placówka przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18, Lublin