Kontakt

Magazyn Regionalny Panorama Lubelska

Wydawca: Towarzystwo Mediów Lokalnych
ul. Górna 4/5
20-005 Lublin
tel. 884 666 559
 
Redaktor naczelna
Jolanta Maria Kozak