Członkowie Klubu Sponsora mają szanse na nawiązanie nowych kontaktów, podjęcie współpracy z innymi oraz zawarcie dochodowych umów; fot. Maciej Kozłowski