Powiat tomaszowski pozyskuje rocznie 217,92 GWh energii ze źródeł odnawialnych