Dyrektor GOK Wiesława Kubów z Zespołem Śpiewaczym Łukowa IV