Tak mieszkańcy Rejowca fetowali Nowy Rok i odzyskanie praw miejskich