Jubileusz 482-lecia Cechu Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie