Warszawa zdobyta! Od lewej: dyr. Dariusz Klimczak, Ewa Sobkowicz, dyr. Iwona Sawulska, prof. Izabela Kłosińska (znakomita śpiewaczka i członkini kapituły Teatralnych Nagród Muzycznych), Jakub Gąska, Dorota Szostak-Gąska (solistka Teatru Muzycznego w Lublinie, prywatnie – żona Jakuba Gąski), Barbara Siemierzewicz (amatorka wartościowej sztuki, warszawska miłośniczka Teatru Muzycznego w Lublinie); fot.: Ewa Sobkowicz