s\ 1qGv|n.O:-z=(cBcjV Kr:œ{T:7$vVF5_ k?׎n*r E#7+ 5U4R[s U%=ĉfl(Fa7)c 2cRp$r nzj5p̹s VzbvpZxh~]xn@opa-m%7EBR}Est+YhˬqSv|7=1M/ţP{?&yunoۃYۖ@\ ѿT4;:1`u/)δmO66^Ղ a5G\ O㘧@/(:IkT`SyJ#l%-n_hC;dfyeEom6tȐGfjpyqr+690yEWWFV,5 "%QcNfl'E|/]ki1W:jNeHɴ14y $'h1I-ݜ֝8^ߙ[χ6G fRMi# ouXbI͟>lN,+:R㝭qm'ѤBSwAkA#9?12;I#>#֑pU`HJ{T^>rau>SВĞX龸](XbPߧ ~]?[6G= #@5C-7*eKM+emVhHWiִzٽ_g= \)b>rT,L٤#U؎{"!Lv^.Azj!{4/CoJGҰwK{a:mM 6{UPtD))լbdm):G#ytfXוM@F} i; 0m^@B] ~i1%eڥ!#F:Vim7?Wطo;'oTU+|4%,$/W6e\dKTFMii|BHv6xymM\ƻ#]z-t I[[T܄C/I6Y"nG~*cQ ǙrafL[ Y |*d7Dvu p+֏ŗ|۽CK۬ qy|g-^uDQ^ c}EzTM=9+)qf-ռLM^zj062h2PL4;?)8;5<߷w?njO0w3ۚNM˂L#5S .93\Vې5(ͦ ;^݄b- Zek[E[{ÿMɽo6\kx b)ʝ^qrwx``4☱9ERp{fC&^k38\IqcYw 7=!1jۣhT2k u<3*eLo'!0'Q;#.g n9vc=1}/u[z}q~d|{>Bbc.ldcu3\S䏍n'T} n Vh ,u Bs)Ng2{!򈄁R4i+DyK1UK[HHK.T‰0n=![5t]C-fQ&V*sZQ2=T*UA ,{-zޠ ##=gy-_1KvK%&tѴ6k,I_+*;,MI$rOVjSyi~9Jx5Kv;qT*bͤ{NmrΚȤKI^[-6(LCZi9IO'v\ 3 mh~ż63`F#Ҙ׽n$m{b8Kb wJsJFx_͟7=7xVٕ--Ŀޑ[PP3/dEHZ_u6&6g*vZ!bN?$B9I`K}"Ymŵ쌶 ܘ#): %"Lc ;AP- zޅc-r#L;\- 6bjْtH&egsVbܡ=H]Cy7KӫmRXYZBi-]O-3iJkaaB#w"}fo|ĺ|y*94p[ _W}pi z8 ufXc&<5 qtD|thDkK>v՝xF6'}#sOw%5gGm/n W^>꛷,:6Z9bcv4~]9 ޫ~5)̐5{%SeL2ZNѴ0jf`V0jԃ1ȧN6/ -Tѭ-(":nJqurKJJشLjBqJ,&89Lc8+J>us='ٛaQmD۴/,hmgsmqGDJ_u)*z%-KF'aO!lw>а^\v=]+9m[w IZLt4:<\8/tURz&Q6xm lݶTsT߀A^!i/L-vS["d$1Z]axE)be\%<}f\c3ՁuH{kKwNLЅ@\VBR<{e%y/O b++|Dĭ*^8{:)DV024M%BAj,M87? x ZG>mj߹ETv h=*xwn*1wˉFfӻtQꓶF|v*N AΠ>xA#a&PiuQvǓ=T(\T9LN ~=?)]D} X3LYLf+I\@>FTGӷGP+R8 ؜+qYHhsϮs.?RpYlB[ͯPdN7V jjMkZ3A6ߞ1ݓZ z׳ |n"|, ]'BA1ϛ>:XK zIBN!Bd}ACZu(쐙tb*{_FĄM̫ӱ0 d?Q֡ S@>KXWqlrLhwGzXsr7Ĭ_k%E1 PvݥKh~Jy;nLZcK( VBb+*'YԘ\}PЉk%nn]91۾|sbGjąΩ8,KBYi4D'SI+YƝ:dJzYEmRH /OH rD&lnkةZ%0=)1H\wyPzȐrFgD*R-j[a:J$vg2Q5JMlxrP:XKaK+sc|6CK{oV%BU6m-ܢTP"~f?hӽetr-T-GLN 3z6فgI, TQc̩+*?dg(Ԡm 5b7$Fژ[H"rU(XcU ۴%d-WAMOqV6%u:jvL*yjPʹjjY ftr۟j6M%J:HFiK8[NvӾWZX<c6x2#nvt=&CQV@C2y7SXrg†bNl9X)9uS3%tQj}mO]GwW(f,>k'ǂzy8'dѱtg}5e<Եtox\-<ᖸn c2E[GA/Nv|gX?򒨿9HEiνl]Kjc;,1a1a~_Fܮ\'^ꮭ4tA]f"G&m1@J!Lۢ~"35ۃ<#-[.-5. ҿ4XA4m䈃áh=ksP]!5W}r*ڽok]E-M'~_:Pqu'MVn*[v-2yEU|qyu%UE[7Z˵\lm9VurqI!ueumUҋY@ =2x{C(Rd(*Բw٧8ؔxUaq M4!a1b1[؄!o{{~~+D=I8 atZc%8,jd0%!+S38ŋG0AMk{޵o{kZZֵ{ݭk|F?S{OwLjMJm6IK3ueߧuc'vJ:*+eXzE[ce֖hRi$pwRӾkEL{c2OG)aF<;(FZ~lkA(-oеoZ޽5U.z5+aů[`ߦA<ٞNn-ov ߿ZJo}ڒIjT0V6:kb.40K+9Kzކk%n{Ŧl+vjmLB-1[fk*UOQQM@=ggODrՇ:A?z։hsx =cL/~A|/:o^[*H4Q2yc㋜uL?44hƖ5A1gAH=?cAfFiGE"TF34s&քI`y3_u*\V7w Q2X:4+j[ BɲX 'o36#s?J?E:Eitai';׷c{uzl_qIXZ$TYlBE1fob]{Q}"aE5oQ*O0"}օkIk{ֿL"¬rxo>oǗέ?~ࣉ<0J8 `7/A{~~{]ex3eMnTQ -+#;X*v8G\4HӨ-A v?>fi͵"ڈja](Y#p7caDcJ)뼛di:Ƒx 8vφv>ubKdCy%. ۜgTz8z t|Aa^⯣Lv?źok:^&A?.XCdYDz@5R ]_VŊZٕ4NsonļnwfF%LqyӃղ4y<&J܀xJE'U'r6u D (#8V g-FAضb-[ozOMoyJE+'.뿢.f[_\G_2Ӄ"R`̥U|<9 bnM1f҄h P7WSwwqde\L.4SӉo1 )qci3QmF@`;'9ρՠHt%) RI*3[U*pSRR,uetks`uԗ4f/sDOmM,3y@aR=oVկѓZtJ(s8c`q47<]`4-]/Jg<:~C* Hٮ6 S'mf'-Fǥn2bWgi>:Z++Ko{ֶԩk[$oo*viӴ6{&Q5<1lE=L[qfm@ #ِF%/qJ;פ8yjKjRUVD2 ˝ 8u-9)!ִQ,cr1n"c&1"c&1"gqb,|o9vi?cv57ŅW6%td&8vrV@6'V;^h?(#|=E|8kF@' o]k)Ykꩩ)t!\a@N׏?o,ti>߭f_bΑZڏScx[>c?^?oϘFY7+Q|Q*lq 7G Y}Z}:F%j/j?%M2ox[>c?O7OgHĭEmG䩱Bw~|-1 7{gIi,M68N׏?o,ti>߭>ŝ#ɵ }|~|-1'ߛسoV6TO2]Ev{^U|Ъz]>VI ՟2^D~ ^o˄3EQ&FK,9Áܭ =tۭEQsdFcۑ\"^h?R׵qONIa^`CHYf0+N8|^QmOzlPzumԫH&/hݯf}uʺ*HAaJzqVkrpvSu^X̭&5I :\Ka!rtko>m~T5[zV{HWC%'N#Ze"j=[}0R2¤ >,lDt'U|IA9—u%\k.便|idV륎d l(}je|̓f Zk'wJ$ f9`rLs6is;OU~eq }S7:yIrִ>T(R7ĦwF8*^W^.e3ɅI^C7Gk,I2WldW9%aluCĩԧPJb3l@n>7;>n3b6;.9L&"aD}>thFannyNڀ|b4I NA3|}OԐe/ɷ4~KqO[R a& a)(i sOwac`2{%Fb_|nܞ,խg8ےJ6G.ueK 4 >P|qŬ{=Zt'uu뒞(ǚsPt)ܛ2'7)͊CdN:Tm,@-jil^v+Ŏކ䣕\<=Eiei=q#$e'PʇFlIY 'BR6 ̍vUkR". ^aU ֨W!L(#(Ѧ%. A,26`փ cmϫl}kxEvjIGq?L_!rH< F&RzG)DLIh!DܝNw95HZU555,ۗS5n !"`yX8ƖPw!4}LtGʹ#rKmFT BC :v Bׯ{e/;pG֌ ]9Pi vhgALŖM?8*9IڸΈ%57v*XtucnVj.,(tn$q:-{JQ3]*@\-!hx wHāDC* ڀa7[yk^!ǼuNެTcs\;*6ҧ]I!i$p% t8P'@6rTom"1>4[|+njr-oiO+ߊAR3ܜ"Z@~Q+cT|w7x PD+VXTLY.)ewmcqt41#ղ%!*#~0rI1$9c^oVWOwt[8$[\yLf5;fHY39yx(ؚOnXiMߘ_I7ƛ>ʊv#Sb=(zM)Tq%OJbqQ 0rE?G_ǟ1[1{)W52CxNd,PC BB걌H5^[ҩNih*eė&>~x>mvҒ3 U҆FDՐToҶaZ@$moѶq71{F~~R9әgtc5e(k`SsBJWA&H5mFV G`;Q^i^dx+ZsԒ (BB%t4KN=ܖ'@n1z|wrmvǙ- ZkuN0eGo 9{I2rk\RgTN҉D=DG< _>v5J67 8-Xqɝc)Pm4iU-mYMNU'<8ބ@xrQAǠ>&nO ^Mu&@ɓ؜4JKJ:t1(EѪStBt*q)D#OZtKtZY+fֆRCahQ{BBAKc|jU;uB[uskO#.5N~%!ɶ#PMORnIohRsws=TijmC\1=ŵ hܡ"ƍh9 Uk4FrjQIބa8x|꿗ԉM]G^8Gر:ґՌo C;(OH1, Zj\H<[ &N ˑB- *P`h@P-:37>∑FJ˖Ox5&PAQǤ)D̄p*R*^6k*NR=΋9=ؘ%t#t:aU8kRv r4&Jץe/6:CIHa@(a4 98ݸINN7n=?RѿT!$8!1F%Ir,Y;x#&$wXyޠ%^{zJ6.-^ ^[/_4[!jgWxs<}=>(cҤpV,P(2BNxXCyVm쮮(tEq,1 A> _:9"% )Z B.;wedV ,jN^ '-(}ˣk][J1&{9d(8Dܝ#gs8alwP5 C}%EuЏ}=a5Q\hkԩƆercFȍDWď xXj5߂`IWbr,ZĊhZǍ ؑa6[Re;j=j+v- M:̗ď3dbHkʝߒnG d1%nLԨV瀺gtwܮ@.J{T6LJf]Y,VPĬ;Ǩ|b;[ck*^,ʛH6Nt׭[blZh[sN:i䦂EY;}8s+%7u;%ZKnzT60xhhyJ0KW8_WFVcdbnJށ0R&e1bhX501 b ??p66轄:;;Qe͏eak~X@Q=zu:_ ??p61}2˪=I&$%{rs8w$=PtmU7b-Q?Yȕ~Mؿy鴵kK n!S36iI+]#HJtlZ1IP"ЌBwU*=8\p֒p $IWKSKH$dj5zַo~Mk[־|QURDr w[+7rcB i֣< P(\H RA,GVuiFʲ~6Svc \iJB)[$.ZS-r1 YRQ+WH 1eڵ/%QĪn~fgbpsB9Ei zcS2V,rW>'M'4zb6wfūhX*4҂.2:TеWu=]ʇfAM' cD-^D4;Zh}%u=eKNiꌑg2yOѼ[mؗҔ3h}OCDݎlv_.(ۄPlp|<;ۻć6bOng~{"s4(OZ'1#$yyNDć @ ;Sipۛ%gIiZ#N%g~!<'cfdTz'paJN$i ഷaH_?;9?^9c(3, 0;5B^-[YE_3[+@v*y0iC6#$ 3K#f)N+a$ɣv)Js^ӌKG˯j'𔃀iv}V[?3DҸ]fScpU$favFI+;ns*sd$P#) 8_5D24,/9aQJ\lzd7܇a_<\kB?^vy{ ?3eM&Hۘ&Ͱ:XIۥ,VLjrqzO>B9ݞ u5Z=1Hܶet f@T ;{4]D!YrOlG Jb8'ʱ" AhB [4'5VΙ~ [:%Dl߈(xqR_^2VYש_*MӃMT;##8تu ψ ZYamnӔRKȒ C;}lF ]?"<}=P2зeó+ r8#"Z᥹BrũFbuN5 (wQIm: ?}2ٲy+r}fVHj'Ýۛ Bd-XjPSxu[ϴ2HKn9e3NhRbSq֨2Xj ILh5[Ӷ1ϵF~?tKTeYLnL:25,gwlZPOFKЫ zL)ƧUAXRW7,Mݥ#sVr |h![;I+ƕkP Smgn­OZkD<`Z#!M[V&7*d$'NnʤOK>\ʰq#;mw;l KpX{GA:H+hggfrJj1F--[pHԸz{'%;5ЦW ogz6Kr )a3Ƥ_4gz6,YyCΔaxո{.JAkm[g)%ALҤ3s)M"x!Yy|hqc{OwbRYjeb*^R#=VܥId="o`5!TxJpk`odOʖ㉼C'4;y9+YHcpq fҶ zS _d3kk3Q &4z;U͞D:B פB3ivE. 5XXk F S nSS&7mFCC[+wS/M[8k2OIݥHUZk9G\O`E\paqPrDXDzdX86M(s$9 >jgW4޿QqTS+Rieuwp}Nyuˉ5? s=(Z!l(WE;J#!7 "#ֳ;mp (') 1/d^9?*~<Ko d@n.Cg•/j#JsJ8QR9_>΂Mk/Ie(mdD /(,Eb#6!|X=ar((q~qq%-&y>> 9qXpURa^c$[iLIV(,,h [|C_(#֪:Ky^2!ٮ&pų` ѤN)n?) R"N6%8\`9)c S1a1a1aW:\FQ4TJzd`E5L"zMG s 4-R4fG=v_@S2$/24&Lthdoc.R`8mk!mfe9Vւwc\j=aEڣq6B HHDޕ:DJ _ps.rkڮ8X2ɝao+jKŜen),npgP%R<Q 9<` Y{KVMxd̤+ֶ'c]M)?%1!*%.r4Tn2mU҇FRm+Eҵ\}NnZYiVȧT2flh-3-KwJkU ژ8 'mDSDyKDaH9ec7:&}6G .ksB4 PA QJDBJRI<{&f=|g2xP]Ѿ)^8F<潄5;DZC6FF ƹ:DMX :RK#C1 F&^ȘȐ 6G8,Jƛo{LAN% 5W%y3Nl ͔Ebл4F#2Ô*w63@M+ g7h`4@y1,u;=#,jۥJ4ߵ'KFvIH 'b(&z,B-΅uwEk.՚>e=-Y]%Y }eKEL1[2ZoKm T/0yC&5LpT#$HO{[cKx3=?׭qioMLce1"c&1"۳1'E[2b-ȥ+ KF/DΙQnѨxo"w R|~,8FrƆC&{z*=8;z5˨uμm =j셲QQ-M]LCEmREQr*ku삞GFYn6MEuL)hm}DZƽ5H⍠I48'yjV+"o卢d:V2C 8 *##XGD <&jR jbsRG#Ed`kh@QKi{p;[w {Nlb\4>X~Hͨ HZZb-KbtJLz5g;s:VKַ:PtTBkSe@-7FI&ۭdq6{uT+u5 1 =9tY4uU@UQǁ$pM"vΖl2f [н 7GQ{ðoY]A d({ߴ:z˽J̜D&h3رkv JUz޿a_x}s~:kbdս Z,Zv%ւn3\>T"$tSUL?z5nJZ\m"ܪ*KYw6b 54f0(U8#o ߃${t`/h ޛDv _~M'#ZFT/xv#ўN-;,vb]_<-i7`G4=Ӊ# Ҷ{S>W\皤MoIS;6Z'w:{}qnl l&TVIQR61ӋǢ{5"^ ~BMf-w0MM!2JMY?"7Rq( m>'Xa(!>Wczkz׮&}w~.1k-aQrHy9ronyj}Cy_*C1Vˮ!H$%Jo7Ȁ%$+iMFλOɏ/}L@k2bh8SU\JR\(R#RibDVZm#7lO8.# ~DizU|kъƑֱ*K+2WxX4VC 18PKz#JT@#jp [38OQh.kB{+K&LG, լkҋ^%5gת|S#xXdb:T17>sk:'HsB) _S%4ÍYKOijsioL ccR5C*4 :f+P3p0 7R|uwL5:Ĝ1t*7%PBسǷ xNpL.,L9Y,$d;lNf5 1LCR,17p#}qҕ2#ȽT 3-#G94}!cBN!vyP0(NLZp g s#>mm7}dՆkydkCS&woS5RЌ<";׭:-0GG nϗ]VN*ʷH=<A,%,(aDaY 2E-Nۓ"k`*L sx9;ՁS뻂D9[da@c'FFة\။%y=RxK,>26/$Mn m8Sj]|PqL+j~/(Q `Qfi(W,^z-U,PKc$žxh<=^q$V|x% 8DuJꮝ6`.:\13L'Rҍc z#n?{tv ҃jҾ(q$M Pe_+i2ևde͹ĩ-b4Y^c KruP!}FgʪM9<:G*xy1F)09imHT(cDi o%'&,4. &)@ab5震R֖|oLcU&1"c&1"c&W!~}޿*ry\O_[zH6Qet=twΩc4l0c0c0cUiGrVKe??MǦx?7~ޞo2հhYlU2uV8-9{#SjBצXG6zcBa>hRӵq?F_VUpaܳܦ(tp0~5h2NsԒ$5HH b(r cɿY#О;{̶g΂;}ұsL.aJ0y*Y"fF<2M/SNo uM<#_ZBGثdqZa$;-h&`-tjO,,JT # { Ozj-^$ N ^եqmpFq*-Hyɕ&44e"/8ǹO+'bG*8ʆ˒/oG 4оT $ $ dxʐrLc*SiY&/2Y# i['q%%o{O;$~8E0SӾhc$ cC e3#} MoԗozQ䏾Dk{emh7{5sEfۺ_t+*qkn⒟8˜e6< uW] zцR#cY3) ֨LibR迊_Z4^'9tV%e]=l’J A9Y'lA `ٮ^hl1I # ,NZHbo{޵k{5}ŭdrVq́>~:Ƭ 𧖵! /LB'`,R%Bx[\38ҭ]_ VM&"`~oFB<(Fǃ~ k[O6]14XݬV<_Ը1/NR-OKթ#+-RV4ʤ֪/y+um4{}oWEԕNdN)(,G;_*'M¶U Tk JrGvs=ƅ ZIJStF\;=u4ayNs55G|i],+#BrB#e$j;T?BuMx?qIW7\X cJ,;ecIR|e%-iknl)b$]GT=jn==,Y˭Ҳ.lR T:4u3 lOr`ډ+cx{X <D,#ISUuc `tf]5uƯ(;01%"Z/qYGG[<%fy1J7r-'| ]7_A#5A =wABaZ9/ҢtTaG 0R>dͼô}P/rnޝ Ѷh{Nq((E {i XSEw{RRVU[(Ū}I,5ͤ{%S,4St&7jM 5˵%};2g_(e ^ȌmTZ5{a[k0B^If*l+1k%u\,$Mh( vK6wQHhTkOP:RV)zaHyJwXbӘ] CR;#t$2wnȎ!<3nmo.'㍊>j-ݜNK2A.>wq>r31ܫ`\A;m+ʧ%yb:̠y}j5qc+ܛqMk]-ˤ٭D_L-4/R(.uvN}n50dO|Q=SĴ<(q(,{r_$ iaac n -Hg޲6۱*rJm:TEco8TpeT_Ւ ˯njy &l.}Y8k1`TWS{uTч9ip;k(fm6yŮk%01ƀSG3cmP^3< KVmpCɣk⧾ZYc'1(RSN*sڟ%ӥ5zqah]ՈvgfX3!sED#hE [1;.^B;9J+T-j!j#sHJuJGJG'AO;e3ZY}i.A[ZS4t Q;j*Ȋw9q>=5q*YqҾDKMaFƖGu.[o,-W sq%R$\ B%Xyq%(Ud쇞rW]y\ZWUXvQnB>25 YBS[J/sVK,UNj[-Ӗ7Vv/e><*XNkGJ#IIF26FQ)IͭP7^+0*vZY%X`DʆH`3R5PZᭉFҹ栶3'9sġ]}Nx=B7LWheV} YdƥHY Bi.R( ;]HkLDVw"'f ]%03潬b룦2$d[kN7 +AzJ9`$Yrj{m Kmz[ull˵$-VzǽJ8Nk鷾yi<3Io Z" s78cqwS1a1a1asaIWăsmt4qAՄILjhbG bCSI+0+z>.|VԧcY=,s=Xþaw-:ةmU,_Ѩ #x99dKyRu-ʚ4js`= Kr9k;mf$ X% 0)>5[˜F9RFMexyx՟jIY' JͻX:Tq~e9/Qc cQ~?PCA ]E֛kko!͑}o7LA2PjefrwDiBՖJHr޾XP&Op8cɓB+xH׵b#]ܽrը@Q:Jb N'ns mA5Tp2TFF 0ew|C`o[h dT6+:o)q͋ǚX MH0ԑ .[[8vjvDViiH sTj[e[jʔްmT"O֎ӻukK888)_HX2dO!p4q[ 7kh50{k*eyu1Ah ȗ%^ %A-/SڬM1޻9X [Em%H&'IĭJ^φMH ]R_ cfU5 fTm!||J6A)ӯc#l!$K=`F~O-χ{ǧ=٭KTHR/9DMN D6ZbcF ʟ54mMO7ToS͍ G6P!Ե1*k[K_*!:hiL#b832̳U^ֵImp(mkgi@ g̜5 v{ZMPa @#0g1 x.Ui̔1V0޳Qkea;໸E/>TL2*~g@٥yr=_>cA\ ~!o_6yν슮ƱY^/I\NpX@%Cs5`4qmf3>߾1S>yߙ7G+A\V5~5GqjE3i{Xduhs",SQϡE|Y]1t9+ mA+]TF Lm!dd-RNB ޗhs>\)4]:v8JJsPJN%%޼T0-@PEҐ27|?$rY龦{%[S-)\}fAa!JjbḣUжS4 nh,@Qgs'ԝ3zLֺb3 ;{&5z:Ka$ɑHTJF Ŗ ~^" Z1NNbfDA $[I=jK)BK1R "8&7^>ԫtLMePĢ9҉B+F(R/a5t ˀRsڈ"Li6> dV"9\y/j-'g#TؐH igur\B&gix! 23/A : 3omUSL{DiTNUYuHH\Ko[g>a ӓ{2ت10$R)Z^9/4FFO yfXj"Ր7ͫ"(o"tV ͡+1x́`XB&ep5JڰBTQ'c+U!Uvav<|ɞ4*h\ԃz@%n-)jT)Ni9'>Ehex>tv,5OJU(sI딹Z혩!VL$f tҘu|3aa߉溺2<,I6~%y=Wd(ދ@bj]{@zb͖-s-- j2y:&*'I( k\(EK$ `yOTy(%p>Q9*Hf67AG&I, 1.WF?w*UU%Ku)_ı; Y-2]J({mYqTLLo%#91MkyM\=[OА5kF͘좫EItk{cE};H\\B䬭4~q.:.Us Ҋd0BQdv5$Q:^6+E^!פg*ryƇ6/LC|O"?Н޵\vٵzkp}2TOBP4yJD׋SU,ԅvQlQ&H= 9f<=% [ׯ!ZwoAAdv lA朹.BDvJ,+N'{ebuvF6ַb'̨J0Èރ4c1keqȌƏXri*v\,q؞lu8`,%^>‘9`rbA;ۆf_Qa(8A-Zǚ?n:0{PBk{Uƭ R]zEǠzsWZ4M_x:NAl~2D-w8׺$:wi-[Eq5R6ZW)dXc-0 Ìc6&1o{ֽwZ*Xi.HLoM]h,H¤$|FL[#`H%CQR0M/pz*x+`Y\i==%}D1(dO c⎖>HƽŌs׼48\2@t/h!QX֊@͑bH_)iC%< E['$-oz?^a0y'A{ +kF ]X-l3*Ȓ1{z(F޴qG>`=j]q Qt~Zʽlh]ڦI (+\)IQpuT>@ښz{uTqk:B%7pdF8umec6RcRUѧ;>3ƏqIT_F${D^.Y51gf0c0z3 s&yr7>@J,vնI B6R87d#,fS4g:[6%C5O O?gϮSoZ1dbB-YHw|Eá ֺD7dvnˍӌE9Tae&`EŇ7O&w鼡Z]n {5k -[_?Giv[m5/@ԶcB88vyϩ5 K_V^ktX5:RM$sukLPjj7!I%f䵐.+c>-P찕eC(Ff~Ǣзk?e.cX512XF\FZǽ,{8S^s[+C$k\Z$`{$ xIr =v8?,k9<^j?ygzaúmwڽ12E`:,zz杏Hq故` uw;knOmNWMKo3%ي$9@+:ɊFy* 8iSE,=?2~_!\Of,kN׷YFV*V3&oǀ߉xK"2w ;1?mՓ['M23_fڵyre&%IF o:Ѽщ9jDcQD 4+X*H#ti~]dNv|gHk85uV,d_5$CMHMF,nJL6_-dH.V9BܝRIUw\JðM/yKSusclZ-<%Lh\;#IH0I]T- ntqgR0%YVUq~|1l.ꍉH:{2v yHvf lG~_]Y>#1rIS%1Ǔ7D=I'Z(WNL h:ik<8y \Vtmp6{Wb6ȁe?-E RPXaY*[ %h(;#hޔB#0[-EG8|ԕ)S:Rz^QAT h~B#q~yَ̩z+TjCcAdO l/2Ǘ*”mmk\Z"œI;G [ {g'yb"饉Db0z)Zq[Ekcރ^V#g%'O>:OԪ&%4>K"J;JNdJBV/BY$8cX|k[d四/VSЧu1biA6#l[<Ӷݞ*͆"Dq$Ȇ 5鴲 t01\ #l;еMyȽ~_zZ)g,|J ):raĠCi9ժ7pd ATlIYӉE㫎&SGC-I]55lJ8!.R3U-T3U*4`A$1~L>Zl9[=gCxjY0)C)MH|j 3Nks~Ü6vgɉ@7YAͥjtZ) g n6cucwjJclPIc%W-Ec0̔eq5(RDJ׬'q0pxhN"X+ l|6ժT6|go}t0Ѵ+c+?hռ H0[HYHPY9kR":PY=Erw.>&| kZyUErҲ);ҸKMUhF٥'3;|NոNw$Ƿ5`ekF' 4}(Y<%tX!{R zH-{׮ӨL3ZaJ[@mCp.wV0!6ZW&` Oy-MB&N6#9N)3AA ݄Fr E7Rs;,d8"OKQFcR 6Labȑ9"zq{xs)!i##r{q>R;dĶ7MRL8W#!s_oǸ|sAKLTNTȋPNcQS%1GP-AώJ8u1z`F { aקOY+LO柔MyX??|6Dqq^itsk١Y>,˓G vD/ꅭ$DQr[2 Q OFchGc|#GN_--|/WzT_?Z;Ѿ|O{㏏$Կ. cfǥLn1*1a2I S;}$/ϿENY-l[+^uOcd1LcD1LcD1LcEjKe??Mʴ_.Qm\n=3A LkgOoLO$To(Z3bϮVb\gk9kHIoZקߛN+\];[,uIdJdiSY*6C19*@wK>a3T]VĜK^wB@[<"˖kbD/DBͻ/U7 `1ݑ$pM<H+ G\kKy(cMq(YVt86@hgazUg4ۗ|;;/51tiEˣ5SZ `p^IV+^.lűPo$ vQ_᧐-(?^!aK, 'I*+wnO Jp$jr*O c'Ic0c0c0c0c0c0Gb&f0֫{"rtjq97~@r YGڢK8C'J 4~eW ]Rz+w5l4+Ƃ80J_i&hiQ[j@81hbk^I]l&l_ż?' -gc5n"xOz#:=znuIޒz1w+?=xxzN -2[(.'SO'8/.Ng?-vkggѹ=uׯAY:ο|c6z0((.4SOouOOѫs=}oZMwo~o6<p}$A2u/I+Z6nwiz.(Aj c@EY,'d> 5)ݛZՒcSooNbɉ0Eo ~xPY` euu!ֵZֵkZצ|)TigCIIS m8 C=Cc 4:؋o`ش-}jKSmާf!K#m9v h]j%Y9lG9#&.~*VHQv%a'olkزfvԱd dFP:-VFa8]IWC_fIlk} %%ʊ{-U_E\(jO=-TiH⟤%dQKn4K$K!9Z2g0Be&DF B%sWvwb,<|?]%z.!؃ꑆ3DˈHܸxy u,&u]勜bbA$чcHX0z98ԐZ8RJ{腹&lTnZ;m8{VjR)@r{E^OH&3dpψ>.ʽn_BuDcNU Vs9X,SuΦd+[$RSB,̆* 4u"I]FظtIL c,sU2V:r:R\:={!v x[xnQoj^5CC0Xqr*ĸ^O^JZOsܦVwPj;5d%n:w[07qXNQ`͞5x)HɠM3MQeLG6!ZZ<á(zE #vŀ76cQa%%ٲıkai44Xb7~L5\\\/VQ֛쩶{jCM iꢧ |fJ)h3Gw={_80Ҿ)cXY3O^j tq|n{K03/Wp B{y#mkuYܚ΅JۺKb%NZ潞dylR8^dkcɣ*5=e? Q|q͖lum{&q1w6:{en>/OWMF}"e-C\(mYkRe?0s%z)%>ӓ'Cb`E/ zvj~B8DsTJ% Jg\^%^a)nIi6R"@Uv+MFٴ5p4SVPZ|Ug}$1J;4ԑbx2"*(B_!&T:'9lr@$sh%ҾG|G ;YvoFc h牳ߕ4#i ΍V0;"ڄ|ワUG>UsO.H|lKz\>Τw*$QFFw1RWl9F,ƲckBaxF@oVQ&q jM-99Cj5D9Q3u76E=I4XI9O)bF$ѱoll)ztђ6T5*գ<(nknQa2\]H*.U59 H)A41AVV yuIro[%C8)fl泅:I >2"gF#t7xLfJk~fv*`j:6Ԋ[E5GWՌgj%9BEImD^Fޑ:$l I/f33`(f`-[W4H$I$H^ \I \ZƵ r1j1LcD1LcEH:k)D |DN.Sm-l9Bchֆ?;Fa$qk=P5)ǝA9 d4]ͤϣ(K2f+^e+[M28FCq>YMb05c36JIһS';W39\ZgQSVaz"*%+fQ7MS:+M?a[*]/|KW7 e$v,(ʩyki؝A=;(?Ww~e!~ i|$m H=VsE#M68U| JK0m K!R|-ȏ<0k"%uZblM]6H]~Y4!T?ntqEN,XER\CtDrNLWVT7i/Nfù €>4?9A+hi3%k5:F恩WFC鎆c+/B, LnP6g)IBV"!vDIlȄhjؠ O̅Eh ;F'g!3zry! Mn «{Bɞ8֮<_CdO! R̘J7]!'\WsmG~sV0o6!ЍLZdsıj+!$q%j%n#_|-brX܈9c^|}y8[Zs%~r`n13% M.K '83B_"49Okǥ<=CȻ}-74Qâ$%_M4ra|1EE指3 dN|k𬏜ar`NcePjk6fgPLvr,T9KLTjJFj@+g8Owaﷷoc'wǷ|+lY^i*:by[8,F6%lPФ^*bpaG/-;ZgWGtacyZh),{E.`Ķ#!Uփs4"MZhvz#׽QbtE2vGKvo2SUV;L)Xt ʶ+{ۄNV[-"a/rvKҵtύ6?"#[ L\}W:6Yu-8r:${¥)o?Ov,5sKU,"9eJ)#pJ,GH7-f7sM R*mY zr+Pk&=Y2[AiRq'@/,s(LQt׾ljڬfưqPQD #\$O ͹ 0ـ[7}rha(<oZnP8.ua<$4[F">ۅ>ۅ7>!.baQAFEd&p$1+ťx^%<іXD-eٷ\Z5MJalFE%lJgp N/Q11tĵb(<'o0@r=gEPȣř\x(L,0 #0[Dzo[;_ˌ5_;SrʪV鹺jg4"hdrvgXcJ[~glcڣ;gn.wyOrƕ-)Yt;-;0-l=ɌvA7 2a<ԖɅMDřϥF4Ah蕞>9zUcCW2F *]Ϥ4}Y;vfD MPs*"JDZ |Z+v0.Gsq6ꀭxۍ\Xлg|MEHc 93Jr)2ĺ >!҆Ҹ'J:)CIz!;vg8Ngn> š cy*뮠"&{Yj`OUGI|3+)[+`RzVHs4<4w/%sYcs|G\kM4O?T27Ѵ f)z H.ۙ}$:VlVt_I~&VQ${pN|4NTb*f%㾻/,{9m'=BFY(9e $D1?Eښb]/|&.$4'E)w>)w>)p8O]k rddG%ty o\k*긊KKgpAo; Z)պΊɍSeovp:Ƒ!VWմז:ZT[%$x_Mgzv)hD {уʑR巣 vuʺO¢&!$cm8SZ-YN$vot6՗ .%y3 cThu,Hʁ\( tV3F'ooo8V?hyrb/[X\dйApYp);9HG U!@xE(V轹+ "jڜBjQk`Dz}컠drj56m5%#ԉ{hQR O oQN$E[BXRVF*LPufh4[tX!kIv Wj'&Nc͊ huhV YcS_gD9fV1[GA/Nv|gX?򒨿9HEiνl]Kjc;,1a1a`|x>u+ vV#S-Fe>MI*) xlOYeͤ<:uBVB9MhCϒ.#S$ A`sjXJ`^Pjo^vvmc7&Rim [5D cFj"1Luj3T4/ t|G9]..{<<~-oZ\Sz=+~޽ (;u;iU}bmçM;öɌeL߰COHއz[/ZC÷gJ <pV4 QW񶑈;Ţ(L-͝nE$m9q}]5xeCmq8@Xu ɧN4o0>|֯e8K jrIŬ]oV !}(!ZDXEG2iAE%{RyqR zE[Q6S~ ^T9&Oz;tÄ$v?ZU;"c5##uiLafA,o0AV$ZЕsF侬sݬoate mbi{צã~4!kacyH'[צQz޷o[zsPtzޢ.qX zX,^G@`|SHRҾښy$Rp||X598 ۑ^\c,^K 6h7'ш6a4(r|DNZ6ШG80FAځsMցv7Y0U͹A7x?:CTipmV^i46 C=!`<# Mpk&(Ckj£6R B^Ή.[s'JjDJ 8x9 sU8e'td]E?mLX w;M\ @97U_=دh>2$OjtSIF<ʄ 1T̖ܵj4mNnd%ې6Pu:Rk|yv*hN]VMesQޞL[ /爱+m a@dһOtB8Tܙ`iϭTdnLSHQ:dER _0Ќn;-cir(ԚBۥȈ&>:m}8&Z"+i`0Ա QƤW$"%-j7BT9ږXp\jN$qrJg/M!C3CQAWU*ZU5|mB&ģ =#2Ow LsL(xRwq{)XN4aqĎW+=!Is# 4i=Aʕ.`I bq&j/еk$Z#G'[d9/X&ФғB-ܵz*J1Q[J%Ύ-o_h Iؖ tKJuMV31֟Mօunj:aT=hsO^Q7i##lIJUha7we/ 龽XރRVBwT*KAFó?HX7C'{}ƕw)9\ɎU [$qiُDBBD^10Q8rhm9ۢehMFdꁹ{\|PJڣ`joSL=zk6S#P$l%P5ƝCXeiN[j m$%0@n`X kDN9%i9r5M~FXF\RJJٴ$ݣ|,KU'MLNÜYB@ER, CiLU둡@|O\պVR&G4 4-_-N5,bY9${d^HWHPz1"zLCj'9gab;sլFy'5ZXa: FҿEF n8֔KKE_6$ Hߤo%l@A1@ ].KllڕZef k!JNI a1}1aJc&1"c&D;!u%:q6ttkHjlG6Z!jf` ,ǿPZzh)妜xkIg +_.[m)_,M6^^vvU*{f.bw_oA.]W`!eT=mwgU;ݯ7wz 1r /ڧ!NlU*{f.bw_oA.]W!eT=?TWItm#JWvނ;e\~k/]˪,j;z?T_lٽv˿u\cSQ]'}Ѷ|G*_z 1q;ݯ7w.|+6ϑ%Rw_oA.?{f.bq_OCEtF=Z/n ksc⃻:hD7\˲6g$I4F ~'`KehiÛ !.psr'ZQj ߮G-S$12`1F` s e1geYS1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1agbOy@h(5™ Rɓ e[ᲚZ $%C;˹T2){%ҥRr0#擛 ,]&js?B H7.G!ɐ] f!RzM֖D,m|#CMz5%xTV[ R:KAr"}3fQ#kesWFJYKi F\cx Fos h*+6O;vXIuIŴ,ن!D$mRX"I&!l.*Z7)+,-:Z* Ed-YGd=eMK^C"COO<0%qlߊ qt{$u#*iB39ǤLnέn MPzR@I-Zվ,U֑>tαi'GWBiƇJ`Xoܹ*gCCNׯRYˌsCQMGRKVQK4tgSVC<|BGcpcq&w132F#^hv8`q7<' `*jrj7MKX"PJi>h+_?}򈒆afi>`Vhz,{~ ۽{k~y1_,kF5ZkB0 Z#PZ7o4kxoOTĽivcs<~9nK-)3 dSa8ZJF UncY֌,h""ք @-oA _xwo^ZֵMkZMx$`(p!,f{u~ֽ_MgdVD^;el7lfl!lBˌ"$զHxNRIE-JQ9!0aEQ\ѵar)ϐְFY$:g_T-knstDc*vI|a$pJ,'Bфk ~ {}w֋,#,zt1h>n-kz^o{ֽE N% hKM;Ez/Fhfh z:MoyZd䗲J -Y@{،;Ž{޽EblaI ($,%!Z-kZiŽrvq?م|o{鯉޽laYJ>9,4fýAݟ֊/C,zt1h>Z׮]k{ww03o~;:,:kE#DpbJ\*kŖD}sq[6y @iaCPk. bQ4Ey x:6R3O4 Ha=[/a @A!頄:ֵkZֵkZֵ"g"uB:%<*b$HXWR$f VN@,zk|\r:)#쑄@sApiiA*OG}ڧ^_#ީl3m}zCEU;V'>~fG߽Svc*/4lh)R{^_#ީl~ K}<͗a>=!Ң*IV'>~fG߽Svc*/4lh)R{^_#ީl~ K}<͗a>=!Ң*IV'>~fG߽Svc*/4lh)R{^_#ީl~ K}<͗a>=!Ң*IVGG>x_T%Mjg-2Eߑ;*BbƢbтC[+Tk CQ5CL28ևO@ےP[i-:F9{K FÐLcc&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c/^ 002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D zNormalnyCJ_HaJmHsHtHD@D z NagBwek 1 $@&^ 6CJ]@@@ z NagBwek 2$@& 5CJ \JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy D`D (0NagBwek p# mHsHtH@ `@ (0Stopka p# mHsHtH6/6 #0 Stopka ZnakCJaJ:/!: 0 NagBwek ZnakCJaJN 2N Tekst dymkaCJOJQJaJmHsHtHL/AL Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] _ < y|| #0),r... .. hsuL# @0( B S ?`jvx ] ` )*KL`aDg < A Z \ ] ` 9v;p=RK.>u>:4h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.z^`z.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L..>uZ .>u=R9v;{ko^Zb7TlzoJ!CM_Qh5=X7[\~ny= P ^ i` LH hg p 0( % ! I h %<e 1+\\/!O" #!#wW#;Z$XM&8'Y'v'O(t((PN*1,=,I,X-.D/y/00315x1f2s2j4y5H 6\6 7v9D:ra:g:;7; >P/>z@C}BvCCF_FAG`GwGkaH<III I.IIIIfIJ&J[JbKM!O>OwLOYQ!RVSsNS7UsU#WWY*hYZ/ZUZB[ \L\?M]j]^K`^,_Q_<`L[``)a Ka:wbIc JcL_cocdWd]beMzf,Ck[Rkl+mnnZn/Coqoi ppDqrs6sylt]~t ul>w3yz0zwnz3F{Py{ |}|}Xn8Y#2GfG)?Sj(g~M7Vu b<UCqO|^QtqgkVn?)}Z@Cy 6uMWX;t*_ll-/C'~Okef(=kq@n6Dadd': L8mHL_Edg< #v'a?by-&6D^?z~ _Po#lz/,$&5:/r]2 H1L{%R<"pTK(\HlDZr<KPp4"Td{|He zK*<x/e4<? )[1_4*;$=[^&QiP5MUpLIc]#79(c6R7?K4c5"(_$FfG<WaPm @aa #aa4_ XXXX"UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1qqgJqg !20 >QHP ? z2!xx januszekjKamil Kajdaszuk  Oh+'0x ( 4 @ LX`hp januszekj Normal.dotmKamil Kajdaszuk6Microsoft Office Word@Ik@@TWW@r)֠ ՜.+,0 hp|   Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F7ܠData 1TableD*WordDocument;<SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q