ࡱ> t1bjbj 4@BcBc 44\4/22222!!! ///////O14/Q!!!!!/22_/!22 /! /n+~-2Sp.Z,.u/0/n,4*4(~-~-&4-T!!!!!!!//!!!/!!!!4!!!!!!!!!4 T: DOTYCHCZASOWI LAUREACI HONOROWEGO TYTUAU AMBASADOR WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 1999-2017 1999 prof. dr hab. Jerzy KBoczowski dyrektor Instytutu Europy Zrodkowo-Wschodniej, ZespB Muzyczny Budka Suflera PiBkarki Rczne Midzyszkolnego Klubu Sportowego Montex Lublin obecnie SPR Sportowa SpBka Akcyjna Lublin 2000 Leszek Mdzik dyrektor artystyczny Teatru Scena Plastyczna KUL, prof. dr hab. Andrzej Kokowski Dyrektor Instytutu Katedry Archeologicznej UMCS, Muzeum Zamoyskich w KozBwce Stadnina Koni w Janowie Podlaskim 2001 Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii SPSK 4 w Lublinie Muzeum Lubelskie w Lublinie Lubelski Wgiel Bogdanka SA w Bogdance 2002 Wy|sza SzkoBa Oficerska SiB Powietrznych w Dblinie ZespB TaDca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-SBodowskiej PERAA - Browary Lubelskie S.A. 2003 ZespB Pie[ni i TaDca JAWOR Akademii Rolniczej w Lublinie JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Maria i JarosBaw Ptaszek BIOWET PUAAWY SpBka z o.o. 2004 ZespB "Panoramy Lubelskiej" O/TVP w Lublinie Scholares Minores pro Music Antiqua Dom Muzyki Kraczewice ZakBady Azotowe PuBawy S.A. 2005 JE Ks. prof. Jzef {yciDski MBodzie|owa Orkiestra Dta "Henryczki" z Bychawy SpBdzielnia Pszczelarska "APIS" 2006 Jacek Bk - byBy Kapitan PiBkarskiej Reprezentacji Polski Kabaret "Ani Mru Mru ELDORADO S.A. - obecnie EMPERIA Holding S.A. 2007 Ewa Dados O[rodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" ZakBad Leczniczy "Uzdrowisko NaBczw" 2008 Ojciec Filip Leszek"$4L^`pósfX@.hE0h s5CJOJQJ\^JaJmHsHhShwCJOJQJ^JaJhQt5OJQJ\^Jh!hl 5OJQJ\^Jh!h s5OJQJ\^Jh!h-5OJQJ\^Jh!hQFm5OJQJ\^Jh!hZ '5OJQJ\^Jh!h_v5OJQJ\^Jh!h!5OJQJ\^JhW:/jhvphW:5CJOJQJU\^JaJ\j 8 B X & Fgd$a$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd & Fgd $ & Fa$gd$a$$a$$a$gdW: * @ F x 0 R V | " 4 6 8 ȷȦtcȷR hE0hRCJOJQJ^JaJ hE0h/1CJOJQJ^JaJ&hE0h s5CJOJQJ\^JaJhk 5CJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJ hE0hCJOJQJ^JaJ hE0h*CJOJQJ^JaJ hE0h sCJOJQJ^JaJ#hE0h s5CJOJQJ^JaJ(hE0h sCJOJQJ^JaJmHsH8 B D ^  T V X x |kYH hE0hRCJOJQJ^JaJ#hE0h*5CJOJQJ^JaJ hE0hvwCJOJQJ^JaJ hE0h_vCJOJQJ^JaJ hE0hH@CJOJQJ^JaJ hE0h sCJOJQJ^JaJ#hE0h s5CJOJQJ^JaJ(hE0h sCJOJQJ^JaJmHsH"h6_CJOJQJ^JaJmHsH.hE0h s5CJOJQJ\^JaJmHsH Z^ JNPlnpڷڷڷڷmWm+hE0hPm5CJOJQJ^JaJmH sH +hE0h_v5CJOJQJ^JaJmH sH hE0h_vCJOJQJ^JaJ#hE0h_v5CJOJQJ^JaJ hE0hRCJOJQJ^JaJ hE0h sCJOJQJ^JaJ#hE0hR5CJOJQJ^JaJ#hE0h s5CJOJQJ^JaJ&hE0h s5CJOJQJ\^JaJ`p *b $ & Fa$gde$a$gde $ & Fa$gd\m$a$gdc? $ & Fa$gdc? $ & Fa$gd_v$a$gd_v $ & Fa$gd & Fgd$a$ $ & Fa$gd & Fgd&(*DbӮxfxUxUxC2 hE0hfCJOJQJ^JaJ#hE0hR5CJOJQJ^JaJ hE0hc?CJOJQJ^JaJ#hE0h5CJOJQJ^JaJ#hE0hc?5CJOJQJ^JaJ#hE0h*5CJOJQJ^JaJ#hE0h s5CJOJQJ^JaJ#hE0hf5CJOJQJ^JaJ%hk 5CJOJQJ^JaJmH sH +hE0h_v5CJOJQJ^JaJmH sH +hE0h s5CJOJQJ^JaJmH sH $*4 ˹s]H3H(hE0hjCJOJQJ^JaJmH sH (hE0heCJOJQJ^JaJmH sH +hE0he5CJOJQJ^JaJmH sH #hE0h5CJOJQJ^JaJ hE0hCJOJQJ^JaJ hE0hvwCJOJQJ^JaJ#hE0hvw5CJOJQJ^JaJ#hE0he5CJOJQJ^JaJ hE0hc?CJOJQJ^JaJ hE0h\mCJOJQJ^JaJ#hE0h\m5CJOJQJ^JaJ,(p((((*)))$a$gdl $a$gd!j$ & F h|`|a$gduZ$h^h`a$gduZ$ & F h|`|a$gd{$h^h`a$gd{ $ & Fa$gd!j $ & Fa$gde,d~(((X(((((((((()*)6)L)T))ʹʷʹʹʦp^ppM hE0hf CJOJQJ^JaJ#hE0hvw5CJOJQJ^JaJ#hE0hf5CJOJQJ^JaJ#hE0h;CT5CJOJQJ^JaJ#hE0h!j5CJOJQJ^JaJ hE0h!jCJOJQJ^JaJU hE0huZCJOJQJ^JaJ#hE0huZ5CJOJQJ^JaJ hE0h{CJOJQJ^JaJ#hE0h{5CJOJQJ^JaJ BuczyDski PaDstwowy Instytut Weterynaryjny w PuBawach Nestle Waters Polska "NaBczowianka" S.A. 2009 Beata Kozidrak Katolicki Uniwersytet Lubelski WSK - PZL Zwidnik S.A obecnie AgustaWestland Zwidnik 2010 Janusz OpryDski Instytut Nawozw Sztucznych PuBawy obecnie Instytut Nowych Syntez Chemicznych Black Red White 2011 o. Ludwik Marian Wi[niewski Polskie Radio Regionalna RozgBo[nia w Lublinie Radio Lublin S.A. Mostostal PuBawy S.A. w PuBawach 2012 Kazimierz StanisBaw LeszczyDski ZespB Pie[ni i TaDca Lublin im. Wandy Kaniorowej SIGMA S.A. 2013 Jan Kidaj Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie Okrgowa SpBdzielnia Mleczarska Krasnystaw 2014 Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w BiaBej Podlaskiej Ursus S.A. 2015 Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech ZaBuska Instytut Uprawy Nawo|enia i Gleboznawstwa (IUNG) PuBawy POL-SKONE S.A. 2016 Aleksandra TecBaw i Iwona Podko[cielna Uniwersytecki Szpital Dziecicy w Lublinie od 2014 r., a dawniej Dziecicy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gbali w Lublinie. AMBRA S.A. 2017 Gra|yna Torbicka Wschodnie Centrum Leczenia OparzeD iChirurgii Rekonstrukcyjnej wAcznej SpBdzielcza Mleczarnia Spomlek ))))))*Z*\*z*|****** +ݽݝ|kWE3#hQFmhsCJOJQJ\^JaJ#hohs5CJOJQJ^JaJ&hohs5CJOJQJ\^JaJ ho5CJOJQJ\^JaJ#hE0hs5CJOJQJ^JaJh*5CJOJQJ^JaJ#hE0huZ5CJOJQJ^JaJh3:CJOJQJ^JaJh#CJOJQJ^JaJ#hE0h5CJOJQJ^JaJ#hE0hl 5CJOJQJ^JaJ hE0hl CJOJQJ^JaJ))\*|*~****H++++<,T,^,r,,:-$ & F h|`|a$gdQFm$ & F h|`|a$gd6$a$gdy$ & F h|`|a$gdE0$a$gdE0$a$gds$ & F h|`|a$gdl +F+H+p+++T,^,,:-@-B-D-R-X-Z---Ƶm[L[=.=.[h5CJOJQJ^JaJhn=5CJOJQJ^JaJhd5CJOJQJ^JaJ#hQFmhd5CJOJQJ^JaJ#hQFmhQFm5CJOJQJ^JaJ#hQFmh65CJOJQJ^JaJ#hQFmhy5CJOJQJ^JaJ#hQFmhE05CJOJQJ^JaJ hQFmhsCJOJQJ^JaJ&h3:hs5CJOJQJ\^JaJ#hQFmhs5CJOJQJ^JaJ&hQFmhs5CJOJQJ\^JaJ:-D--- ..j.../P/X0n0k$ & F h|`|a$gdp$ & F h^`a$gd'$ & F h|`|a$gd'$a$gdp$ & F h|`|a$gdGw$ & F h|`|a$gdq$a$gdGw$ & F h|`|a$gdd$a$gdd -----. .... .".(.*.8.H.h.j.........//N/P/̽̽{l{ZKh'5CJOJQJ^JaJ#h'h'5CJOJQJ^JaJhp5CJOJQJ^JaJ#hQFmhp5CJOJQJ^JaJh3:5CJOJQJ^JaJ#hqhq5CJOJQJ^JaJhq5CJOJQJ^JaJhGw5CJOJQJ^JaJ#hQFmhGw5CJOJQJ^JaJ#hQFmhd5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJP//V0X0l0n000.1H1r1t1ȷyh'5CJOJQJ^JaJ h W5CJOJQJ\^JaJht&~5CJOJQJ^JaJh W5CJOJQJ^JaJ h'hpCJOJQJ^JaJ&h'h'5CJOJQJ\^JaJ h'h'CJOJQJ^JaJ#h'h'5CJOJQJ^JaJ n0x00.1r1t1$dh`a$gd'$ & F h^`a$gd W$ & F h|`|a$gd W$a$gd W21h:pB-x. A!"#7$7% Dd0*:1^ C :A"EFRR kolor_ok_x4RYXdG cGiDFYXdG cGiJFIFExifMM*;Ji\$| >Grzegorz Jaworski nGrzegorz Jaworski jhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ Grzegorz Jaworski CC" `  !"189AVqw#346QTUXax$2Rrstuv5:%ef(7BEg ] !1AQaq"SU#2345BVderstu 7R$6CEFGbc ?1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c8_-M|qPʀM-uuR Pzk{xoȈ_<;ogoyBO^][vBH8vTPfkyfduӧz5rx<.4d3[B]+ёTVR72:x| S3J"NzH1FJK!:r 44A,," A[ֵ':5\yƜmfSɦPPa(1qcW0; /.P$* 8T7ӝ Mp1ߠ ׯ`vYpUAbƹCJI˾8yrhp:DG?0~=kP55#6T_@\`J싋޶dlǰrL- ko_Qayv#z"`Bkq[=0_k?Q%qOпH?lZks(хQj.{;s}B2Tfz/JVcZ@3PtHIUznWW=їF2m1cV١\S4W^dxᎊGyh/9Z|*A2 7ҁsx,mߗumXvΌ0Nr]l!jIC-i)R^YD:ĘEI粈*'#Tg8;=<-{sz4+RqdXBׯwtpE0CA$68 ; 8 .|ˋ ^8N\NÙ+zo~wueG# Cu)xnY*UK$ ij<ՎNɇ1օR'M LȪ@I֤Ȗ|,pJަmTC+ojɾr?$$&MS\6Dۭ{z[kWJ64rIE5UMM*㧂N:jXؘDƹQtlu]C'W>6GspŠ@0*_B-gnzr?J@9rĆ(5s1aDBP '=`S '`,!H'"4)P{q[BWQݺ0AF= VAyܼԟMRc/,1RwTv+&;S9~h1c ]\l2qo7\U}n GzwPWrSUo5=Qe6W͖Y+c)kHP%o)qRN⣈@i "oњ9twK_\ZnsZWL ΎJ9}L5F OMun~7~> _/DPrGMC&hAg?7&eP #==yq;՞l|zū%+RJfJu R'&+9Jʖ.y[\[{'-P Ye)qo'7;ZvǛD]0١,`<=!l{JBg%zbڌV$%yGs!jD3]nuV܊ꓷHYЃE;׮o[_#\ٵjVn+xc% z, $pS6mc, h)^BD`V/B4 -WE|bX]RF4[m>֎1\v1yZqO7aPjDRX:5VJ$'+aSMo-+A 4KN\޴L2唇5ֹ1)LcD1LcD1LcD1LNBhV8Q6&J-'fP'#C?w8kexE؜L};'-C9n0};'-Cj{t["_j{tڣbr?3ڣbr?1؜L.%؜L};'-C9n0};'-Cj{t["_j{tڣbr?3De˛~vlZޕӈtJZ}+Li%BlVe`7CE'vtyr"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&`Nd48ݶL2j˘{N[Am W#-*UhF#$M{@ybޅGb&eN VSTF٩/6',`X;Z9p6j]?}Sٮs+O$R09k\@U;lŊs.;ѥL2@#l)ᑎw]2q#쮌ɅdQS^mP*"8EWN9`sMsRXcLcD1LcD1LcD1LcD1LcD1LcD1LcD1LcDCo.v󬙶'a߀ľtJFFkoH\!nI)N0:w,m\oϗ:yi$lN,1y4rvnk)" HBb$/ooR{{zc+ľBcۜ_`yO5Y,:.*(9iZ@p^RYhf @DUͺj`K I:b%:(Zfxo7E[=ۿ_{Ƿ=K.c82y؈W(4 M!Zdj +K!ٕZ x> P!v׬BWmyIoAzvNL"qW,h[ HNLBw|MyϏ*PUL3qc5~HGYAe&<ŏp XQj&D(NqJ ;^.7p"6-əe/a"Z֯ bQ .gǶܙUYo'_̤_6VKu̒R1Z0_7vƞI|Wk?+US%07-L1% YHR ZBvPӈg I4!@؟A zylOЮ?sO+Br<( etޫXD!&Jfr"P6ޫJ>A1ңDxYL+NXU,ΌqP΢E^X&ld;$!2MfG2j")$i09R3W-Al!MVZŔ": Y fbtarTrn#fVmN)8HV iO8Ϥy޹v |0GМfèO7Zdmf;Y,( z}7WZ}U;w36S2KuIe%(e) 'l#΂{[ZĚlz!RiM [#ytRsM2'޴LFZ9JToz [@'kK  K0LPk&,xLQ!bI,10Žk3BCZCBZ~ֵ{ݬ'yRM Ur\gl3aM"5m7-o{K[#uvJb^ĖɑΜ+JcY=ΝS9ɰZ4a8]ը/`rue.+N4#TvnVY־/ڗ01}vId[=՚߹8:Ϝ,L#4ҁ S#D[ D!ڝQ!EfGO%<Ƽli+)Ԓ1RN) dqԍɞ$$Yaftq-ȯ#*x?#NvF*Bs2ĸ&7Ubr}@*zhWpG* VT~ʷ`PRքBYdOf4;<(@} ٭D[ͥY1tzÃJm{+bƕFL^q@|bR# F;y3KͰdhGdκFPOW&.PQM%alk{aΉ/ן=f"޳6UM ,ֻ|U87sk $(iD߭_%?$_Wlyh?篔Yk/oyw 2>1H;ٓ >Ooyw 2>1H;ٓ >Ooyw 2>1H;ٓ dk JqTYHdNG6:(JmcK-,uG0:/xkZir1-<,s 8'l2O <}oE̟ό~/+6d|e1}4,J ~+/+6d|c|wq_'(A}4,J ~+/+6d|c|wq_'(A}4,J ~.ªgw ^sL݀Z&4dOP !{8'%՚)/@+0fkƏqIT_F 諥}Mm3y\wtC͎>YvU])%a`,;''cF$1LcD1TQMگ%׻rb}Q{+A:0W?eZvp,K!' Ed+1=9U1x\E(F[a|WU%h׳G񨪸mL0O 1Aa9-Bv ͽ:(4HأȰȞr@:X%ѨjǗ {;q*puwvVJ)JЍRrL#< lBֲ(5gnO[I=;Z Eg:Y*ȑ8=8!\ H3 5NYƷPúb^٬z%S$uzAk}jn adpTIIMDGLY/FMT:*vRT =1˜JZβ&_mu][2k5` i{]¾ Fd hQ#_Z0Iv )xy4QށF>W&;H9#~m(BTwbMqȶ詺^oBkJfr8aJySW+Zץ>HLs~! ƨm!rpԩ) h=/DsqוzJ[ -zU{&Si%HLo"dz`%u_C[K-7{K}ECAFROq4YfuLC+cit/=?%DjeuuVZtT(3#ދK+Q:ֿ\k{ַt~_dXrZ+4ͶAUpGvCOWt02S#*1iE'Ɠ]訥V4ۜp=& Th|u7St|^|c啪;y7~Dm9R^oDU>( q sixг;!rgJ#jlS!?ğHRHZRt.{{mbd1Bd s #ߌU rRD|H@f HJp'gqmz } Md>umʨ j?-B2!uL(' !+GLc/_ҵ7 HĘ+z 0ִqʮ@l$m,nlQKR`kCsS9H~lC<^IOkU]&$H9 K+8VԸ2KK|{z;WԾ2/#y+֊۞FM zSwzBKP+bSXdtftK!@/IyAi߬$r8Dh.SLo$|آLӧvc=1Cht օ1)ڟI7¶IzPJK~|aqh!͙{ I.&!KMap_՘pij&ZRwMo'm'X˽[mDb%^sL#ɬ o2@+P$!*a nm1DCC{t/7]}ifcDsxr tnVƘ@hR':Lda*vR`)NqB$rC9d㗛eż:>]Wo囏VoHt4CFA6y~'#JoIb{Z[It V)P\Oj\o ~CzFԴN1w$@.*O> |V<N(Zh3ѳgۧԵ..iKõ=4[)!pAcs qrlP[Hf%İʛG2"R.Yn^@1ɴm=ޜ9/y>>V]֭X& @,$h> r3y % g$% 8s9"&WbǽEߤd^5J *> А+@BӢ\Dq/΀:O=3L>D JgEG!Y[DQ2!aiQ&ZytX&p7F`n􆹺oHWC-u (So?<2$jm|}Xw\!pk6[MG&Di&P2!Px+ OE^ TєP;Z΍n o۲$/pd(%L$/|zuu4\ٳ8\ג$1$4$ombq%qgOQ/ Z9] !s\G&D:R:5rd)1Aƫ\ti2o@zey:nz+]U{#x:ТAgO s| GU?R+PޙRcw }8㸻ϏnIzTXh$n2p.&{6\H7"n S+/DwUa+BndWueKN%g}\-k\\"Pi= X$zG[#~ mq'y'R^䓧skd@Ӛ/!IJЖ8+!\-㢸)>,Na^֥[F1rYnּIsX(2Y>‰Ok H4"J4)B21Gdc=?75`le\x/Ă\lMBX$.2J+rNnRJҀrɝM6l, EWԶl!kVz5+ #9S9ɝFkSL99Fԕ*V[ɟ7}(U+Oё)&fGPG27D? RW'?@bLry\y!n6\ьMnZ5z9Z q q7α 0K#|i>G5*xrxmAEfs cb2MLRe °eOEbZJ\{jd Lmy #^^YFYh *DMu!Lɀ$ t1t9i&ڶF3dc;ь*_yi+P.Xg oUΦDb̓psL)h5ZrxIW?VsmR" jHUJ*r5J;3v'gSѽDs7)I:] Q1c񘴭 tTݍl(\Ѳ<(r2Ǥl{HJS6`9ӸyN#ّX t, c/^:ԡKHTqLck&02c>eCmIj5>i=֨tVFHqG/NjMXb6F AFBDV~Q+c\Qb0bq~'VgO֌I{Z#3[S]MHYKoQq{$26IN)eos7ڝL6/&Co-lln^2xˋyC~MؿyT~O?r%_/qM|_3|H\qO'/t1aǦdf#Qk^ym+BKsBRIAրTSx]Z:/pVdV-XyIR%LEir* Ki ,؄-[y2hd eؒz.h6mZ:qO -'8 R:/N?1>WۚyחQH#`M9DLzSjpcn*d}).͋y1w׆!MsB= l6-=>06TX(q聽`9qN*ښWuE QUOjYDLS4fR~=$Mc䪌ׅ(>9Z5%Di H@Bo woUjIgcL4&iSATWi0U5%r9[0(N{/ǵ}۪QY$S8z6ITM'oFvvV QteRqW^koINwWw"Ngn̂18ʭ2vzX\箑pˢqUq6ë6zCRwWHxݚ FSk5n}g)EWT1M6LMO&0ivޮ0A )HaOiM"PYHp!FqRslFeSZʆf+y0ì4ht)}8i[vEݕ${!֤ҳPO>(+;w]}eopw|vpjnDt%LR!myk%+\KT@%#'W}mP*&mmPR8O嶢,(T59oNeKmFS&*״c b K"6Nmtj۝_(ڑZƗs~iRvƖݾ:86vd䝇h#9g= L~IêhGW.ˤ͗lͫ^3R5-spIⷲ;$ H#exx/9z@:߀yN0] NI&tQᏲYf2(bBF=ܧiO"7^HnĀ.TʶC h?0LQ5G'\dq|yg( qO#=UHr[F_7/6(6KI5o\k+\~By,cL)Mх^;Y~_r?Kҭ-Q-m;RIɑCX(ĵy)-#RjTA5[@p>lse=xG/ RrR!d8֏ЇT- 9)G%?)@+` G;ҢfanLQ`ݟϑN+S敫X0kKۺUձфm2L'DѹہV K<{s\ 1qGv|n.O:-z=(cBcjV Kr:œ{T:7$vVF5_ k?׎n*r E#7+ 5U4R[s U%=ĉfl(Fa7)c 2cRp$r nzj5p̹s VzbvpZxh~]xn@opa-m%7EBR}Est+YhˬqSv|7=1M/ţP{?&yunoۃYۖ@\ ѿT4;:1`u/)δmO66^Ղ a5G\ O㘧@/(:IkT`SyJ#l%-n_hC;dfyeEom6tȐGfjpyqr+690yEWWFV,5 "%QcNfl'E|/]ki1W:jNeHɴ14y $'h1I-ݜ֝8^ߙ[χ6G fRMi# ouXbI͟>lN,+:R㝭qm'ѤBSwAkA#9?12;I#>#֑pU`HJ{T^>rau>SВĞX龸](XbPߧ ~]?[6G= #@5C-7*eKM+emVhHWiִzٽ_g= \)b>rT,L٤#U؎{"!Lv^.Azj!{4/CoJGҰwK{a:mM 6{UPtD))լbdm):G#ytfXוM@F} i; 0m^@B] ~i1%eڥ!#F:Vim7?Wطo;'oTU+|4%,$/W6e\dKTFMii|BHv6xymM\ƻ#]z-t I[[T܄C/I6Y"nG~*cQ ǙrafL[ Y |*d7Dvu p+֏ŗ|۽CK۬ qy|g-^uDQ^ c}EzTM=9+)qf-ռLM^zj062h2PL4;?)8;5<߷w?njO0w3ۚNM˂L#5S .93\Vې5(ͦ ;^݄b- Zek[E[{ÿMɽo6\kx b)ʝ^qrwx``4☱9ERp{fC&^k38\IqcYw 7=!1jۣhT2k u<3*eLo'!0'Q;#.g n9vc=1}/u[z}q~d|{>Bbc.ldcu3\S䏍n'T} n Vh ,u Bs)Ng2{!򈄁R4i+DyK1UK[HHK.T‰0n=![5t]C-fQ&V*sZQ2=T*UA ,{-zޠ ##=gy-_1KvK%&tѴ6k,I_+*;,MI$rOVjSyi~9Jx5Kv;qT*bͤ{NmrΚȤKI^[-6(LCZi9IO'v\ 3 mh~ż63`F#Ҙ׽n$m{b8Kb wJsJFx_͟7=7xVٕ--Ŀޑ[PP3/dEHZ_u6&6g*vZ!bN?$B9I`K}"Ymŵ쌶 ܘ#): %"Lc ;AP- zޅc-r#L;\- 6bjْtH&egsVbܡ=H]Cy7KӫmRXYZBi-]O-3iJkaaB#w"}fo|ĺ|y*94p[ _W}pi z8 ufXc&<5 qtD|thDkK>v՝xF6'}#sOw%5gGm/n W^>꛷,:6Z9bcv4~]9 ޫ~5)̐5{%SeL2ZNѴ0jf`V0jԃ1ȧN6/ -Tѭ-(":nJqurKJJشLjBqJ,&89Lc8+J>us='ٛaQmD۴/,hmgsmqGDJ_u)*z%-KF'aO!lw>а^\v=]+9m[w IZLt4:<\8/tURz&Q6xm lݶTsT߀A^!i/L-vS["d$1Z]axE)be\%<}f\c3ՁuH{kKwNLЅ@\VBR<{e%y/O b++|Dĭ*^8{:)DV024M%BAj,M87? x ZG>mj߹ETv h=*xwn*1wˉFfӻtQꓶF|v*N AΠ>xA#a&PiuQvǓ=T(\T9LN ~=?)]D} X3LYLf+I\@>FTGӷGP+R8 ؜+qYHhsϮs.?RpYlB[ͯPdN7V jjMkZ3A6ߞ1ݓZ z׳ |n"|, ]'BA1ϛ>:XK zIBN!Bd}ACZu(쐙tb*{_FĄM̫ӱ0 d?Q֡ S@>KXWqlrLhwGzXsr7Ĭ_k%E1 PvݥKh~Jy;nLZcK( VBb+*'YԘ\}PЉk%nn]91۾|sbGjąΩ8,KBYi4D'SI+YƝ:dJzYEmRH /OH rD&lnkةZ%0=)1H\wyPzȐrFgD*R-j[a:J$vg2Q5JMlxrP:XKaK+sc|6CK{oV%BU6m-ܢTP"~f?hӽetr-T-GLN 3z6فgI, TQc̩+*?dg(Ԡm 5b7$Fژ[H"rU(XcU ۴%d-WAMOqV6%u:jvL*yjPʹjjY ftr۟j6M%J:HFiK8[NvӾWZX<c6x2#nvt=&CQV@C2y7SXrg†bNl9X)9uS3%tQj}mO]GwW(f,>k'ǂzy8'dѱtg}5e<Եtox\-<ᖸn c2E[GA/Nv|gX?򒨿9HEiνl]Kjc;,1a1a~_Fܮ\'^ꮭ4tA]f"G&m1@J!Lۢ~"35ۃ<#-[.-5. ҿ4XA4m䈃áh=ksP]!5W}r*ڽok]E-M'~_:Pqu'MVn*[v-2yEU|qyu%UE[7Z˵\lm9VurqI!ueumUҋY@ =2x{C(Rd(*Բw٧8ؔxUaq M4!a1b1[؄!o{{~~+D=I8 atZc%8,jd0%!+S38ŋG0AMk{޵o{kZZֵ{ݭk|F?S{OwLjMJm6IK3ueߧuc'vJ:*+eXzE[ce֖hRi$pwRӾkEL{c2OG)aF<;(FZ~lkA(-oеoZ޽5U.z5+aů[`ߦA<ٞNn-ov ߿ZJo}ڒIjT0V6:kb.40K+9Kzކk%n{Ŧl+vjmLB-1[fk*UOQQM@=ggODrՇ:A?z։hsx =cL/~A|/:o^[*H4Q2yc㋜uL?44hƖ5A1gAH=?cAfFiGE"TF34s&քI`y3_u*\V7w Q2X:4+j[ BɲX 'o36#s?J?E:Eitai';׷c{uzl_qIXZ$TYlBE1fob]{Q}"aE5oQ*O0"}օkIk{ֿL"¬rxo>oǗέ?~ࣉ<0J8 `7/A{~~{]ex3eMnTQ -+#;X*v8G\4HӨ-A v?>fi͵"ڈja](Y#p7caDcJ)뼛di:Ƒx 8vφv>ubKdCy%. ۜgTz8z t|Aa^⯣Lv?źok:^&A?.XCdYDz@5R ]_VŊZٕ4NsonļnwfF%LqyӃղ4y<&J܀xJE'U'r6u D (#8V g-FAضb-[ozOMoyJE+'.뿢.f[_\G_2Ӄ"R`̥U|<9 bnM1f҄h P7WSwwqde\L.4SӉo1 )qci3QmF@`;'9ρՠHt%) RI*3[U*pSRR,uetks`uԗ4f/sDOmM,3y@aR=oVկѓZtJ(s8c`q47<]`4-]/Jg<:~C* Hٮ6 S'mf'-Fǥn2bWgi>:Z++Ko{ֶԩk[$oo*viӴ6{&Q5<1lE=L[qfm@ #ِF%/qJ;פ8yjKjRUVD2 ˝ 8u-9)!ִQ,cr1n"c&1"c&1"gqb,|o9vi?cv57ŅW6%td&8vrV@6'V;^h?(#|=E|8kF@' o]k)Ykꩩ)t!\a@N׏?o,ti>߭f_bΑZڏScx[>c?^?oϘFY7+Q|Q*lq 7G Y}Z}:F%j/j?%M2ox[>c?O7OgHĭEmG䩱Bw~|-1 7{gIi,M68N׏?o,ti>߭>ŝ#ɵ }|~|-1'ߛسoV6TO2]Ev{^U|Ъz]>VI ՟2^D~ ^o˄3EQ&FK,9Áܭ =tۭEQsdFcۑ\"^h?R׵qONIa^`CHYf0+N8|^QmOzlPzumԫH&/hݯf}uʺ*HAaJzqVkrpvSu^X̭&5I :\Ka!rtko>m~T5[zV{HWC%'N#Ze"j=[}0R2¤ >,lDt'U|IA9—u%\k.便|idV륎d l(}je|̓f Zk'wJ$ f9`rLs6is;OU~eq }S7:yIrִ>T(R7ĦwF8*^W^.e3ɅI^C7Gk,I2WldW9%aluCĩԧPJb3l@n>7;>n3b6;.9L&"aD}>thFannyNڀ|b4I NA3|}OԐe/ɷ4~KqO[R a& a)(i sOwac`2{%Fb_|nܞ,խg8ےJ6G.ueK 4 >P|qŬ{=Zt'uu뒞(ǚsPt)ܛ2'7)͊CdN:Tm,@-jil^v+Ŏކ䣕\<=Eiei=q#$e'PʇFlIY 'BR6 ̍vUkR". ^aU ֨W!L(#(Ѧ%. A,26`փ cmϫl}kxEvjIGq?L_!rH< F&RzG)DLIh!DܝNw95HZU555,ۗS5n !"`yX8ƖPw!4}LtGʹ#rKmFT BC :v Bׯ{e/;pG֌ ]9Pi vhgALŖM?8*9IڸΈ%57v*XtucnVj.,(tn$q:-{JQ3]*@\-!hx wHāDC* ڀa7[yk^!ǼuNެTcs\;*6ҧ]I!i$p% t8P'@6rTom"1>4[|+njr-oiO+ߊAR3ܜ"Z@~Q+cT|w7x PD+VXTLY.)ewmcqt41#ղ%!*#~0rI1$9c^oVWOwt[8$[\yLf5;fHY39yx(ؚOnXiMߘ_I7ƛ>ʊv#Sb=(zM)Tq%OJbqQ 0rE?G_ǟ1[1{)W52CxNd,PC BB걌H5^[ҩNih*eė&>~x>mvҒ3 U҆FDՐToҶaZ@$moѶq71{F~~R9әgtc5e(k`SsBJWA&H5mFV G`;Q^i^dx+ZsԒ (BB%t4KN=ܖ'@n1z|wrmvǙ- ZkuN0eGo 9{I2rk\RgTN҉D=DG< _>v5J67 8-Xqɝc)Pm4iU-mYMNU'<8ބ@xrQAǠ>&nO ^Mu&@ɓ؜4JKJ:t1(EѪStBt*q)D#OZtKtZY+fֆRCahQ{BBAKc|jU;uB[uskO#.5N~%!ɶ#PMORnIohRsws=TijmC\1=ŵ hܡ"ƍh9 Uk4FrjQIބa8x|꿗ԉM]G^8Gر:ґՌo C;(OH1, Zj\H<[ &N ˑB- *P`h@P-:37>∑FJ˖Ox5&PAQǤ)D̄p*R*^6k*NR=΋9=ؘ%t#t:aU8kRv r4&Jץe/6:CIHa@(a4 98ݸINN7n=?RѿT!$8!1F%Ir,Y;x#&$wXyޠ%^{zJ6.-^ ^[/_4[!jgWxs<}=>(cҤpV,P(2BNxXCyVm쮮(tEq,1 A> _:9"% )Z B.;wedV ,jN^ '-(}ˣk][J1&{9d(8Dܝ#gs8alwP5 C}%EuЏ}=a5Q\hkԩƆercFȍDWď xXj5߂`IWbr,ZĊhZǍ ؑa6[Re;j=j+v- M:̗ď3dbHkʝߒnG d1%nLԨV瀺gtwܮ@.J{T6LJf]Y,VPĬ;Ǩ|b;[ck*^,ʛH6Nt׭[blZh[sN:i䦂EY;}8s+%7u;%ZKnzT60xhhyJ0KW8_WFVcdbnJށ0R&e1bhX501 b ??p66轄:;;Qe͏eak~X@Q=zu:_ ??p61}2˪=I&$%{rs8w$=PtmU7b-Q?Yȕ~Mؿy鴵kK n!S36iI+]#HJtlZ1IP"ЌBwU*=8\p֒p $IWKSKH$dj5zַo~Mk[־|QURDr w[+7rcB i֣< P(\H RA,GVuiFʲ~6Svc \iJB)[$.ZS-r1 YRQ+WH 1eڵ/%QĪn~fgbpsB9Ei zcS2V,rW>'M'4zb6wfūhX*4҂.2:TеWu=]ʇfAM' cD-^D4;Zh}%u=eKNiꌑg2yOѼ[mؗҔ3h}OCDݎlv_.(ۄPlp|<;ۻć6bOng~{"s4(OZ'1#$yyNDć @ ;Sipۛ%gIiZ#N%g~!<'cfdTz'paJN$i ഷaH_?;9?^9c(3, 0;5B^-[YE_3[+@v*y0iC6#$ 3K#f)N+a$ɣv)Js^ӌKG˯j'𔃀iv}V[?3DҸ]fScpU$favFI+;ns*sd$P#) 8_5D24,/9aQJ\lzd7܇a_<\kB?^vy{ ?3eM&Hۘ&Ͱ:XIۥ,VLjrqzO>B9ݞ u5Z=1Hܶet f@T ;{4]D!YrOlG Jb8'ʱ" AhB [4'5VΙ~ [:%Dl߈(xqR_^2VYש_*MӃMT;##8تu ψ ZYamnӔRKȒ C;}lF ]?"<}=P2зeó+ r8#"Z᥹BrũFbuN5 (wQIm: ?}2ٲy+r}fVHj'Ýۛ Bd-XjPSxu[ϴ2HKn9e3NhRbSq֨2Xj ILh5[Ӷ1ϵF~?tKTeYLnL:25,gwlZPOFKЫ zL)ƧUAXRW7,Mݥ#sVr |h![;I+ƕkP Smgn­OZkD<`Z#!M[V&7*d$'NnʤOK>\ʰq#;mw;l KpX{GA:H+hggfrJj1F--[pHԸz{'%;5ЦW ogz6Kr )a3Ƥ_4gz6,YyCΔaxո{.JAkm[g)%ALҤ3s)M"x!Yy|hqc{OwbRYjeb*^R#=VܥId="o`5!TxJpk`odOʖ㉼C'4;y9+YHcpq fҶ zS _d3kk3Q &4z;U͞D:B פB3ivE. 5XXk F S nSS&7mFCC[+wS/M[8k2OIݥHUZk9G\O`E\paqPrDXDzdX86M(s$9 >jgW4޿QqTS+Rieuwp}Nyuˉ5? s=(Z!l(WE;J#!7 "#ֳ;mp (') 1/d^9?*~<Ko d@n.Cg•/j#JsJ8QR9_>΂Mk/Ie(mdD /(,Eb#6!|X=ar((q~qq%-&y>> 9qXpURa^c$[iLIV(,,h [|C_(#֪:Ky^2!ٮ&pų` ѤN)n?) R"N6%8\`9)c S1a1a1aW:\FQ4TJzd`E5L"zMG s 4-R4fG=v_@S2$/24&Lthdoc.R`8mk!mfe9Vւwc\j=aEڣq6B HHDޕ:DJ _ps.rkڮ8X2ɝao+jKŜen),npgP%R<Q 9<` Y{KVMxd̤+ֶ'c]M)?%1!*%.r4Tn2mU҇FRm+Eҵ\}NnZYiVȧT2flh-3-KwJkU ژ8 'mDSDyKDaH9ec7:&}6G .ksB4 PA QJDBJRI<{&f=|g2xP]Ѿ)^8F<潄5;DZC6FF ƹ:DMX :RK#C1 F&^ȘȐ 6G8,Jƛo{LAN% 5W%y3Nl ͔Ebл4F#2Ô*w63@M+ g7h`4@y1,u;=#,jۥJ4ߵ'KFvIH 'b(&z,B-΅uwEk.՚>e=-Y]%Y }eKEL1[2ZoKm T/0yC&5LpT#$HO{[cKx3=?׭qioMLce1"c&1"۳1'E[2b-ȥ+ KF/DΙQnѨxo"w R|~,8FrƆC&{z*=8;z5˨uμm =j셲QQ-M]LCEmREQr*ku삞GFYn6MEuL)hm}DZƽ5H⍠I48'yjV+"o卢d:V2C 8 *##XGD <&jR jbsRG#Ed`kh@QKi{p;[w {Nlb\4>X~Hͨ HZZb-KbtJLz5g;s:VKַ:PtTBkSe@-7FI&ۭdq6{uT+u5 1 =9tY4uU@UQǁ$pM"vΖl2f [н 7GQ{ðoY]A d({ߴ:z˽J̜D&h3رkv JUz޿a_x}s~:kbdս Z,Zv%ւn3\>T"$tSUL?z5nJZ\m"ܪ*KYw6b 54f0(U8#o ߃${t`/h ޛDv _~M'#ZFT/xv#ўN-;,vb]_<-i7`G4=Ӊ# Ҷ{S>W\皤MoIS;6Z'w:{}qnl l&TVIQR61ӋǢ{5"^ ~BMf-w0MM!2JMY?"7Rq( m>'Xa(!>Wczkz׮&}w~.1k-aQrHy9ronyj}Cy_*C1Vˮ!H$%Jo7Ȁ%$+iMFλOɏ/}L@k2bh8SU\JR\(R#RibDVZm#7lO8.# ~DizU|kъƑֱ*K+2WxX4VC 18PKz#JT@#jp [38OQh.kB{+K&LG, լkҋ^%5gת|S#xXdb:T17>sk:'HsB) _S%4ÍYKOijsioL ccR5C*4 :f+P3p0 7R|uwL5:Ĝ1t*7%PBسǷ xNpL.,L9Y,$d;lNf5 1LCR,17p#}qҕ2#ȽT 3-#G94}!cBN!vyP0(NLZp g s#>mm7}dՆkydkCS&woS5RЌ<";׭:-0GG nϗ]VN*ʷH=<A,%,(aDaY 2E-Nۓ"k`*L sx9;ՁS뻂D9[da@c'FFة\။%y=RxK,>26/$Mn m8Sj]|PqL+j~/(Q `Qfi(W,^z-U,PKc$žxh<=^q$V|x% 8DuJꮝ6`.:\13L'Rҍc z#n?{tv ҃jҾ(q$M Pe_+i2ևde͹ĩ-b4Y^c KruP!}FgʪM9<:G*xy1F)09imHT(cDi o%'&,4. &)@ab5震R֖|oLcU&1"c&1"c&W!~}޿*ry\O_[zH6Qet=twΩc4l0c0c0cUiGrVKe??MǦx?7~ޞo2հhYlU2uV8-9{#SjBצXG6zcBa>hRӵq?F_VUpaܳܦ(tp0~5h2NsԒ$5HH b(r cɿY#О;{̶g΂;}ұsL.aJ0y*Y"fF<2M/SNo uM<#_ZBGثdqZa$;-h&`-tjO,,JT # { Ozj-^$ N ^եqmpFq*-Hyɕ&44e"/8ǹO+'bG*8ʆ˒/oG 4оT $ $ dxʐrLc*SiY&/2Y# i['q%%o{O;$~8E0SӾhc$ cC e3#} MoԗozQ䏾Dk{emh7{5sEfۺ_t+*qkn⒟8˜e6< uW] zцR#cY3) ֨LibR迊_Z4^'9tV%e]=l’J A9Y'lA `ٮ^hl1I # ,NZHbo{޵k{5}ŭdrVq́>~:Ƭ 𧖵! /LB'`,R%Bx[\38ҭ]_ VM&"`~oFB<(Fǃ~ k[O6]14XݬV<_Ը1/NR-OKթ#+-RV4ʤ֪/y+um4{}oWEԕNdN)(,G;_*'M¶U Tk JrGvs=ƅ ZIJStF\;=u4ayNs55G|i],+#BrB#e$j;T?BuMx?qIW7\X cJ,;ecIR|e%-iknl)b$]GT=jn==,Y˭Ҳ.lR T:4u3 lOr`ډ+cx{X <D,#ISUuc `tf]5uƯ(;01%"Z/qYGG[<%fy1J7r-'| ]7_A#5A =wABaZ9/ҢtTaG 0R>dͼô}P/rnޝ Ѷh{Nq((E {i XSEw{RRVU[(Ū}I,5ͤ{%S,4St&7jM 5˵%};2g_(e ^ȌmTZ5{a[k0B^If*l+1k%u\,$Mh( vK6wQHhTkOP:RV)zaHyJwXbӘ] CR;#t$2wnȎ!<3nmo.'㍊>j-ݜNK2A.>wq>r31ܫ`\A;m+ʧ%yb:̠y}j5qc+ܛqMk]-ˤ٭D_L-4/R(.uvN}n50dO|Q=SĴ<(q(,{r_$ iaac n -Hg޲6۱*rJm:TEco8TpeT_Ւ ˯njy &l.}Y8k1`TWS{uTч9ip;k(fm6yŮk%01ƀSG3cmP^3< KVmpCɣk⧾ZYc'1(RSN*sڟ%ӥ5zqah]ՈvgfX3!sED#hE [1;.^B;9J+T-j!j#sHJuJGJG'AO;e3ZY}i.A[ZS4t Q;j*Ȋw9q>=5q*YqҾDKMaFƖGu.[o,-W sq%R$\ B%Xyq%(Ud쇞rW]y\ZWUXvQnB>25 YBS[J/sVK,UNj[-Ӗ7Vv/e><*XNkGJ#IIF26FQ)IͭP7^+0*vZY%X`DʆH`3R5PZᭉFҹ栶3'9sġ]}Nx=B7LWheV} YdƥHY Bi.R( ;]HkLDVw"'f ]%03潬b룦2$d[kN7 +AzJ9`$Yrj{m Kmz[ull˵$-VzǽJ8Nk鷾yi<3Io Z" s78cqwS1a1a1asaIWăsmt4qAՄILjhbG bCSI+0+z>.|VԧcY=,s=Xþaw-:ةmU,_Ѩ #x99dKyRu-ʚ4js`= Kr9k;mf$ X% 0)>5[˜F9RFMexyx՟jIY' JͻX:Tq~e9/Qc cQ~?PCA ]E֛kko!͑}o7LA2PjefrwDiBՖJHr޾XP&Op8cɓB+xH׵b#]ܽrը@Q:Jb N'ns mA5Tp2TFF 0ew|C`o[h dT6+:o)q͋ǚX MH0ԑ .[[8vjvDViiH sTj[e[jʔްmT"O֎ӻukK888)_HX2dO!p4q[ 7kh50{k*eyu1Ah ȗ%^ %A-/SڬM1޻9X [Em%H&'IĭJ^φMH ]R_ cfU5 fTm!||J6A)ӯc#l!$K=`F~O-χ{ǧ=٭KTHR/9DMN D6ZbcF ʟ54mMO7ToS͍ G6P!Ե1*k[K_*!:hiL#b832̳U^ֵImp(mkgi@ g̜5 v{ZMPa @#0g1 x.Ui̔1V0޳Qkea;໸E/>TL2*~g@٥yr=_>cA\ ~!o_6yν슮ƱY^/I\NpX@%Cs5`4qmf3>߾1S>yߙ7G+A\V5~5GqjE3i{Xduhs",SQϡE|Y]1t9+ mA+]TF Lm!dd-RNB ޗhs>\)4]:v8JJsPJN%%޼T0-@PEҐ27|?$rY龦{%[S-)\}fAa!JjbḣUжS4 nh,@Qgs'ԝ3zLֺb3 ;{&5z:Ka$ɑHTJF Ŗ ~^" Z1NNbfDA $[I=jK)BK1R "8&7^>ԫtLMePĢ9҉B+F(R/a5t ˀRsڈ"Li6> dV"9\y/j-'g#TؐH igur\B&gix! 23/A : 3omUSL{DiTNUYuHH\Ko[g>a ӓ{2ت10$R)Z^9/4FFO yfXj"Ր7ͫ"(o"tV ͡+1x́`XB&ep5JڰBTQ'c+U!Uvav<|ɞ4*h\ԃz@%n-)jT)Ni9'>Ehex>tv,5OJU(sI딹Z혩!VL$f tҘu|3aa߉溺2<,I6~%y=Wd(ދ@bj]{@zb͖-s-- j2y:&*'I( k\(EK$ `yOTy(%p>Q9*Hf67AG&I, 1.WF?w*UU%Ku)_ı; Y-2]J({mYqTLLo%#91MkyM\=[OА5kF͘좫EItk{cE};H\\B䬭4~q.:.Us Ҋd0BQdv5$Q:^6+E^!פg*ryƇ6/LC|O"?Н޵\vٵzkp}2TOBP4yJD׋SU,ԅvQlQ&H= 9f<=% [ׯ!ZwoAAdv lA朹.BDvJ,+N'{ebuvF6ַb'̨J0Èރ4c1keqȌƏXri*v\,q؞lu8`,%^>‘9`rbA;ۆf_Qa(8A-Zǚ?n:0{PBk{Uƭ R]zEǠzsWZ4M_x:NAl~2D-w8׺$:wi-[Eq5R6ZW)dXc-0 Ìc6&1o{ֽwZ*Xi.HLoM]h,H¤$|FL[#`H%CQR0M/pz*x+`Y\i==%}D1(dO c⎖>HƽŌs׼48\2@t/h!QX֊@͑bH_)iC%< E['$-oz?^a0y'A{ +kF ]X-l3*Ȓ1{z(F޴qG>`=j]q Qt~Zʽlh]ڦI (+\)IQpuT>@ښz{uTqk:B%7pdF8umec6RcRUѧ;>3ƏqIT_F${D^.Y51gf0c0z3 s&yr7>@J,vնI B6R87d#,fS4g:[6%C5O O?gϮSoZ1dbB-YHw|Eá ֺD7dvnˍӌE9Tae&`EŇ7O&w鼡Z]n {5k -[_?Giv[m5/@ԶcB88vyϩ5 K_V^ktX5:RM$sukLPjj7!I%f䵐.+c>-P찕eC(Ff~Ǣзk?e.cX512XF\FZǽ,{8S^s[+C$k\Z$`{$ xIr =v8?,k9<^j?ygzaúmwڽ12E`:,zz杏Hq故` uw;knOmNWMKo3%ي$9@+:ɊFy* 8iSE,=?2~_!\Of,kN׷YFV*V3&oǀ߉xK"2w ;1?mՓ['M23_fڵyre&%IF o:Ѽщ9jDcQD 4+X*H#ti~]dNv|gHk85uV,d_5$CMHMF,nJL6_-dH.V9BܝRIUw\JðM/yKSusclZ-<%Lh\;#IH0I]T- ntqgR0%YVUq~|1l.ꍉH:{2v yHvf lG~_]Y>#1rIS%1Ǔ7D=I'Z(WNL h:ik<8y \Vtmp6{Wb6ȁe?-E RPXaY*[ %h(;#hޔB#0[-EG8|ԕ)S:Rz^QAT h~B#q~yَ̩z+TjCcAdO l/2Ǘ*”mmk\Z"œI;G [ {g'yb"饉Db0z)Zq[Ekcރ^V#g%'O>:OԪ&%4>K"J;JNdJBV/BY$8cX|k[d四/VSЧu1biA6#l[<Ӷݞ*͆"Dq$Ȇ 5鴲 t01\ #l;еMyȽ~_zZ)g,|J ):raĠCi9ժ7pd ATlIYӉE㫎&SGC-I]55lJ8!.R3U-T3U*4`A$1~L>Zl9[=gCxjY0)C)MH|j 3Nks~Ü6vgɉ@7YAͥjtZ) g n6cucwjJclPIc%W-Ec0̔eq5(RDJ׬'q0pxhN"X+ l|6ժT6|go}t0Ѵ+c+?hռ H0[HYHPY9kR":PY=Erw.>&| kZyUErҲ);ҸKMUhF٥'3;|NոNw$Ƿ5`ekF' 4}(Y<%tX!{R zH-{׮ӨL3ZaJ[@mCp.wV0!6ZW&` Oy-MB&N6#9N)3AA ݄Fr E7Rs;,d8"OKQFcR 6Labȑ9"zq{xs)!i##r{q>R;dĶ7MRL8W#!s_oǸ|sAKLTNTȋPNcQS%1GP-AώJ8u1z`F { aקOY+LO柔MyX??|6Dqq^itsk١Y>,˓G vD/ꅭ$DQr[2 Q OFchGc|#GN_--|/WzT_?Z;Ѿ|O{㏏$Կ. cfǥLn1*1a2I S;}$/ϿENY-l[+^uOcd1LcD1LcD1LcEjKe??Mʴ_.Qm\n=3A LkgOoLO$To(Z3bϮVb\gk9kHIoZקߛN+\];[,uIdJdiSY*6C19*@wK>a3T]VĜK^wB@[<"˖kbD/DBͻ/U7 `1ݑ$pM<H+ G\kKy(cMq(YVt86@hgazUg4ۗ|;;/51tiEˣ5SZ `p^IV+^.lűPo$ vQ_᧐-(?^!aK, 'I*+wnO Jp$jr*O c'Ic0c0c0c0c0c0Gb&f0֫{"rtjq97~@r YGڢK8C'J 4~eW ]Rz+w5l4+Ƃ80J_i&hiQ[j@81hbk^I]l&l_ż?' -gc5n"xOz#:=znuIޒz1w+?=xxzN -2[(.'SO'8/.Ng?-vkggѹ=uׯAY:ο|c6z0((.4SOouOOѫs=}oZMwo~o6<p}$A2u/I+Z6nwiz.(Aj c@EY,'d> 5)ݛZՒcSooNbɉ0Eo ~xPY` euu!ֵZֵkZצ|)TigCIIS m8 C=Cc 4:؋o`ش-}jKSmާf!K#m9v h]j%Y9lG9#&.~*VHQv%a'olkزfvԱd dFP:-VFa8]IWC_fIlk} %%ʊ{-U_E\(jO=-TiH⟤%dQKn4K$K!9Z2g0Be&DF B%sWvwb,<|?]%z.!؃ꑆ3DˈHܸxy u,&u]勜bbA$чcHX0z98ԐZ8RJ{腹&lTnZ;m8{VjR)@r{E^OH&3dpψ>.ʽn_BuDcNU Vs9X,SuΦd+[$RSB,̆* 4u"I]FظtIL c,sU2V:r:R\:={!v x[xnQoj^5CC0Xqr*ĸ^O^JZOsܦVwPj;5d%n:w[07qXNQ`͞5x)HɠM3MQeLG6!ZZ<á(zE #vŀ76cQa%%ٲıkai44Xb7~L5\\\/VQ֛쩶{jCM iꢧ |fJ)h3Gw={_80Ҿ)cXY3O^j tq|n{K03/Wp B{y#mkuYܚ΅JۺKb%NZ潞dylR8^dkcɣ*5=e? Q|q͖lum{&q1w6:{en>/OWMF}"e-C\(mYkRe?0s%z)%>ӓ'Cb`E/ zvj~B8DsTJ% Jg\^%^a)nIi6R"@Uv+MFٴ5p4SVPZ|Ug}$1J;4ԑbx2"*(B_!&T:'9lr@$sh%ҾG|G ;YvoFc h牳ߕ4#i ΍V0;"ڄ|ワUG>UsO.H|lKz\>Τw*$QFFw1RWl9F,ƲckBaxF@oVQ&q jM-99Cj5D9Q3u76E=I4XI9O)bF$ѱoll)ztђ6T5*գ<(nknQa2\]H*.U59 H)A41AVV yuIro[%C8)fl泅:I >2"gF#t7xLfJk~fv*`j:6Ԋ[E5GWՌgj%9BEImD^Fޑ:$l I/f33`(f`-[W4H$I$H^ \I \ZƵ r1j1LcD1LcEH:k)D |DN.Sm-l9Bchֆ?;Fa$qk=P5)ǝA9 d4]ͤϣ(K2f+^e+[M28FCq>YMb05c36JIһS';W39\ZgQSVaz"*%+fQ7MS:+M?a[*]/|KW7 e$v,(ʩyki؝A=;(?Ww~e!~ i|$m H=VsE#M68U| JK0m K!R|-ȏ<0k"%uZblM]6H]~Y4!T?ntqEN,XER\CtDrNLWVT7i/Nfù €>4?9A+hi3%k5:F恩WFC鎆c+/B, LnP6g)IBV"!vDIlȄhjؠ O̅Eh ;F'g!3zry! Mn «{Bɞ8֮<_CdO! R̘J7]!'\WsmG~sV0o6!ЍLZdsıj+!$q%j%n#_|-brX܈9c^|}y8[Zs%~r`n13% M.K '83B_"49Okǥ<=CȻ}-74Qâ$%_M4ra|1EE指3 dN|k𬏜ar`NcePjk6fgPLvr,T9KLTjJFj@+g8Owaﷷoc'wǷ|+lY^i*:by[8,F6%lPФ^*bpaG/-;ZgWGtacyZh),{E.`Ķ#!Uփs4"MZhvz#׽QbtE2vGKvo2SUV;L)Xt ʶ+{ۄNV[-"a/rvKҵtύ6?"#[ L\}W:6Yu-8r:${¥)o?Ov,5sKU,"9eJ)#pJ,GH7-f7sM R*mY zr+Pk&=Y2[AiRq'@/,s(LQt׾ljڬfưqPQD #\$O ͹ 0ـ[7}rha(<oZnP8.ua<$4[F">ۅ>ۅ7>!.baQAFEd&p$1+ťx^%<іXD-eٷ\Z5MJalFE%lJgp N/Q11tĵb(<'o0@r=gEPȣř\x(L,0 #0[Dzo[;_ˌ5_;SrʪV鹺jg4"hdrvgXcJ[~glcڣ;gn.wyOrƕ-)Yt;-;0-l=ɌvA7 2a<ԖɅMDřϥF4Ah蕞>9zUcCW2F *]Ϥ4}Y;vfD MPs*"JDZ |Z+v0.Gsq6ꀭxۍ\Xлg|MEHc 93Jr)2ĺ >!҆Ҹ'J:)CIz!;vg8Ngn> š cy*뮠"&{Yj`OUGI|3+)[+`RzVHs4<4w/%sYcs|G\kM4O?T27Ѵ f)z H.ۙ}$:VlVt_I~&VQ${pN|4NTb*f%㾻/,{9m'=BFY(9e $D1?Eښb]/|&.$4'E)w>)w>)p8O]k rddG%ty o\k*긊KKgpAo; Z)պΊɍSeovp:Ƒ!VWմז:ZT[%$x_Mgzv)hD {уʑR巣 vuʺO¢&!$cm8SZ-YN$vot6՗ .%y3 cThu,Hʁ\( tV3F'ooo8V?hyrb/[X\dйApYp);9HG U!@xE(V轹+ "jڜBjQk`Dz}컠drj56m5%#ԉ{hQR O oQN$E[BXRVF*LPufh4[tX!kIv Wj'&Nc͊ huhV YcS_gD9fV1[GA/Nv|gX?򒨿9HEiνl]Kjc;,1a1a`|x>u+ vV#S-Fe>MI*) xlOYeͤ<:uBVB9MhCϒ.#S$ A`sjXJ`^Pjo^vvmc7&Rim [5D cFj"1Luj3T4/ t|G9]..{<<~-oZ\Sz=+~޽ (;u;iU}bmçM;öɌeL߰COHއz[/ZC÷gJ <pV4 QW񶑈;Ţ(L-͝nE$m9q}]5xeCmq8@Xu ɧN4o0>|֯e8K jrIŬ]oV !}(!ZDXEG2iAE%{RyqR zE[Q6S~ ^T9&Oz;tÄ$v?ZU;"c5##uiLafA,o0AV$ZЕsF侬sݬoate mbi{צã~4!kacyH'[צQz޷o[zsPtzޢ.qX zX,^G@`|SHRҾښy$Rp||X598 ۑ^\c,^K 6h7'ш6a4(r|DNZ6ШG80FAځsMցv7Y0U͹A7x?:CTipmV^i46 C=!`<# Mpk&(Ckj£6R B^Ή.[s'JjDJ 8x9 sU8e'td]E?mLX w;M\ @97U_=دh>2$OjtSIF<ʄ 1T̖ܵj4mNnd%ې6Pu:Rk|yv*hN]VMesQޞL[ /爱+m a@dһOtB8Tܙ`iϭTdnLSHQ:dER _0Ќn;-cir(ԚBۥȈ&>:m}8&Z"+i`0Ա QƤW$"%-j7BT9ږXp\jN$qrJg/M!C3CQAWU*ZU5|mB&ģ =#2Ow LsL(xRwq{)XN4aqĎW+=!Is# 4i=Aʕ.`I bq&j/еk$Z#G'[d9/X&ФғB-ܵz*J1Q[J%Ύ-o_h Iؖ tKJuMV31֟Mօunj:aT=hsO^Q7i##lIJUha7we/ 龽XރRVBwT*KAFó?HX7C'{}ƕw)9\ɎU [$qiُDBBD^10Q8rhm9ۢehMFdꁹ{\|PJڣ`joSL=zk6S#P$l%P5ƝCXeiN[j m$%0@n`X kDN9%i9r5M~FXF\RJJٴ$ݣ|,KU'MLNÜYB@ER, CiLU둡@|O\պVR&G4 4-_-N5,bY9${d^HWHPz1"zLCj'9gab;sլFy'5ZXa: FҿEF n8֔KKE_6$ Hߤo%l@A1@ ].KllڕZef k!JNI a1}1aJc&1"c&D;!u%:q6ttkHjlG6Z!jf` ,ǿPZzh)妜xkIg +_.[m)_,M6^^vvU*{f.bw_oA.]W`!eT=mwgU;ݯ7wz 1r /ڧ!NlU*{f.bw_oA.]W!eT=?TWItm#JWvނ;e\~k/]˪,j;z?T_lٽv˿u\cSQ]'}Ѷ|G*_z 1q;ݯ7w.|+6ϑ%Rw_oA.?{f.bq_OCEtF=Z/n ksc⃻:hD7\˲6g$I4F ~'`KehiÛ !.psr'ZQj ߮G-S$12`1F` s e1geYS1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1agbOy@h(5™ Rɓ e[ᲚZ $%C;˹T2){%ҥRr0#擛 ,]&js?B H7.G!ɐ] f!RzM֖D,m|#CMz5%xTV[ R:KAr"}3fQ#kesWFJYKi F\cx Fos h*+6O;vXIuIŴ,ن!D$mRX"I&!l.*Z7)+,-:Z* Ed-YGd=eMK^C"COO<0%qlߊ qt{$u#*iB39ǤLnέn MPzR@I-Zվ,U֑>tαi'GWBiƇJ`Xoܹ*gCCNׯRYˌsCQMGRKVQK4tgSVC<|BGcpcq&w132F#^hv8`q7<' `*jrj7MKX"PJi>h+_?}򈒆afi>`Vhz,{~ ۽{k~y1_,kF5ZkB0 Z#PZ7o4kxoOTĽivcs<~9nK-)3 dSa8ZJF UncY֌,h""ք @-oA _xwo^ZֵMkZMx$`(p!,f{u~ֽ_MgdVD^;el7lfl!lBˌ"$զHxNRIE-JQ9!0aEQ\ѵar)ϐְFY$:g_T-knstDc*vI|a$pJ,'Bфk ~ {}w֋,#,zt1h>n-kz^o{ֽE N% hKM;Ez/Fhfh z:MoyZd䗲J -Y@{،;Ž{޽EblaI ($,%!Z-kZiŽrvq?م|o{鯉޽laYJ>9,4fýAݟ֊/C,zt1h>Z׮]k{ww03o~;:,:kE#DpbJ\*kŖD}sq[6y @iaCPk. bQ4Ey x:6R3O4 Ha=[/a @A!頄:ֵkZֵkZֵ"g"uB:%<*b$HXWR$f VN@,zk|\r:)#쑄@sApiiA*OG}ڧ^_#ީl3m}zCEU;V'>~fG߽Svc*/4lh)R{^_#ީl~ K}<͗a>=!Ң*IV'>~fG߽Svc*/4lh)R{^_#ީl~ K}<͗a>=!Ң*IV'>~fG߽Svc*/4lh)R{^_#ީl~ K}<͗a>=!Ң*IVGG>x_T%Mjg-2Eߑ;*BbƢbтC[+Tk CQ5CL28ևO@ےP[i-:F9{K FÐLcc&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c&1"c/ v666666666vvvvvvvvv66666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@666_HmHnHsHtHD`D \GENormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy @B@@ \GETekst podstawowya$FF _v Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ8@8 W:NagBwek p#:/!: W: NagBwek ZnakCJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VOo&1%IQ,#'D7_qlIh|1:` \$Ou3.ls(1R)-u!ċ(O9ЂֳLs{nRc/_4/AX.AL5&(f˰[1_ViK7@d4=1Ivz@/X6w슍duNP29ovs75CN0ԑu4}Osh?u2Nƅ㮓W>N'S6/GW,?kc8gey \"%Lh]$;+H [uK<]ǧl}3+rp^%2t]Pn Hٛ&3I4-$Ai$u FP+(,~=@ vz=!8}.z]̏C4"mJ'W5 zΎ1^Ap ef"6m2*bx\%,Dԡ$rhrVo@Bdu!|j馓bgBw6"-Br[%~{dkp$_:t>Cb~. 8'5ƊDVNaӮ~7b(Gt`~{Q+'3IiX|Ԭ^A:EB5: ުnb^*K+u1fwMWKAC4Q=I6`ր'ge{A*?xMVfȯ׆k(,"~v?{ /~7cq". b?wu$/[q*f\Na+htǯ]B~3ZNUתIn5}뼍g#Wz_PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!MϨ theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @8 ) +-P/t1 ):-n0t1 L# @0( B S ?km')8ABIbhisTWip C K /E; K 33`eCH/|mr 8t C7a-=?` 8p{ + B C L W hN \?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`"ipData !1Table4WordDocument4@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q